English to Armenian Meaning of worry - անհանգստություն


Worry :
անհանգստություն

կարծել, գաղափար, մտածելով,, անհանգստություն, մտահոգությունը, միտքը, հուզմունք, խնամք, արտացոլում, կշռադատում, Կշռադատ, գլխացավ, պատասխանատվություն, բարկություն, ալիք, ծաղկել, անհայտություն, ուղղել, խանգարում, փոս, անհամբերություն, տագնապ, աճապարել, շտապել, աղմուկ, խռովություն, Զեփյուռ, եռանդ, հյուծում, հուր, ընկճվածություն, վիշտ, Melancholia

մտածել, հասկանալ, խորհել, անհանգստություն, քննարկել, ծամոն, անհանգստացնել, չարչարել, հեղեղել, չափազանցել, հալածել, մտահոգությունը, խռովել, խուճապ, զարդաքանդակ, գրգռել, սրիկա, զայրացնել, դառնա agitated, է զբաղվել, դառնալ անհանգիստ, դառնալ անհամբեր, նախանձախնդրորեն, մտահոգ, դառնալ ահազանգել, փորսուղ, լինի ին ինչ - որ մեկի, պարտավորեցնել, ստանում է անձի պատրույգի, ձանձրացնել, խոշտանգումները, դողալ, հիվանդանալ Հյուրատետր, անվադող

մտահոգվեքանհանգստությունմտահոգիչworryings
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of worry in English
Noun(1) something or someone that causes anxiety; a source of unhappiness(2) a strong feeling of anxiety
Verb(1) be worried, concerned, anxious, troubled, or uneasy(2) be concerned with(3) disturb the peace of mind of; afflict with mental agitation or distress(4) be on the mind of(5) lacerate by biting(6) touch or rub constantly
Examples of worry in English
(1) Most of them had long since fallen asleep but he felt this deep feeling of worry troubling him.(2) It is naive to think that non-Hindus will worry about issues which concern Hindus.(3) the idea is to secure peace of mind for people whose greatest worry is fear of attack(4) there was no need to worry her(5) I began to worry whether I had done the right thing(6) It was a journey fraught with worry and panic, as I managed to convince myself that I had left the gas on at home!(7) She felt concern and worry , and anything beyond that wouldn't come.(8) the noise never really stops, but it doesn't worry me(9) he began to worry at the knot in the cord(10) The additional burdens of bureaucracy do not just worry British businesses.(11) He was too anxious and full of worry about the upcoming war.(12) He has the additional worry of a troublesome pupil.(13) The angel asked, concern and worry ebbing from his voice.(14) I don't miss the anxiety, stress, worry , pain that she has put me through over the last month or so.(15) The constant worry of a repeat of autumn 2000 is the lasting legacy of the floods.(16) Farmers do not all agree with the hunt, and those who don't shoot the foxes that worry their animals, and this is a far more effective method of control.
Related Phrases of worry
(1) to worry ::
է անհանգստանալ
(2) not to worry ::
ոչ անհանգստանալու
(3) worry about ::
անհանգստանալու մասին
(4) without worry ::
առանց անհանգստանալու
(5) free from worry ::
զերծ անհանգստանալու
Synonyms
Noun
1. anxiety ::
անհանգստություն
2. problem ::
խնդիր
3. trouble ::
անհանգստություն
4. vexation ::
բարկություն
Verb
5. fret ::
զարդաքանդակ
6. trouble ::
անհանգստություն
7. occupy ::
զբաղեցնել
8. vex ::
վրդովել
9. care ::
խնամք
Antonyms
1. calm ::
հանգիստ
2. compose ::
կազմել
3. quiet ::
հանգիստ
4. settle ::
լուծել
5. soothe ::
հանգստացնել
Different Forms
worries, worry, worrying, worryings
Word Example from TV Shows
Don't you worry about me.
I'm doing all right.

Don't you WORRY about me. I'm doing all right.

Game of Thrones Season 7, Episode 7

You don’t have to worry about anyone.

You don’t have to WORRY about anyone.

Money Heist Season 1, Episode 13

- It's starting to show.
- And you never worry about anything.

- It's starting to show. - And you never WORRY about anything.

Game of Thrones Season 1, Episode 1

- Uh, don't worry about it. It's my treat.
- No, really. How much?

- Uh, don't WORRY about it. It's my treat. - No, really. How much?

The Big Bang Theory Season 2, Episode 14

Don't worry.

Don't WORRY.

Game of Thrones Season 3, Episode 9

English to Armenian Dictionary: worry

Meaning and definitions of worry, translation in Armenian language for worry with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of worry in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'worry'

What worry means in Armenian, worry meaning in Armenian, worry definition, examples and pronunciation of worry in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History