English to Armenian Meaning of spirit - ոգի


Spirit :
ոգի

հոգի, ոգի, ջին, սիրտ, ինքնակառավարման, առարկա, քաջություն, ավյուն, իմաստ, տենոր, հիմնական տոն, նյութ, գունավորում, անվճռականություն, մտահղացումը, գաղափար, միտքը, խանդավառություն, խթանել, դրդապատճառ, հորդություն, խթան, ուրվական, թիկնոց, Բնահյութ, վկայել, տրամադրություն, խառնվածք, ջղայնություն, հումոր, դիմահարդարում, առաջնորդ, գլխավոր, գլուխ, իշխան, հրամանատար, ցանկություն, նպատակ, մտադրություն, էներգիա, ուժ, քշել, չափ, առույգություն, եռանդ, գունեղություն, որոշելը, մտածելով,, կոնցեպցիա, կշռադատում, ազատ քաղաքացի, Սեմյոն, խիզախություն, կայծ, մենեջեր, ռեժիսոր, ադմինիստրատոր, դիրիժոր, կառավարիչ, բնություն, կոճապղպեղ, քաջալերանք, համ, OOMPH, պաթոս, հիմնավորումը, հիմնարար սկզբունք, սերմ, պարարտանյութ, գոմաղբ, պարարտություն, քաղվածք, սպիրտ

ոգիհամարձակspiritingspiritlessոգիները
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of spirit in English
Noun(1) the vital principle or animating force within living things(2) the general atmosphere of a place or situation and the effect that it has on people(3) a fundamental emotional and activating principle determining one's character(4) any incorporeal supernatural being that can become visible (or audible(5) the state of a person's emotions (especially with regard to pleasure or dejection(6) the intended meaning of a communication(7) animation and energy in action or expression(8) an inclination or tendency of a certain kind
Verb(1) infuse with spirit
Examples of spirit in English
(1) He rejects the use of force, as inapplicable to the ÔÇÿfierce spirit of libertyÔÇÖ prevailing in the English colonies.(2) And it started out like that, and there wasn't a lot of truth in it, but there was a lot of spirit of adventure about the whole interview.(3) we seek a harmony between body and spirit(4) The greatest enemy in York was not the Tories but the ÔÇÿprevailing spirit of apathyÔÇÖ, he told them.(5) Some attempts are being made to bring the spirit of individual sport and glory back to its roots with the Nemean Games, a worthy but only partial successful attempt.(6) The mind, the psyche, the soul, the spirit - call it what you will - also has to be returned to some sort of equilibrium.(7) Horatio speaks to the spirit , but the ghost stalks away in silence.(8) Kanyu is the essence of feng shui; feng shui without kanyu is like a body without a spirit .(9) It is my hope that people respond to the spirit of hate, wherever it appears, by renewing their commitment to the long and difficult task of healing and reconciliation.(10) He believed we are each comprised of body, spirit , and soul.(11) Ujjal Dossanjh is certainly the man who epitomizes the entrepreneurial spirit of Indian community in Canada.(12) Tzaer had never been religious, but he had read and heard enough about it to recognize the dragon as a manifestation of the shadow spirit , Khorthage.(13) Together, they deliver a stunning set - full of energy, spirit and skill, and far in excess of anything which we might have imagined from a support act.(14) I think it's really time for America to return to that spirit of community, and that has to be done in a bipartisan way.(15) his visitors admired his spirit and good temper(16) Mr Charles Fricker, well known for his shows with trained Alsatians, is the moving spirit behind the idea.
Related Phrases of spirit
(1) free spirit ::
ազատ ոգին
(2) team spirit ::
թիմային ոգին
(3) the spirit ::
ոգին,
(4) evil spirit ::
չար ոգի
(5) spirit away ::
ոգին հեռու
(6) fighting spirit ::
մարտական ​​ոգին
(7) kindred spirit ::
ցեղի Հոգու
(8) entrepreneurial spirit ::
ձեռնարկատիրական ոգին
(9) school spirit ::
դպրոց ոգին
(10) methylated spirit ::
methylated ոգին
Synonyms
Noun
1. soul ::
հոգի
2. ghost ::
ուրվական
3. attitude ::
վերաբերմունք
4. mood ::
տրամադրություն
5. morale ::
բարոյական վիճակ
6. ethos ::
սովորույթ
7. courage ::
քաջություն
8. enthusiasm ::
խանդավառություն
11. heart ::
սիրտ
13. smell ::
հոտ
14. intent ::
մտադրություն
Verb
15. inspirit ::
քաջալերել
Different Forms
spirit, spirited, spiriting, spiritless, spirits
Word Example from TV Shows
with the same philosophical spirit?

with the same philosophical SPIRIT?

Game of Thrones Season 3, Episode 10

My spirit guides
can go suck an egg.

My SPIRIT guides can go suck an egg.

The Big Bang Theory Season 7, Episode 21

She admired your spirit, Your Grace.

She admired your SPIRIT, Your Grace.

Game of Thrones Season 2, Episode 7

In the name of the Father, and of the Son,
and of the Holy Spirit, amen.

In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen.

Vikings Season 1, Episode 7

in the spirit of Mother's Day
or Father's Day,

in the SPIRIT of Mother's Day or Father's Day,

The Big Bang Theory Season 5, Episode 15

English to Armenian Dictionary: spirit

Meaning and definitions of spirit, translation in Armenian language for spirit with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of spirit in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'spirit'

What spirit means in Armenian, spirit meaning in Armenian, spirit definition, examples and pronunciation of spirit in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History