English to Armenian Meaning of stand - կանգնել


Stand :
կանգնել

հետապնդել, ռեզերվուար, աման, անոթ, խանութ, կանգնել, փակուղի, պատ, լճացում, ամբիոնից, հատակ, փուլ, հարթակ, ամբիոն, դարակ, տեղ, երկիր, տարածություն, սենյակ, հանգամանք, ուշանալ, գալիս են հանգստանալու

մնալ, սուտ, լինել, կանգնել, պահել, դադար, կանգ առնել, կրել, հանդուրժել, համբերել, արջ, աճել, անկում, հերթը, գնալ, մութաքա, տոկալ, կողքով անցնել, դեմք, ճակատ, նայել, ծունկ, անցյալ, ապրել, խանգարել, ստուգում, տրեխ, ժամանակ անցկացնել, ժամանակ, անել, կատարել, վարձատրել, վարք, վարել, հավաքածու առույգ, տեղադրել, լեռ, հաստատել, կազմել, առաքել, տալ, առաջարկ, շնորհել, վճարել, վայելել, անցնել, դիմանալ, քշել, չեզոքացնել, հոգալ, մերժել

կանգնելկանգնած ուղլոր կամ հանդիսատեսstandeesStanderդիտորդներնմշտականSTANDISHտրիբունաներ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of stand in English
Noun(1) a support or foundation(2) the position where a thing or person stands(3) a growth of similar plants (usually trees(4) a small table for holding articles of various kinds(5) a support for displaying various articles(6) an interruption of normal activity(7) a mental position from which things are viewed(8) a booth where articles are displayed for sale(9) a stop made by a touring musical or theatrical group to give a performance(10) tiered seats consisting of a structure (often made of wood, game or parade(11) a platform where a (brass(12) a defensive effort
Verb(1) be standing; be upright(2) be in some specified state or condition(3) occupy a place or location, also metaphorically(4) hold one's ground; maintain a position; be steadfast or upright(5) put up with something or somebody unpleasant(6) have or maintain a position or stand on an issue(7) remain inactive or immobile(8) be in effect; be or remain in force(9) be tall; have a height of; copula(10) put into an upright position(11) withstand the force of something(12) be available for stud services
Examples of stand in English
(1) they shared a second-wicket stand of 135(2) And as sappy and clichÔö£┬«d as it sounds, I don't think I will be able to stand seeing Abby cry.(3) Layton was so excited his errant arm knocked the microphone from its stand .(4) Sir Donald Bradman's records still stand , especially his unsurpassed total of 5,028 runs in Ashes contests.(5) Trent, not being able to stand any crying at that moment, stopped her.(6) It is time to take a stand against the erosion of rights.(7) this was not the moment to make a stand for independence(8) display stand(9) Custer's legendary last stand(10) The official pointed to last month's unusually emotive call to the nation to take a stand against racism.(11) Women were denied the right to vote or to stand as candidates.(12) a hot-dog stand(13) Turn down the heat and simmer gently for five minutes, then remove from the heat and allow to stand and infuse for at least 30 minutes.(14) The stand we take will reflect the prevalent social attitude towards crimes against women.(15) Allow to stand for five minutes, then turn out onto a warm plate.(16) He smiled at her puzzled, then stood up, helping her also to stand .
Related Phrases of stand
(1) stand out ::
առանձնանա
(2) stand for ::
կանգնեն
(3) stand-alone ::
կանգնել առանձին
(4) stand-up ::
կանգնել
(5) to stand up ::
կանգնել
(6) stand up for ::
տեր կանգնել
Synonyms
Noun
1. attitude ::
վերաբերմունք
2. opposition ::
ընդդիմություն
3. base ::
բազա
4. stall ::
տաղավար
5. stop ::
կանգ առնել
6. copse ::
copse
7. pedestal ::
տակդիր
8. tie-up ::
կապել մինչեւ
9. bandstand ::
էստրադա
10. rack ::
դարակ
11. point of view ::
տեսակետ
Verb
12. be on one's feet ::
be on մեկ ոտքերին
13. rise ::
բարձրացում
14. be ::
լինել
15. put ::
դնել
16. remain in force ::
մնում է ուժի մեջ
17. withstand ::
դիմանալ
18. endure ::
տոկալ
19. remain firm ::
հաստատուն մնալ
20. resist ::
դիմադրել
Antonyms
1. repudiate ::
հրաժարվել
Different Forms
stand, standee, standees, stander, standers, standish, stands
Word Example from TV Shows
Syrio says a water dancer
can stand on one toe for hours.

Syrio says a water dancer can STAND on one toe for hours.

Game of Thrones Season 1, Episode 4

Stand up.

Stand up.

Money Heist Season 1, Episode 10

If I stand, I'll vomit.

If I STAND, I'll vomit.

The Big Bang Theory Season 1, Episode 11

Some old man teach you how to stand,

Some old man teach you how to STAND,

Game of Thrones Season 4, Episode 5

May we stand together
through the centuries,

May we STAND together through the centuries,

Game of Thrones Season 6, Episode 10

English to Armenian Dictionary: stand

Meaning and definitions of stand, translation in Armenian language for stand with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of stand in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'stand'

What stand means in Armenian, stand meaning in Armenian, stand definition, examples and pronunciation of stand in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History