English to Armenian Meaning of quick - արագ


Quick :
արագ

արագ, հապճեպ, հրատապ, հանկարծակի, անխելացի, անհապաղ, վաղ, արտահայտել, արագաշարժ, գահավեժ, սրընթաց, հանդուգն, չմտածված, ծակող, սրածայր, թափանցող, սուր, խորաթափանց, աշխույժ, վառ, առաձգական, պոռթկուն, շարժուն, ճարպիկ, պատրաստ է ճարտար, հնարամիտ, ճարտար, դառը, կյանք, կենդանի, ապրել, կենսական, ներկա, ուժեղ, բռնի, խիստ

արագ, կարճ կարգով, շուտով, անհապաղ, անմիջապես, Գրառման, գործարան, կյանք, կյանքի, գոյություն, ապրուստ, շունչ

արագավելի արագquickestարագխելամտություն
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of quick in English
Noun(1) any area of the body that is highly sensitive to pain (as the flesh underneath the skin or a fingernail or toenail
Adjective(1) accomplished rapidly and without delay(2) hurried and brief(3) moving quickly and lightly(4) apprehending and responding with speed and sensitivity(5) performed with little or no delay(6) easily aroused or excited
Adverb(1) with little or no delay
Examples of quick in English
(1) It doesn't exactly hurt when they dig but it is uncomfortable like when you chew a nail down to the quick .(2) In this novel, Beverly Lamark is a successful mystery writer with a quick temper and acerbic wit.(3) Best wishes to Eilish Marren who sustained a broken ankle recently and we wish her a speedy recovery and a quick return to the playing field.(4) Troy Stevenson, a murderer, was formerly a big man in the drug business with a quick temper and a bigger attitude.(5) We've got excellent linebackers because of the speed there, and we're fast and quick up front.(6) Her bearing has turned to reserve, her normally quick eyes dull and watery.(7) And it is that a company can play quick and fast with procedural rules, and escape action.(8) If you suffer from either type of sinusitis, our quick fixes offer fast relief.(9) The PRSI changes cut to the quick of a constituency that she and her party hold dear.(10) Sherlock Holmes's quick eye took in my occupation, and he shook his head with a smile as he noticed my questioning glances.(11) ÔÇÿHe's pretty quick on the uptake,ÔÇÖ she replied.(12) I got away quick , which was down to the nerves, the aggression, the excitement and the adrenalin.(13) So, being quick and bright, she explains that she meant ÔÇÿhard-working peopleÔÇÖ.(14) The set was two and a half hours of music with a twenty-minute interval for drinks and some quick reprogramming of the lights and video projectors.(15) Mary, who never received any domestic training from her mother at home, marries Jack, a business executive with a quick temper.(16) They know her and her flaws - a quick temper, a dicey sexual past - too well for that.
Related Phrases of quick
(1) be quick ::
պետք է արագ
(2) quick search ::
արագ որոնում
(3) quick time ::
արագ անգամ
(4) quick start ::
արագ մեկնարկ
(5) quick look ::
արագ հայացք
(6) quick-witted ::
հնարամիտ
(7) quick-tempered ::
արագ-tempered
(8) quick reply ::
Արագ պատասխան
(9) quick fix ::
արագ fix
(10) very quick ::
շատ արագ
Synonyms
Adjective
1. fast ::
արագ
2. hasty ::
հապճեպ
3. sudden ::
հանկարծակի
4. intelligent ::
խելացի
5. prompt ::
արագ
6. ready ::
պատրաստ
7. speedy ::
արագ
8. warm ::
ջերմ
9. agile ::
արագաշարժ
Adverb
Antonyms
1. dense ::
խիտ
2. dim ::
պղտոր
3. dull ::
ձանձրալի
4. dumb ::
համր
5. empty-headed ::
դատարկագլուխ
6. fatuous ::
տխմար
7. half-witted ::
թուլամիտ
8. mindless ::
անմիտ
9. obtuse ::
անհասկացող
10. opaque ::
անլույս
11. senseless ::
անիմաստ
12. simple ::
պարզ
13. slow ::
դանդաղ
14. soft ::
փափուկ
15. stupid ::
հիմար
16. thick ::
հաստ
Different Forms
quick, quicker, quickest, quickly, quickness
Word Example from TV Shows
You know what, let me
pull a quick contract off the Internet--

You know what, let me pull a QUICK contract off the Internet--

The Big Bang Theory Season 9, Episode 11

Uh, quick question.

Uh, QUICK question.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 2

How'd you get her to sleep so quick?

How'd you get her to sleep so QUICK?

Breaking Bad Season 3, Episode 11

You deserve a quick vacation.

You deserve a QUICK vacation.

Money Heist Season 3, Episode 7

So you move it quick,
you move it right,

So you move it QUICK, you move it right,

Breaking Bad Season 2, Episode 5

English to Armenian Dictionary: quick

Meaning and definitions of quick, translation in Armenian language for quick with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of quick in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'quick'

What quick means in Armenian, quick meaning in Armenian, quick definition, examples and pronunciation of quick in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History