English to Armenian Meaning of use - օգտագործում


Use :
օգտագործում

օգտագործում, վարքագիծ, վարժություն, վարք, օգուտ, հարմարություն, առավելություն, շնորհ, պրակտիկա, սովորություն, եղանակ, տեխնիկա, համագումար, լավ, տոկոս, ավանդույթ, օրենք, ժանր, ոճ, պահպանում, բուժում, վերաբերմունք, զբաղվող, դիմում, պատշաճեցում, Դիտավորությամբ, բաժանում, կարիք, պահանջ, ուզում, պատճառ, նշանակում, զբաղմունք, թղթադրամ

օգտագործում, վարվել, վարժություն, կառավարել, վարձել, վազք, քշել, առաջնորդել, վարք, քայլ, դիմում, ընդունել, վերցնել, վերցնում է, դիմել, գործ, զբաղվել, անել, է սովոր, սովորություն, Մտնել, սեզոն, գործադրել, դնում է, բաշխել, նշանակում, հիմնարկ

օգտագործումօգտակարանօգուտօգտագործումօգտագործելով
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of use in English
Noun(1) the act of using(2) what something is used for(3) a particular service(4) (economics(5) (psychology(6) exerting shrewd or devious influence especially for one's own advantage(7) (law
Verb(1) put into service; make work or employ for a particular purpose or for its inherent or natural purpose(2) take or consume (regularly or habitually(3) use up, consume fully(4) seek or achieve an end by using to one's advantage(5) avail oneself to(6) habitually do something or be in a certan state or place (use only in the past tense
Examples of use in English
(1) If you're thinking that the final figures won't be much use at all then you're probably not the only one.(2) The upstairs gym is being relocated, but the downstairs gym is still in use .(3) they use 'impact' as a verb(4) These artists are trying to shock us, exploit us, use us for their next pay cheque.(5) she saved it for future use(6) the car park is for the use of residents only(7) Court staff were also warned to be on their guard and instructed to ensure court rooms were locked at all time when not in use .(8) Our mission is to provide useful information that would be of use to both the informed citizen and the casual voter.(9) I could use another cup of coffee(10) He had only a minimal understanding of my language apparently and so we would have to use simple terms.(11) mobile phone use while driving is illegal(12) This would be based on the authorised planning use of the land at the date of an inspection.(13) For most of today's great powers, the use of force would jeopardise their economic objectives.(14) The use of the word literature was intended to send the message that this is about writing a book.(15) it was no use trying to persuade her(16) I adopt Lord Goff's reasoning, as he applied it to natural user, to the issue of reasonable use of land.
Related Phrases of use
(1) use up ::
օգտագործել
(2) in use ::
օգտագործման
(3) make use of ::
օգտվել
(4) use for ::
օգտագործել __ ի համար
(5) make use ::
օգտվել
(6) for external use only ::
արտաքին օգտագործման
(7) use to ::
սովոր լիենլ
(8) directions for use ::
ուղղությունները օգտագործելու համար
Synonyms
Noun
2. advantage ::
առավելություն
3. need ::
կարիք
4. purpose ::
նպատակ
6. habit ::
սովորություն
7. enjoyment ::
վայելք
8. usage ::
օգտագործում
9. consumption ::
սպառում
Verb
10. utilize ::
օգտագործել
11. exercise ::
վարժություն
12. take advantage of ::
օգտվել
13. consume ::
սպառել
14. practice ::
պրակտիկա
15. habituate ::
վարժեցնել
16. expend ::
ծախսել
Different Forms
use, useful, useless, uses, using
Word Example from TV Shows
Use new eggs.

Use new eggs.

The Big Bang Theory Season 1, Episode 4

I use the bathroom from 7 to 7:20.

I USE the bathroom from 7 to 7:20.

The Big Bang Theory Season 1, Episode 7

I didn't use it because
it didn't seem safe.

I didn't USE it becaUSE it didn't seem safe.

The Big Bang Theory Season 7, Episode 17

Oh, hey, thanks
for letting me use

Oh, hey, thanks for letting me USE

The Big Bang Theory Season 7, Episode 3

you can use my laptop.

you can USE my laptop.

The Big Bang Theory Season 11, Episode 9

English to Armenian Dictionary: use

Meaning and definitions of use, translation in Armenian language for use with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of use in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'use'

What use means in Armenian, use meaning in Armenian, use definition, examples and pronunciation of use in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History