English to Armenian Meaning of wave - ալիք


Wave :
ալիք

ալիք, ծածանք, ալիքավորություն, կլկլոց, զարդաքանդակ, բոց, ալեկոծություն, կոհակ, համբույրը-խոպոպիկ, ծվծվալ, ամորձին, սերմ, ճառագայթ, ալիքի երկարություն, ծաղկել, անհանգստություն, անհայտություն, կոպիտ

բոց, ալիք, ծածանք, կբարձրանա ալիքների, կբարձրանա ripples, կբարձրանա surges, ալեկոծություն, լողալը, թռչել, Ինքնաթիռ, ուրուր, թեւ, ճոճել, հոտ, ժայռ, կախվել, թափահարում, տեղից շարժել, իրարանցում, քայլ, հրում, անհարթություն, գլխով նշան, գլխով նշան անել, նշան, շարժում, ճոճվել, կոճ, հուզել, Waggle, ռիթմ, նետում

ալիքծածանելWaveletվեյվլետներwavelikeալիքներգանգրացում
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of wave in English
Noun(1) one of a series of ridges that moves across the surface of a liquid (especially across a large body of water(2) a movement like that of a sudden occurrence or increase in a specified phenomenon(3) (physics(4) something that rises rapidly(5) the act of signaling by a movement of the hand(6) a hairdo that creates undulations in the hair(7) an undulating curve(8) a persistent and widespread unusual weather condition (especially of unusual temperatures(9) a member of the women's reserve of the United States Navy; originally organized during World War II but now no longer a separate branch
Verb(1) signal with the hands or nod(2) move or swing back and forth(3) move in a wavy pattern or with a rising and falling motion(4) twist or roll into coils or ringlets(5) set waves in
Examples of wave in English
(1) He shook hands and gave his typical wave and victory sign.(2) After the mid-19th century there was a wave of mass migration of poor Europeans to North America, and to other colonies, such as Brazil and South Africa.(3) A new survey reveals that less than a quarter of people wait on the platform to wave their loved one farewell until the train has pulled out.(4) Beyond this point, the damping steals energy from the wave and its amplitude quickly declines.(5) Even before birth, babies repeatedly kick their legs, wave their arms, and bring their hands to the mouth.(6) She tried to smile warmly at him, but it turned more into a grimace, so she sufficed with a simple wave before walking on.(7) It ÔÇÿgave a rotundity to my person, a wave and curl to my hair, and perhaps led me to fancy pictorial illustration and flaming coloursÔÇÖ.(8) her hair has a slight natural wave(9) ÔÇÿYour Majesty,ÔÇÖ she began, but he cut her off with a gesture, a wave of a hand that was clearly royal.(10) He had anticipated this move though for as soon as she broke the surface a wave of water hit her.(11) With a wave Patric walked casually outside the store and found a small bench on the other side of this ornamental bush where he sat himself down.(12) Their plans sent the first wave of bright-eyed immigrants back to Palestine in 1881.(13) Her long dark blonde hair had a natural wave and hung half to her waist.(14) She acknowledged the gesture with a wave of her own.(15) For example, guards may wave people they know through, leaving no record of who is in the facility.(16) We greeted each other with a wave and I gestured for him to look at the door.
Related Phrases of wave
(1) tidal wave ::
tIDAL ալիքը
(2) shock wave ::
հարվածային ալիքը
(3) new wave ::
նոր ալիք
(4) the wave ::
որ ալիքը
(5) sound wave ::
ձայնային ալիք
(6) sine wave ::
սինուս Wave
(7) brain wave ::
ուղեղի ալիքը
(8) radio wave ::
ռադիո ալիքը
(9) square wave ::
հրապարակ ալիքը
(10) standing wave ::
կանգնած ալիքը
Synonyms
Noun
1. gesture ::
ժեստ
2. breaker ::
խանգարող
3. flow ::
հոսում
4. surge ::
ալեկոծություն
5. curl ::
խոպոպիկ
6. ripple ::
ծածանք
8. undulation ::
ալիքավորություն
Verb
9. brandish ::
ճոճել
10. ripple ::
ծածանք
11. gesture ::
ժեստ
12. beckon ::
գլխով նշան անել
13. undulate ::
ալեկոծվել
14. curl ::
խոպոպիկ
Different Forms
wave, waved, wavelet, wavelets, wavelike, waves, waving
Word Example from TV Shows
{\i1}A blast wave at 50 meters underwater,{\i0}

{\i1}A blast WAVE at 50 meters underwater,{\i0}

Money Heist Season 3, Episode 4

Oh, we can come up with
a wave speed formula,

Oh, we can come up with a WAVE speed formula,

The Big Bang Theory Season 11, Episode 13

What fucking wave are you talking about?

What fucking WAVE are you talking about?

Money Heist Season 3, Episode 8

Guess a wave function and vary its parameters
until I found the lowest energy solution.

Guess a WAVE function and vary its parameters until I found the lowest energy solution.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 2

She's clear.
Wave her through.

She's clear. Wave her through.

Westworld Season 2, Episode 10

English to Armenian Dictionary: wave

Meaning and definitions of wave, translation in Armenian language for wave with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of wave in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'wave'

What wave means in Armenian, wave meaning in Armenian, wave definition, examples and pronunciation of wave in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History