English to Armenian Meaning of abstract - վերացական


Abstract :
վերացական

ամփոփում, Բնահյութ, վերացական, կվինտէսենցիա, գումար, նյութ, համառոտագիր, մարմնացում, կոնսպեկտ, կարճ

նախագիծը, ներշնչել, ծծել, վերացական, գրավել, գերել, նկարել, ծառայեցնել, հանել, մաս, բաժանել, անջատել, արձակել, աղյուսակների ձեվով դասավորել, գումար

վերացական, անձեվ, միավորել, առասպելական, անիրական, անմարմին, անշոշափելի, ստվերոտ, գաղափարախոսական, անվավեր, անօգուտ, հաշմանդամ, անպետք, առոչինչ, խորհրդավոր, գաղտնի, միստիկ, առեղծվածային, նուրբ, խրթին, անհասկանալի, անըմբռնելի

վերացականաբստրակտհամառոտագրություններվերացականabstractnessabstractnessesսեղմագրերի
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of abstract in English
Noun(1) a concept or idea not associated with any specific instance(2) a sketchy summary of the main points of an argument or theory
Verb(1) consider a concept without thinking of a specific example; consider abstractly or theoretically(2) make off with belongings of others(3) consider apart from a particular case or instance(4) give an abstract (of
Adjective(1) existing only in the mind; separated from embodiment(2) not representing or imitating external reality or the objects of nature(3) dealing with a subject in the abstract without practical purpose or intention
Examples of abstract in English
(1) The colours each had several meanings, some of which were abstract ideas, some concrete as in the cattle and sheep example.(2) Her comments in interviews and at readings, likewise, reveal the startling literalness of her apparently abstract , difficult poems.(3) Verbs and adjectives are more abstract , and so are more difficult concepts for children's minds to grasp.(4) But I take comfort in our inability to delineate the ÔÇÿentire pictureÔÇÖ - at best we can abstract a stable whole from the flow of its parts, and that can never be ÔÇÿtrueÔÇÖ.(5) For these abstract artists, the external world is mediated by internal feelings.(6) Once we get a hint we are capable of making the original more abstract and less concrete, of extending a concrete and singular concept into more abstract spheres.(7) The pace is languid and events too abstract to be a children's movie, yet corny stunts alienate mature viewers.(8) What is relevant in the economic realm is not an abstract concept or formula - no matter how beautiful - but its physical embodiment.(9) Or is it an abstract place existing inside people's minds?(10) But it is Brutus who is the most instantly recognisable modern figure in his use of abstract nouns to justify political ends.(11) The reason for believing that it is a largely abstract and theoretical issue is that the Court of Appeal judgments implied strongly that that was so.(12) In the '50s, he made heavily textured abstract paintings using crumpled mulberry paper and globs of oil paint.(13) The lower half of the artwork consists of dark splotches and torn-paper abstract effects.(14) So a culture based on abstract reasoning, or on various metaphysical precepts, may itself be simply a product of evolutionary change.(15) It came through concrete example and abstract argument.(16) Liberty is a ponderous and not-to-be-used-lightly abstract noun.
Related Phrases of abstract
(1) abstract noun ::
վերացական գոյական անուն
(2) abstract nouns ::
վերացական գոյականներ
(3) abstract art ::
վերացական արվեստի
(4) abstract painting ::
վերացական նկարչությունը
(5) abstract idea ::
վերացական գաղափար
(6) abstract concept ::
վերացական հասկացություն
(7) abstract thinking ::
վերացական մտածողությունը
(8) in the abstract ::
է վերացական
(9) abstract class ::
վերացական դասը
Synonyms
Adjective
1. theoretical ::
տեսական
2. nonrepresentational ::
nonrepresentational
3. nonobjective ::
ոչ օբյեկտիվ
Noun
4. summary ::
ամփոփում
5. synopsis ::
կոնսպեկտ
6. abstraction ::
աբստրակցիա
Verb
7. summarize ::
ամփոփել
8. extract ::
քաղվածք
9. pilfer ::
թռցնել
Antonyms
1. concrete ::
բետոն
Different Forms
abstract, abstracted, abstracting, abstractly, abstractness, abstractnesses, abstracts
Word Example from TV Shows
are floating in an abstract
n-dimensional hyperspace.

are floating in an ABSTRACT n-dimensional hyperspace.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 16

is an abstract concept...

is an ABSTRACT concept...

Game of Thrones Season 1, Episode 6

It always seems a bit abstract, doesn't it?

It always seems a bit ABSTRACT, doesn't it?

Game of Thrones Season 6, Episode 9

English to Armenian Dictionary: abstract

Meaning and definitions of abstract, translation in Armenian language for abstract with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of abstract in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'abstract'

What abstract means in Armenian, abstract meaning in Armenian, abstract definition, examples and pronunciation of abstract in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History