English to Armenian Meaning of tough - կոշտ


Tough :
կոշտ

ամրակազմ, սրտանց, ուժեղ, առողջ, ուրախ, կոշտ, խորդուբորդ, եռանդոտ, ծանր, աշխատատար, անհրապույր, անզիջող, թունդ, համառ, աննկուն, անդրդվելի, անզուսպ, անսանձելի, հաճախակի, խիտ, հաստ, խորանարդային, պինդ, աներես, պնդաճակատ

կոշտtoughedխստացնելխստացրելխստացումըխստացնումավելի կոշտtoughesttoughingխիստամրությունըtoughs
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of tough in English
Noun(1) someone who learned to fight in the streets rather than being formally trained in the sport of boxing(2) an aggressive and violent young criminal(3) a cruel and brutal fellow
Adjective(1) not given to gentleness or sentimentality(2) very difficult; severely testing stamina or resolution(3) physically toughened(4) substantially made or constructed(5) violent and lawless(6) feeling physical discomfort or pain (`tough' is occasionally used colloquially for `bad'(7) resistant to cutting or chewing(8) unfortunate or hard to bear(9) making great mental demands; hard to comprehend or solve or believe
Examples of tough in English
(1) I've been grazing among the blogs and chewing that question like a tough mouthful of cud.(2) Duck legs have fairly tough meat - the legs are worked hard during their lifespan, making the flesh taut and muscly.(3) ÔÇÿThey are a good side and it will be a tough match,ÔÇÖ he had offered dutifully beforehand, and he wasn't wrong.(4) But it was big job, a very tough assignment that required major cultural changes.(5) One of the worst, as any politician will attest, is that it is very tough on families.(6) The Government was positioning itself nicely to run a campaign based on its tough approach to dealing with asylum seekers.(7) This appraisal is as tough , uncompromising and brutally simplistic as many of Brogden's law-and-order policies.(8) The Aldgate train was the standard London model, built of a tough steel frame upon which aluminium bodywork is bolted firmly down.(9) Clarence Moore fills various roles, from perimeter shooter to tough defender to solid rebounder.(10) He said it is very tough on Irish students who need up to 570 points to get medicine and may miss out by just 15 or 20 points.(11) If you have ever polished some hard, tough material like metal or marble you know how much energy it takes.(12) He said it was tough on students for whom it was the last day of their exams.(13) In any case, with Beeching reluctant to play the game and with Marples determined to be tough , it was difficult to predict which lines would be spared in advance.(14) Most of them are sipping coffee, or reading newspapers, or chewing morosely on tough bread.(15) In early 1943 two American professors discovered that a very tough material could be produced by adding a small amount of wood pulp to water before freezing.(16) He's a tough old bastard, and he's pulled through things like this before.
Related Phrases of tough
(1) tough guy ::
կոշտ տղա
(2) tough luck ::
կոշտ հաջողություն
(3) get tough ::
ստանալ կոշտ
(4) tough love ::
կոշտ սեր
(5) be tough ::
պետք է կոշտ
(6) very tough ::
շատ կոշտ
(7) tough as nails ::
կոշտ, ինչպես եղունգները
(8) tough cookie ::
կոշտ բուլկի
(9) it's tough ::
դա կոշտ
(10) too tough ::
էլ կոշտ
Synonyms
Adjective
1. durable ::
ամուր
3. robust ::
առողջ
4. strict ::
խիստ
5. arduous ::
եռանդոտ
6. difficult ::
դժվար
7. rugged ::
խորդուբորդ
8. bad ::
վատ
9. sturdy ::
ամրակազմ
10. baffling ::
baffling
12. hard ::
դժվար
Noun
13. ruffian ::
խուլիգան
14. rowdy ::
գռեհիկ
15. punk ::
պանկ
16. street fighter ::
փողոց կործանիչ
Antonyms
1. tender ::
քնքուշ
Different Forms
tough, toughed, toughen, toughened, toughening, toughens, tougher, toughest, toughing, toughly, toughness, toughs
Word Example from TV Shows
Mm. Tough decision.

Mm. Tough decision.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 5

Okay, that's enough, Howard.
The poor guy's had a tough time.

Okay, that's enough, Howard. The poor guy's had a TOUGH time.

The Big Bang Theory Season 3, Episode 16

I'm stopping by to see my ex-girlfriend
because she's having a tough time,

I'm stopping by to see my ex-girlfriend because she's having a TOUGH time,

The Big Bang Theory Season 9, Episode 18

So even though he's happy for me,
it's just a little tough on him.

So even though he's happy for me, it's just a little TOUGH on him.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 6

We do breed them tough in the North.

We do breed them TOUGH in the North.

Game of Thrones Season 5, Episode 7

English to Armenian Dictionary: tough

Meaning and definitions of tough, translation in Armenian language for tough with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of tough in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'tough'

What tough means in Armenian, tough meaning in Armenian, tough definition, examples and pronunciation of tough in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History