English to Armenian Meaning of word - բառ


Word :
բառ

բառ, առողջ, ժամկետ, աղմուկ, լաց, Clop, ասելով, պատմություն, խոստում, հեքիաթ, հաղորդագրություն, պատգամ, ասույթ, վարքականոն, ասել, արտանետումների, լեզու, ելույթ, ճանաչման նշան, դիրք, գրասենյակ, աստիճան, աշխատանք, շող, նմանություն, նշույլ, կերպարանք, կոչ, հայտարարություն, հռչակելը, ծանուցում

բառ, խոսել, արտահայտություն

բառwordageձեւակերպվածwordilyտեքստձեւակերպումներումwordlessբառերբառացի
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of word in English
Noun(1) a unit of language that native speakers can identify(2) a brief statement(3) information about recent and important events(4) a verbal command for action(5) an exchange of views on some topic(6) a promise(7) a string of bits stored in computer memory(8) the divine word of God; the second person in the Trinity (incarnate in Jesus(9) a secret word or phrase known only to a restricted group(10) the sacred writings of the Christian religions
Verb(1) put into words or an expression
Examples of word in English
(1) My parents always make me live up to my word so I asked them to live up to theirs.(2) In fact, they didn't speak a word till it was over and once it was over, they clapped.(3) The word was that an order had come down from the White House that the Pentagon's contingency planning was to be shelved immediately.(4) But our past is fraught with his infidelity in word , in deed and most likely in his heart and mind.(5) They will not be satisfied until we agree with them and prove that we agree with them in thought, word and deed.(6) can I have a word?(7) They reclaim a union between word and deed, utterance and action.(8) Members spread the word by text messages, e-mails and leaflets which are handed out in towns and cities.(9) Why is everyone falling in love with Bridget when she's let her looks go to pot and appears in word , deed and fashion air-brained?(10) More than a decade after her fall from power, there are still ordinary, otherwise sane people who wouldn't hear a word spoken against her.(11) You should know I live in a small community and that word travels fast around here.(12) a word of warning(13) He gave her directions onto a narrow winding road, and told her to drive down it until he gave her the word to stop.(14) I don't like the word ÔÇÿunofficialÔÇÖ(15) we were given the word to advance(16) I doubt your word
Related Phrases of word
(1) word processor ::
բառամշակիչ
(2) word processing ::
բառամշակում
(3) word order ::
Բառը կարգը
(4) last word ::
վերջին խոսք
(5) one word ::
մեկ բառ
(6) word search ::
Բառի որոնում
(7) compound word ::
բարդ բառ
(8) word list ::
բառերի ցանկ
Synonyms
Noun
1. term ::
ժամկետ
2. remark ::
դիտողություն
3. script ::
ձեռագիր
4. promise ::
խոստում
5. talk ::
խոսել
6. news ::
նորություններ
7. rumor ::
բամբասանք
8. instruction ::
ուսուցում
9. command ::
հրաման
10. motto ::
նշանաբան
11. son ::
որդի
13. book ::
գիրք
14. give-and-take ::
տալ եւ վերցնել
15. parole ::
նշանաբառ
16. watchword ::
լոզունգ
Verb
17. phrase ::
արտահայտություն
Different Forms
word, wordage, worded, wordily, wording, wordings, wordless, words, wordy
Word Example from TV Shows
Crazy is the wrong word.

Crazy is the wrong WORD.

Breaking Bad Season 4, Episode 5

What's that word?

What's that WORD?

The Big Bang Theory Season 5, Episode 11

"Traps." That's a fun old WORD. Where's that been?

The Big Bang Theory Season 12, Episode 19

I guess that's the word.

I guess that's the WORD.

Breaking Bad Season 2, Episode 10

Get word...

Get WORD...

Game of Thrones Season 6, Episode 9

English to Armenian Dictionary: word

Meaning and definitions of word, translation in Armenian language for word with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of word in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'word'

What word means in Armenian, word meaning in Armenian, word definition, examples and pronunciation of word in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History