English to Armenian Meaning of state - պետական


State :
պետական

Թագավորություն, պետական, թագավորություն, թագավորում, տիրապետություն, տարածք, երկիր, պետություն, նահանգ, մարզ, կոմսություն, նախագահություն, վիճակ, պայման, կարգավիճակը, դիրք, հանգամանք, կառավարություն, ռեժիմ, վարչակազմը, կառավարելը, քանոն, գույք, կեցվածք, սուտ, մթնոլորտ, Raj, սաղավարտ, անվադող, գութան, գունավորում, անվճռականություն, մտահղացումը, գաղափար, միտքը, բարձրացնող, մեծարում, գերադասում, աստիճան, շքեղություն, վեհություն, դաշտ, մակերես, անցկացման վայրը, հիմք, ծանուցել, պատմել, խառնակել, ասել, նվիրել, առաջարկ, ներկայացնել

instateinstatesպետականԱյդ մասին հայտարարել էպետականություննքաղաքացիություն չունեցողվսեմհայտարարությունstatementedstatementingհայտարարություններըպետություններըհայտարարելով
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of state in English
Noun(1) the territory occupied by one of the constituent administrative districts of a nation(2) the way something is with respect to its main attributes(3) the group of people comprising the government of a sovereign state(4) a politically organized body of people under a single government(5) (chemistry, fixed shape and volume, fixed volume and shaped by the container, filling the container(6) a state of depression or agitation(7) the territory occupied by a nation(8) the federal department in the United States that sets and maintains foreign policies
Verb(1) express in words(2) put before(3) indicate through a symbol, formula, etc.
Examples of state in English
(1) It has emerged that the wedding will not be a grand state occasion and will mainly be attended by family and friends.(2) Imagine if she threw open the doors to her hospital room - the queue would be akin to the one waiting to see the Pope in state .(3) On day one of the school year, I sat there in a state of panic and they babbled on to the teacher with rapid accuracy.(4) They were all there was; outside the writs, there was no common law, no way to state a case or get before a judge.(5) The applicant now applies with leave for judicial review of the Justices' refusal to state a case(6) The existing maces have far more in common with the same item that Kings of the period are shown holding when crowned or seated in state .(7) From this draft I accepted Item 4 as being a point of law for which the justices would be asked to state a case.(8) His death was marked by a ceremonial state funeral: no French scientist had ever been so honoured.(9) One of these was that religious dissension or aristocratic ambition could plunge a modern state into civil war.(10) The sailors lay him in state on the dock at Odessa, and the workers file out in their hundreds to pay their respects.(11) The Queen processed in state to the Houses of Parliament in a glittering coach, flanked by ranks of household cavalry.(12) services provided by the state(13) The unisonant moment may occur when a national anthem is being sung at a state ceremony.(14) people will be invited to state their views(15) In any event, the judge was also entitled to refuse to state a case because of your delay.(16) In effect, if you are found to have access to the Internet but instead use the post to deal with the state, then state penalties will apply.
Related Phrases of state
(1) steady state ::
կայուն վիճակ
(2) state of mind ::
հոգեվիճակ
(3) to state ::
պետությանը
(4) head of state ::
պետության ղեկավարը
(5) solid state ::
կուռ պետություն
(6) state of affairs ::
իրավիճակը
(7) state-of-the-art ::
պետական- of-the- արվեստի
(8) state school ::
պետական ​​դպրոց
(9) welfare state ::
բարեկեցության պետություն
Synonyms
Adjective
1. ceremonial ::
արարողություն
Noun
2. condition ::
պայման
3. fluster ::
խըմեցնել
4. mess ::
խառնաշփոթ
5. country ::
երկիր
6. province ::
նահանգ
7. government ::
կառավարություն
8. state of matter ::
պետությունը հարցում
9. land ::
երկիր
10. state department ::
Պետդեպարտամենտը
Verb
11. express ::
արտահայտել
12. tell ::
պատմել
13. submit ::
ներկայացնել
Different Forms
instate, instates, state, stated, statehood, stateless, stately, statement, statemented, statementing, statements, states, stating
Word Example from TV Shows
♪ Our whole universe
was in a hot, dense state ♪

♪ Our whole universe was in a hot, dense STATE

The Big Bang Theory Season 7, Episode 11

♪ Our whole universe
was in a hot, dense state ♪

♪ Our whole universe was in a hot, dense STATE

The Big Bang Theory Season 7, Episode 13

♪ Our whole universe
was in a hot, dense state ♪

♪ Our whole universe was in a hot, dense STATE

The Big Bang Theory Season 7, Episode 24

♪ Our whole universe
was in a hot, dense state ♪

♪ Our whole universe was in a hot, dense STATE

The Big Bang Theory Season 5, Episode 5

- You're in no state of mind to talk.
- Sheldon, what is it?

- You're in no STATE of mind to talk. - Sheldon, what is it?

The Big Bang Theory Season 1, Episode 10

English to Armenian Dictionary: state

Meaning and definitions of state, translation in Armenian language for state with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of state in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'state'

What state means in Armenian, state meaning in Armenian, state definition, examples and pronunciation of state in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History