English to Armenian Meaning of soil - հող


Soil :
հող

հող, հիմք, փոշի, երկիր, կավ, բազա, հատակ, կեղտ, մաշկի մեջ ներծծված մուր, ծեփել, արտաթորանքին, մակերեւույթ, ստորին աշխարհը, կլիմա, թագավորություն, Bourn, մեղք, սխալ, խոնավ, տանջանք

կեղտոտ, հող, ծեփել, ցեխոտել, մաշկի մեջ ներծծված մուր, դարձել է կեղտոտ, դառնալ փոթորկալի, դառնալ պղծել է, փչացնել

հողsoiledsoilingհողի
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of soil in English
Noun(1) the state of being covered with unclean things(2) the part of the earth's surface consisting of humus and disintegrated rock(3) material in the top layer of the surface of the earth in which plants can grow (especially with reference to its quality or use(4) the geographical area under the jurisdiction of a sovereign state
Verb(1) make soiled, filthy, or dirty
Examples of soil in English
(1) Water only helps the chemical reactions take place, but a plant still needs healthy soil in which to grow.(2) Camellias like acid soil so plant in a clay pot filled with ericaceous compost.(3) Only when the specialists had cleared an area were general contractors allowed to dig deeper and take waste soil to Oldham.(4) The land is clearly farm country this morning - fields worked smooth, crops sprouted, sun on black soil and green plant.(5) RAF Elvington became quite literally a French enclave, a foreign territory on Yorkshire soil and the only one of its kind in Britain.(6) A restriction in leaf elongation in plants growing in drying soil is a well-reported phenomenon.(7) When the play area was first provided it was in a terrible state with bare clay soil and loose rocks littering the ground.(8) Bacteria and insects break down organic material to produce soil and nutrients so plants can grow.(9) The tube was filled with a nasty sludge of soil , litter and water.(10) Mom was busily cooking, but of course, Muriel couldn't bring herself to soil her hands.(11) Wounds contaminated with barnyard soil , sewage, or colon contents need special care.(12) These strategies take into account the Shih Tzu's reluctance to soil the spots where he eats and sleeps.(13) England had not tasted defeat in the Five / Six nations championship on home soil since 1997.(14) All sites showed indications of soil slumping, and the loam to silt loam soil was derived from glacial till.(15) The age of a find is usually estimated by dating the layers of rock or soil above and below it, most commonly lava fields in Japan.(16) Aspergillus fumigatus is a common fungus that grows on soil , plant debris and rotting vegetation in the autumn and winter.
Related Phrases of soil
(1) soil erosion ::
հողի էրոզիան
(2) fertile soil ::
պարարտ հող
(3) rich soil ::
հարուստ հող
(4) potting soil ::
Potting հող
(5) clay soil ::
կավ հող
(6) soil pollution ::
հողի աղտոտում
(7) light soil ::
թեթեւ հողի
(8) wet soil ::
թաց հողը
(9) soil science ::
հող գիտության
(10) loose soil ::
չամրացված հող
Synonyms
Noun
2. territory ::
տարածք
3. land ::
երկիր
4. dirt ::
կեղտ
5. grime ::
մաշկի մեջ ներծծված մուր
Verb
6. dirty ::
կեղտոտ
7. dishonor ::
անպատվել
8. bemire ::
ցեխոտել
Different Forms
soil, soiled, soiling, soils
Word Example from TV Shows
We had found soil

We had found SOIL

Money Heist Season 1, Episode 11

Finally, soil.

Finally, SOIL.

Money Heist Season 1, Episode 8

this seat is the sovereign soil
of my bottom.

this seat is the sovereign SOIL of my bottom.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 4

I’m burnt soil.

I’m burnt SOIL.

Money Heist Season 1, Episode 9

Soil!

Soil!

Money Heist Season 1, Episode 11

English to Armenian Dictionary: soil

Meaning and definitions of soil, translation in Armenian language for soil with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of soil in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'soil'

What soil means in Armenian, soil meaning in Armenian, soil definition, examples and pronunciation of soil in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History