English to Armenian Meaning of ruffle - ծածանք


Ruffle :
ծածանք

ծածանք, վեճ, ջանքերը, վայրահաչություն, տուրուդմփոց, աղմուկ, ժխոր, շփոթմունք

ծածանք, արձակել, տարածվել դուրս, բաց, թափահարում, հուզել, խանգարել, արթնացնել, ծալել, հոտ, կուչ գալ, լափ, ծամ, գզգզել, ամբոխ, կվատթարանան, խափանել, կատարել վատ, փչացնել, տարօրինակ, սպեկուլյացիա, դառնալ մտահոգված է, պետք է լրջորեն, է roused, շփոթել, գոմաղբ

ծածանքruffledrufflesruffling
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of ruffle in English
Noun(1) a strip of pleated material used as a decoration or a trim(2) a high tight collar(3) a noisy fight
Verb(1) stir up (water(2) trouble or vex(3) to walk with a lofty proud gait, often in an attempt to impress others(4) discompose(5) twitch or flutter(6) mix so as to make a random order or arrangement(7) erect or fluff up(8) disturb the smoothness of(9) pleat or gather into a ruffle
Examples of ruffle in English
(1) His reaction to the film, reportedly based on the life of his father, is in keeping with his nature - the question does not ruffle his equanimity.(2) It didn't ruffle him in the slightest; if anything, his smile broadened.(3) My very favorite skirt has a subtle ruffle along the hem, it's not ultra-girly but it gives it a little something extra.(4) Yet she has never allowed petty jealousies to ruffle her.(5) It would just sit there, ruffle its clipped wing feathers and continue its neurotic seed shovelling and beak swinging.(6) She appeared in a white suit jacket with an apricot blouse and a prim ruffle down the front.(7) Nothing seemed to ruffle him and, what he may have lacked in attentiveness, he made up in luck.(8) Aaron had been so cool and composed a moment ago, as if nothing in the world could ruffle him.(9) It would take someone a lot more important than you to ruffle me.(10) It was nice to know that something could ruffle the pompous guard.(11) Edith wore a sweet pink gingham dress with a white ruffle at the hem and a white apron.(12) Perhaps that's the problem; her singing is almost always sunny - violent emotions don't ruffle her composure for long.(13) They started with the sounding of a bugle, leading in to a drum ruffle from the drum corps, and then swinging into their rock group performance.(14) If he should rage, his act will not ruffle me, for I shall play the wise man's part and practice a smooth-tempered self-control!(15) Snorkel early in the day, before Hawaii's trade winds ruffle the surface and stir up sand in the water, which reduces visibility.(16) These are your family men who ruffle their kids' hair and leave for office everyday in their neat clothes.
Related Phrases of ruffle
(1) dust ruffle ::
փոշին իրարանցում
Synonyms
Noun
1. frill ::
ժաբո
2. furbelow ::
ծալաբոլորք
3. disturbance ::
խանգարում
4. ruff ::
ձողաձուկ
Verb
5. disarrange ::
կազմալուծել
6. ripple ::
ծածանք
7. annoy ::
ձանձրացնել
8. shuffle ::
խորամանկել
9. pleat ::
ծալք
10. flick ::
կինոնկար
11. prance ::
ոստյուն
12. fluff ::
բմբուլ
13. rumple ::
գզգզել
Different Forms
ruffle, ruffled, ruffles, ruffling
Word Example from TV Shows
but I didn't want to ruffle any
feathers or step on any toes.

but I didn't want to RUFFLE any feathers or step on any toes.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 20

And don't ruffle my feathers again.

And don't RUFFLE my feathers again.

Money Heist Season 3, Episode 4

We're also getting new curtains for my
bedroom and a dust ruffle and a duvet.

We're also getting new curtains for my bedroom and a dust RUFFLE and a duvet.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 10

so leave them alone\Nand don't ruffle any feathers.

so leave them alone
and don't RUFFLE any feathers.

Money Heist Season 1, Episode 4

English to Armenian Dictionary: ruffle

Meaning and definitions of ruffle, translation in Armenian language for ruffle with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of ruffle in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'ruffle'

What ruffle means in Armenian, ruffle meaning in Armenian, ruffle definition, examples and pronunciation of ruffle in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History