English to Armenian Meaning of surface - մակերեւույթ


Surface :
մակերեւույթ

մակերեւույթ, ետ, դեմք, թիկունքային, շրջագիծ, հիմք, ստորին աշխարհը, հող, գագաթ, գլխարկ, հատակ, Ինքնաթիռ, տակը, բազա, մահճակալ, դաշտ, մակերես, անցկացման վայրը, տանիք, չափ, ծավալ, նավաբեռ, զոհասեղան, քանակ, վերին մասը, երաշխիքային, տախտակ, հակառակ, տապակել, մեծություն

ընդերքըմակերեւույթհայտմակերեսներըծածկերը
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of surface in English
Noun(1) the outer boundary of an artifact or a material layer constituting or resembling such a boundary(2) the extended two-dimensional outer boundary of a three-dimensional object(3) the outermost level of the land or sea(4) a superficial aspect as opposed to the real nature of something(5) information that has become public(6) a device that provides reactive force when in motion relative to the surrounding air; can lift or control a plane in flight
Verb(1) come to the surface(2) put a coat on; cover the surface of; furnish with a surface(3) appear or become visible; make a showing
Adjective(1) on the surface
Examples of surface in English
(1) Then it held more surface water than a flat roof.(2) It is universally understood that heaving a major portion of your body over the surface of the water is a tough thing to do.(3) trouble is never far from the surface here(4) Avoid installing directly under trees where leaves will clutter the surface of the pond.(5) Testing surface ships by submarines is just one of the facets of RIMPAC 04.(6) Assemble the table on a level surface , turn the top wheel upside down and place the seat wheel on top of it.(7) Mixing takes place in the cascading surface layer as falling particles collide and are buried by later arrivals.(8) This partitioning will reduce the equilibrium molar fraction of cholesterol in the surface layers.(9) Obviously violence is there just under the surface in every society.(10) Anti-submarine warfare is an area where the advantage swings between the surface fleet and the submerged boats.(11) Her father had saved it since the smooth, flat surface was still workable.(12) I'm sure some pictures will surface soon.(13) Mulching is a simple process of covering the soil surface with materials to prevent direct evaporation of soil moisture.(14) She was veiled in a dark cloak, billowing around her slim body and skimming the surface of the water.(15) don't touch the glass surface(16) Untouched wild places have now shrunk to one-sixth of the Earth's land surface .
Related Phrases of surface
(1) surface area ::
մակերեսը
(2) surface tension ::
Մակերեւութային լարվածությունը
(3) on the surface ::
մակերեսին
(4) smooth surface ::
հարթ մակերեւույթը
(5) surface mail ::
Մակերեւութային փոստ
(6) scratch the surface ::
քորում մակերեւույթը
(7) work surface ::
աշխատանքային մակերեսի
(8) inner surface ::
ներքին մակերեսը
(9) surface runoff ::
մակերեւութային հոսք
Synonyms
Adjective
1. superficial ::
մակերեսային
Noun
2. outside ::
դուրս
3. outward appearance ::
արտաքին տեսք
4. counter ::
հակառակ
5. airfoil ::
թիակ
6. open ::
բաց
Verb
8. come to the surface ::
գալիս մակերեւույթ
9. emerge ::
առաջանալ
11. rise up ::
վեր կաց
13. coat ::
վերարկու
Antonyms
1. inside ::
ներսում
2. interior ::
ինտերիեր
Different Forms
subsurface, surface, surfaced, surfaces, surfacing
Word Example from TV Shows
in the Earth's
surface.

in the Earth's SURFACE.

The Big Bang Theory Season 7, Episode 3

Then a laser will map
the reflective surface...

Then a laser will map the reflective SURFACE...

The Big Bang Theory Season 6, Episode 5

...given the surface area of this car
is about 60,000 square centimeters...

...given the SURFACE area of this car is about 60,000 square centimeters...

The Big Bang Theory Season 8, Episode 19

Erase the hard drives, grab the tapes, wipe
our fingerprints off every surface and run.

Erase the hard drives, grab the tapes, wipe our fingerprints off every SURFACE and run.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 8

or under the icy surface
of Europa?

or under the icy SURFACE of Europa?

The Big Bang Theory Season 11, Episode 10

English to Armenian Dictionary: surface

Meaning and definitions of surface, translation in Armenian language for surface with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of surface in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'surface'

What surface means in Armenian, surface meaning in Armenian, surface definition, examples and pronunciation of surface in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History