English to Armenian Meaning of review - վերանայում


Review :
վերանայում

զննում, տեսարան, հետախուզել, վերանայում, քննություն, դատական ​​գործի վերանայում, դիտում, հսկողություն, դիտարկում, տեսնելով, քննադատություն, մեկնաբանություն, նեղացում

վերանայել, վերանայում, ստուգել, հետախուզել, չառնել, անցնել, քննել, փորձարկում, փորձ, փորձել, ապացուցել, չեղյալ հայտարարել, քննադատել, մուրճ, հարձակում, մեկնաբանություն

տեսությունվերանայվումգրախոսreviewersվերանայելուարձագանքներ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of review in English
Noun(1) a new appraisal or evaluation(2) an essay or article that gives a critical evaluation (as of a book or play(3) a subsequent examination of a patient for the purpose of monitoring earlier treatment(4) (accounting, less exhaustive than an audit(5) a variety show with topical sketches and songs and dancing and comedians(6) a periodical that publishes critical essays on current affairs or literature or art(7) a summary at the end that repeats the substance of a longer discussion(8) (law, especially by an appellate court(9) practice intended to polish performance or refresh the memory(10) a formal or official examination
Verb(1) look at again; examine again(2) appraise critically(3) hold a review (of troops(4) refresh one's memory(5) look back upon (a period of time, sequence of events
Examples of review in English
(1) In the meantime, let's review the past ten chapters for those of you with short-term memory loss.(2) However, government prosecutors can execute the sentence while the review is taking place.(3) The study has been submitted to the Astrophysical Journal for review and publication.(4) It was also recommended that a new Audit and Scrutiny Committee be formed as part of the current OIC review of their committee structure.(5) all areas of the company will come under review(6) The court is only authorized to review cases if it is presented with new facts or proof of innocence.(7) There is a brief review of the past year's best posts.(8) Old papers can also be rediscovered when they are cited in articles in review journals.(9) Last week, the Supreme Court decided to review the Adarand case yet again.(10) film review(11) Governor Pataki has filed an appeal, and an appellate court will review the CFE case in October.(12) a review of her sentence(13) The prison warden in this case will undoubtedly ask the Supreme Court to review this case.(14) In June 1994 the Commission also announced its intention to review Directive 90 220.(15) The visitor then began a review of recent developments.(16) She concedes that a review by a competent authority was required before the claimant could be considered for release.
Related Phrases of review
(1) under review ::
քննվող
(2) peer review ::
գործընկերների վերանայման
(3) management review ::
կառավարում ակնարկ
(4) book review ::
գրախոսություններ
(5) judicial review ::
դատական ​​վերանայում
(6) brief review ::
համառոտ ակնարկ
(7) annual review ::
տարեկան ակնարկ
(8) design review ::
դիզայն ակնարկ
(9) review article ::
ակնարկ հոդվածը
(10) critical review ::
քննադատական ​​ակնարկ
Synonyms
Noun
1. analysis ::
վերլուծություն
3. criticism ::
քննադատություն
4. journal ::
հանդես
5. survey ::
ուսումնասիրություն
6. inspection ::
զննում
7. follow-up ::
հետեւել- up
8. recapitulation ::
ամփոփում
9. brushup ::
brushup
10. critique ::
քննադատություն
12. revue ::
ռեվյու
Verb
13. survey ::
ուսումնասիրություն
14. reconsider ::
վերանայել
15. remember ::
հիշեք,
16. inspect ::
ստուգել
17. comment on ::
թողնել մեկնաբանություն
18. refresh ::
թարմացնել
19. look back ::
հետ նայել
20. critique ::
քննադատություն
Antonyms
1. fixation ::
ֆիքսում
Different Forms
review, reviewed, reviewer, reviewers, reviewing, reviews
Word Example from TV Shows
Good luck on
your next review,
by the way.

Good luck on your next REVIEW, by the way.

Westworld Season 2, Episode 6

So if I may,
I would like to review options with you.

So if I may, I would like to REVIEW options with you.

Breaking Bad Season 3, Episode 13

Now to review, the following provisions
are hereby activated.

Now to REVIEW, the following provisions are hereby activated.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 10

...with a roommate performance review
around the corner.

...with a roommate performance REVIEW around the corner.

The Big Bang Theory Season 6, Episode 2

Although copyright law would allow me
to quote snippets in the context of a review.

Although copyright law would allow me to quote snippets in the context of a REVIEW.

The Big Bang Theory Season 6, Episode 19

English to Armenian Dictionary: review

Meaning and definitions of review, translation in Armenian language for review with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of review in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'review'

What review means in Armenian, review meaning in Armenian, review definition, examples and pronunciation of review in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History