English to Armenian Meaning of separate - առանձին


Separate :
առանձին

առանձին, միայնակ, տարբերել, բնութագրել, անհատականացնել, ջոկել, արտասուք, կխզի, կանգնեցնել, պատռել, անջատել, զատել, լուծել, բաժանել, վերլուծել, ընդհատել, պատառոտել, կտրել, ընդմիջում, վերացական, մաս, մեկուսացնել, ամուսնալուծություն, անդամատել, հեռացնել բացի, հերքել, լռեցնել, ջնջել, զրկել, մեկուսանալ, նահանջել, գործադուլ, գալիս off, անջատվել, նահանջ, նեղանալ, առանձնացնել, չբաժանի, ձեռնադրվեց, մի կողմ դնել

տարբեր, առանձին, մի քանի, կտրված, միջոցով, վերացական, տարբերակ, պատռված, կոտրված, հեռավոր, անհատ, անկախ, բացառիկ, աչքի ընկնող, բաժանված, անջատված

առանձինառանձնացվածառանձինառանձինբաժանումառանձնացման
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of separate in English
Noun(1) a separately printed article that originally appeared in a larger publication(2) a garment that can be purchased separately and worn in combinations with other garments
Verb(1) act as a barrier between; stand between(2) force, take, or pull apart(3) mark as different(4) separate into parts or portions(5) divide into components or constituents(6) arrange or order by classes or categories(7) make a division or separation(8) discontinue an association or relation; go different ways(9) go one's own way; move apart(10) become separated into pieces or fragments(11) treat differently on the basis of sex or race(12) come apart(13) divide into two or more branches so as to form a fork
Adjective(1) independent; not united or joint(2) standing apart; not attached to or supported by anything(3) separated according to race, sex, class, or religion(4) have the connection undone; having become separate
Examples of separate in English
(1) The bathroom is fit for a king and queen, with his and hers basins, large mirrors framed by driftwood, a separate shower room and toilet and a huge tub also encased in wood.(2) Several students at the meeting felt that the auditor selection process should be a separate issue from the approval of financial statements.(3) A new toy was placed among seven familiar toys, and in a separate room the owner asked Rico to fetch it using a name the dog had never heard before.(4) The group were formerly close-knit but are now a bunch of individuals moving in separate directions and facing different problems.(5) You can even install a doorbell with 2 different sounds and 2 separate buttons.(6) But in the end, he didn't oppose the launch, so I think that's a separate issue.(7) With experience, you are genuinely able to separate yourself from the writer and your current function as a director.(8) The voluntary first aid service has taken delivery of a state-of-the-art first aid caravan with its own separate crew quarters and treatment centre.(9) Young people these days don't separate drugs and drink - it's just there to be had.(10) There are two separate and distinct conditions for the exercise of the discretion created by that provision.(11) He survived when the ships he served on were torpedoed on three separate occasions.(12) However, you get much better value for money by buying two separate polices.(13) Further north, there are traces of four more buildings, one quite separate from the rest.(14) All patients are located in separate rooms to prevent infection.(15) Ministers have made it clear that such issues are separate from the seabed and foreshore legislation.(16) There were fears about what might happen if both engines failed in separate incidents.
Related Phrases of separate
(1) separate from ::
առանձին-ից
(2) separate out ::
առանձնացնել
(3) separate room ::
առանձին սենյակ
(4) under separate cover ::
տակ առանձին կափարիչը
(5) separate cover ::
առանձին կազմ
(6) separate oneself from ::
առանձնացնել իրեն է
(7) separate school ::
առանձին դպրոց
Synonyms
Adjective
1. unconnected ::
չկապակցված
2. set apart ::
ձեռնադրվեց
4. freestanding ::
Freestanding
Verb
6. disconnect ::
անջատել
7. partition ::
միջնորմ
8. isolate ::
մեկուսացնել
10. fork ::
պատառաքաղ
12. break away from ::
կոտրել հեռու
13. divide ::
բաժանել
14. sort ::
տեսակավորել
15. disunite ::
պառակտել
16. split ::
պառակտում
17. ramify ::
ճյուղավորվել
18. discriminate ::
ջոկել
19. distinguish ::
տարբերել
20. part ::
մաս
21. come apart ::
իրարից
Noun
22. reprint ::
վերատպել
Antonyms
1. join ::
միանալ
2. link ::
կապ
3. unify ::
միավորել
4. unite ::
միավորել
Different Forms
separate, separated, separately, separateness, separates, separating
Word Example from TV Shows
but ma'am, I have separate
orders to escort you--

but ma'am, I have SEPARATE orders to escort you--

Westworld Season 2, Episode 3

...we live together, but in separate,
heterosexual bedrooms.

...we live together, but in SEPARATE, heterosexual bedrooms.

The Big Bang Theory Season 1, Episode 1

In the refrigerator, as opposed to two
separate shelves and one communal shelf...

In the refrigerator, as opposed to two SEPARATE shelves and one communal shelf...

The Big Bang Theory Season 2, Episode 10

Fraternal twins
come from two separate eggs.

Fraternal twins come from two SEPARATE eggs.

The Big Bang Theory Season 1, Episode 15

because they are three
totally separate forms.

because they are three totally SEPARATE forms.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 14

English to Armenian Dictionary: separate

Meaning and definitions of separate, translation in Armenian language for separate with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of separate in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'separate'

What separate means in Armenian, separate meaning in Armenian, separate definition, examples and pronunciation of separate in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History