English to Armenian Meaning of total - ընդհանուր


Total :
ընդհանուր

ընդհանուր, միջոցառում, գումար, նիստ, զանազանում, վճռականություն, կանոնավորություն, գնահատում, միասնություն, ամբողջ գումարը, ժողովել, միացք, ծավալ, քանակ, գունդ, զուտ գումարը, տեղավորելը, փաթեթ, ճուտիկ, չբաժանված, ավելացնել մինչեւ, քարշել, միավորել, խառնել

ամբողջական, լի, ամբողջը, ընդհանուր, սպառիչ, պլենար, կատարուի, կատարյալ, բարձրագույն, բոլոր pervading, բոլորը, համընդհանուր, իրական, հիմնավոր, ինտեգրել, անբաժանելի, գունդ, կոպիտ, կլոր, բացարձակ, ամփոփում

Subtotalsubtotaledsubtotalingsubtotalsընդհանուրկազմելկազմելովամբողջությանամբողջ գումարըկազմելովբոլորովինկազմում
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of total in English
Noun(1) the whole amount(2) a quantity obtained by the addition of a group of numbers
Verb(1) add up in number or quantity(2) determine the sum of(3) damage beyond the point of repair
Adjective(1) constituting the full quantity or extent; complete(2) complete in extent or degree and in every particular
Examples of total in English
(1) So the claim that there are conservatives who believe in some sort of absolute liberty is a total straw man.(2) She was afraid they would get themselves in trouble if they came to the court and the jury voted for acquittal - but the verdict was heard in total silence.(3) total abstinence(4) It also won 17 silvers and one special silver award, scoring a total of 23 points.(5) Like I say, it will go absolutely anywhere with total confidence, even dug-up Dublin city centre.(6) In total, at the end of today, five people were sentenced to a total of 21 years.(7) Now add up all your debts and total the minimum payments due on each.(8) As much as $180,000 has been cited as missing, with no official confirmation of the total amount.(9) The newsletter, released last week, showed this was the total amount of donations given to the hospice in lieu of gifts to the couple.(10) Are people we sort-of know, who are used to being on camera, inherently less interesting to watch and talk about than a bunch of total strangers?(11) a total idiot(12) On the other hand, just as comparing intrinsic qualities is subjectively unrealistic, comparing absolutes is a total waste.(13) He starred for this club Old Mill all year scoring a total of 36 goals.(14) to be in total ignorance of sth(15) As the bloodiest century in human history drew to a close, historians began to total up the casualties.(16) It does not seem to me to be a good reason for keeping him out of some of his costs that you need time to work out the total amount.
Related Phrases of total
(1) total amount ::
ընդհանուր գումարը
(2) in total ::
ընդհանուր առմամբ
(3) grand total ::
հանրագումար
(4) total cost ::
ընդհանուր արժեքը
(5) total assets ::
ընդհանուր ակտիվները
(6) total revenue ::
ընդհանուր եկամուտը
(7) total income ::
ընդհանուր եկամուտը
(8) total price ::
ընդհանուր գինը
(9) total weight ::
ընդհանուր քաշը
(10) a total of ::
մի ընդհանուր
Synonyms
Adjective
1. entire ::
ամբողջական
2. complete ::
ամբողջական
3. full ::
լի
Noun
4. sum ::
գումար
5. amount ::
գումար
6. aggregate ::
ժողովել
Verb
7. add up to ::
Ավելացնել մինչեւ
9. come ::
գալ
Antonyms
1. imperfect ::
թերի
2. incomplete ::
թերի
3. partial ::
մասնակի
Different Forms
subtotal, subtotaled, subtotaling, subtotals, total, totaled, totaling, totalities, totality, totalling, totally, totals
Word Example from TV Shows
of a total catastrophic
incident.

of a TOTAL catastrophic incident.

Westworld Season 2, Episode 7

(stammers)
Total stranger.

(stammers) Total stranger.

The Big Bang Theory Season 7, Episode 20

Like, total stuntman stuff.

Like, TOTAL stuntman stuff.

Breaking Bad Season 5, Episode 11

It was just a total bitch to get out.
You know, it took forever.

It was just a TOTAL bitch to get out. You know, it took forever.

Breaking Bad Season 3, Episode 10

It's 2 and a half million each.
Total of 5.

It's 2 and a half million each. Total of 5.

Breaking Bad Season 5, Episode 9

English to Armenian Dictionary: total

Meaning and definitions of total, translation in Armenian language for total with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of total in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'total'

What total means in Armenian, total meaning in Armenian, total definition, examples and pronunciation of total in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History