English to Armenian Meaning of step - քայլ


Step :
քայլ

քայլ, աստիճան, աստիճանավորում, թռիչք, ոտնաձայն, Pas, տքնել, փոխհարաբերություն, չվերթը աստիճանների, քայլք, սանդուղք, պառավ, ոտք, ոտնահետք, ներքեւի, քառորդ, պատվեր, հերթականություն, շարք, լուծում, դիրք, գրասենյակ, ժամկետ, աշխատանք, հետք, նշագծել, տարբերանշաններ, շարժում, տեմպ, տոկոսադրույքը, միջոցառում, չափում, պատրվակ, չափ, քարտեզ, շեմք, դռնատեղ, դարպաս, պորտալը, մուտք

քայլ, կոխելու, քայլել, ոտք, սմբակ, տեմպ, Half-Blood, արգանդի արյան

քայլքայլեր
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of step in English
Noun(1) any maneuver made as part of progress toward a goal(2) the distance covered by a step(3) the act of changing location by raising the foot and setting it down(4) support consisting of a place to rest the foot while ascending or descending a stairway(5) relative position in a graded series(6) a short distance(7) the sound of a step of someone walking(8) a musical interval of two semitones(9) a mark of a foot or shoe on a surface(10) a solid block joined to the beams in which the heel of a ship's mast or capstan is fixed(11) a sequence of foot movements that make up a particular dance
Verb(1) shift or move by taking a step(2) put down or press the foot, place the foot(3) cause (a computer(4) treat badly(5) furnish with steps(6) move with one's feet in a specific manner(7) walk a short distance to a specified place or in a specified manner(8) place (a ship's mast(9) measure (distances(10) move or proceed as if by steps into a new situation
Examples of step in English
(1) You might want to try putting a few days between your strength training and step workouts.(2) to step a mast(3) We have a man always on the scene, never, never more than a step away from instantaneously covering a story.(4) Whatever it is, it works beautifully and is sure to put a spring in anyone's step .(5) It was not just the prospect of receiving a spanking-new car that put a spring in the step .(6) mind the step(7) sales are up, which is a step in the right direction(8) the first step on the management ladder(9) the bottom step of the staircase(10) He has also written concert music that's spacious and flows without a step being danced to it.(11) a major step forward in the fight against terrorism(12) he lost his step(13) Campaigners claim the final deal will actually mark a step backwards from the position before the summit started.(14) This is not a recipe for a sunny visage and a spring in the step .(15) I had good management, good coaching, it improved my game and put me on the first step on the ladder I suppose.(16) While increasing the tempo in your step class may augment intensity, it can also increase the risk of injury.
Related Phrases of step
(1) step out ::
քայլ դուրս
(2) step back ::
քայլ ետ
(3) one step at a time ::
մեկ քայլ է մի ժամանակ
(4) step brother ::
խորթ եղբայր
(5) step sister ::
խորթ քույր
(6) step on ::
քայլ է
Synonyms
Noun
1. pace ::
տեմպ
2. footstep ::
ոտնաձայն
3. gait ::
քայլվածք
4. short distance ::
կարճ հեռավորությունը
5. stair ::
սանդուղք
6. rung ::
գերան
7. course of action ::
Իհարկե գործողության
8. advance ::
առաջխաղացում
9. stage ::
փուլ
10. footmark ::
ոտնահետք
11. tone ::
տոնուս
12. stone's throw ::
քար է նետում
13. stride ::
հաջողություններ
14. gradation ::
աստիճանավորում
15. footfall ::
ոտնաձայն
16. measure ::
միջոցառում
17. dance step ::
պարի քայլ
Verb
18. walk ::
քայլել
19. tread on ::
կոխելու
20. tread ::
քայլք
21. ill-use ::
փչացնել
22. pace ::
տեմպ
Antonyms
1. mile ::
մղոն
Different Forms
step, steps
Word Example from TV Shows
(STAMMERS) Our child could be
the next step in the evolution of mankind.

(STAMMERS) Our child could be the next STEP in the evolution of mankind.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 8

It's always been one step forward
and two steps back.

It's always been one STEP forward and two STEPs back.

Breaking Bad Season 2, Episode 11

This is a big step,
Walt.

This is a big STEP, Walt.

Breaking Bad Season 4, Episode 5

Step.

Step.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 13

Step three,
an earnest request for forgiveness.

Step three, an earnest request for forgiveness.

The Big Bang Theory Season 9, Episode 23

English to Armenian Dictionary: step

Meaning and definitions of step, translation in Armenian language for step with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of step in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'step'

What step means in Armenian, step meaning in Armenian, step definition, examples and pronunciation of step in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History