English to Armenian Meaning of sit - նստել


Sit :
նստել

աշխատանք, նստել

նստել, լուծել, մտնել, խոցել, է տեղադրվել, մի տեղ, թուխս նստել, լինել այսպես, կանցկացվի, հրում է, շարունակել, առաջխաղացում, հրում երկայնքով, ապրել, կենալ, բնակվել, մնալ, դեմք, ճակատ, նայել, հերթը, ծունկ, արջ, շարք, բարձրանալ, բարձրանալ մինչեւ, թանկանալու, ելնել

նստելՄեջբերվածկայքերտեղակայումընստում
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of sit in English
Verb(1) be seated(2) be around, often idly or without specific purpose(3) take a seat(4) be in session(5) assume a posture as for artistic purposes(6) sit and travel on the back of animal, usually while controlling its motions(7) be located or situated somewhere(8) work or act as a baby-sitter(9) show to a seat; assign a seat for(10) serve in a specific professional capacity
Examples of sit in English
(1) Walter Deverell asked her to sit for him(2) You may see stiff-winged fulmars gliding effortlessly, or hear them cackling as they sit precariously on ledges incubating single eggs.(3) Having been in the same position for who knows how long, I struggled to sit myself up.(4) He pulled the chair back, allowing Altia to sit herself down.(5) Come check it out and play for awhile, or just have a sit in the shade for a bit.(6) He was tall and lean; his dark-gray suit of military cut did not sit well on him.(7) When she was a baby, I would sit her in my lap and she would watch me play.(8) to sit sb down(9) They're playing for a new coach, an old-school coach who'll sit you down if you don't play the game right.(10) he'll sit for a nursing exam(11) his shyness doesn't sit easily with Hollywood tradition(12) To settle me down, Hank would sit me down for a couple of hours after the game, have a beer and talk baseball.(13) This will be the last occasion on which Justice Gaudron will sit as a member of the Court.(14) Two sea eagles sit hunched on a branch, their expressions indicating distaste.(15) Incredibly, no one in New York ever checked my references before hiring me to sit .(16) he used to sit their kids
Related Phrases of sit
(1) sit down ::
նստել
(2) to sit ::
նստել
(3) sit up ::
նստել
(4) sit back ::
նստել ետ
(5) please sit down ::
խնդրում ենք նստել
(6) sit out ::
նստել
(7) sit around ::
շուրջ նստել
(8) sit still ::
նստել դեռեւս
(9) sit on ::
նստել
Synonyms
Verb
1. take a seat ::
մի տեղ
3. hold ::
պահել
4. pose ::
առաջ քաշել
5. be situated ::
է գտնվում
6. be in session ::
լինել նիստին
7. serve on ::
ծառայել է
8. be harmonious ::
պետք է ներդաշնակ
9. babysit ::
դայակն
10. sit down ::
նստել
11. baby-sit ::
baby-նստացույց
12. ride ::
զբոսանք
13. sit around ::
շուրջ նստել
14. model ::
մոդել
Different Forms
sit, sits
Word Example from TV Shows
Sit down, honey.

Sit down, honey.

The Big Bang Theory Season 6, Episode 19

Sit down.

Sit down.

Money Heist Season 3, Episode 4

Sit down or leave.

Sit down or leave.

Game of Thrones Season 7, Episode 7

Please, sit. Sit.

Please, SIT. Sit.

Game of Thrones Season 3, Episode 1

Come on. Sit.

Come on. Sit.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 13

English to Armenian Dictionary: sit

Meaning and definitions of sit, translation in Armenian language for sit with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of sit in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'sit'

What sit means in Armenian, sit meaning in Armenian, sit definition, examples and pronunciation of sit in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History