English to Armenian Meaning of address - հասցե


Address :
հասցե

հասցե, թել, Որտեղից, բնակավայր, հետք, ելույթ, դասախոսություն, հրապարակախոսություն, ասել, առոգանություն, ճառ, աղոթատեղ, ապրելավայր, նպատակ, ուղղություն, տուրուդմփոց, գիծ, վարքագիծ, վարք, բուժում, վերաբերմունք, զբաղվող, հմտություն, արդյունավետությունը, կարողություն, հնար, ողջույն, կոչ

հասցե, ուղարկել, առաջացնել, կոչ, հրավիրել, վկայակոչում են, մատանի, ողջույն, ողջունել, սալյուտ, աղերսել, աղոթում է, հայտ, հերթը, առաքման, փոխանցել, կարկուտ

հասցեՀասցեականհասցեագրվածհասցեատերհասցեատերերըհասցեներդիմելով
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of address in English
Noun(1) (computer science(2) the place where a person or organization can be found or communicated with(3) the act of delivering a formal spoken communication to an audience(4) the manner of speaking to another individual(5) a sign in front of a house or business carrying the conventional form by which its location is described(6) written directions for finding some location; written on letters or packages that are to be delivered to that location(7) the stance assumed by a golfer in preparation for hitting a golf ball(8) social skill
Verb(1) speak to(2) give a speech to(3) put an address on (an envelope(4) direct a question at someone(5) address or apply oneself to something, direct one's efforts towards something, such as a question(6) greet, as with a prescribed form, title, or name(7) access or locate by address(8) act on verbally or in some form of artistic expression(9) speak to someone(10) adjust and aim (a golf ball
Examples of address in English
(1) Could you do with a helping hand in beginning to address these issues?(2) She did so with admirable address --sometimes playfully, sometimes coldly, sometimes firmly, always kindly; yet with all this tact the repeated checks made Pinder cross now and then.(3) address your complaints to the Trading Standards Board(4) The next day emergency crews rushed to that same address after receiving a call.(5) The flash memory controller is used to control data access and specify an address of data storage.(6) His daughter, who is a police officer, has had her home address posted on the Internet.(7) It was a competent address , cleanly delivered, but it was hardly an exercise in high octane oratory.(8) A man who police were expecting to find at a second address in Prestwich was later arrested in Gorton.(9) Thank you for that magnificent speech yesterday, and it is my pleasure to ask you to address the assembled gathering.(10) Have his policies begun to seriously address the enormous problems facing our nation?(11) First, I asked John to address the ball with his shoulders parallel to the target line.(12) don't address me as 'Doctor'(13) That way, when I address the ball, the leaf or patch of grass is still in my peripheral vision and can remind me where my target is.(14) A panel of speakers will address the audience and this will be followed by a question and answer session.(15) he gave a radio address to the nation(16) But now, it seems, one publisher, at least, has begun to address the problem.
Related Phrases of address
(1) mailing address ::
փոստային ՀԱՍՑԵ
(2) address book ::
Հասցեների գրքույկ
(3) to address ::
հասցեին
(4) home address ::
Տան հասցե
(5) address line ::
հասցեատող
(6) street address ::
փողոց հասցեն
(7) my address ::
Իմ հասցեն
(8) present address ::
ներկա Հասցե
Synonyms
Noun
1. inscription ::
մակագրություն
2. house ::
տուն
3. speech ::
ելույթ
4. reference ::
վկայակոչում
5. savoir-faire ::
savoir-faire
6. name and address ::
անունը եւ հասցեն
Verb
7. inscribe ::
դրոշմել
8. talk to ::
խոսել
9. call ::
կոչ
10. direct ::
ուղղակի
11. attend to ::
հաճախում է
12. speak ::
խոսել
13. accost ::
ողջույն
14. turn to ::
դիմել է
15. cover ::
կազմ
Different Forms
address, addressable, addressed, addressee, addressees, addresses, addressing
Word Example from TV Shows
former address, you know,
the yadda yadda.

former ADDRESS, you know, the yadda yadda.

Breaking Bad Season 2, Episode 5

That's the feeling we want to address
with this treatment.

That's the feeling we want to ADDRESS with this treatment.

The Big Bang Theory Season 6, Episode 21

You'll address me as Prince Theon
or you'll be next.

You'll ADDRESS me as Prince Theon or you'll be next.

Game of Thrones Season 2, Episode 6

What's the address?

What's the ADDRESS?

The Big Bang Theory Season 7, Episode 13

you and I address
the

you and I ADDRESS the "tweepadock" in the room.

The Big Bang Theory Season 7, Episode 2

English to Armenian Dictionary: address

Meaning and definitions of address, translation in Armenian language for address with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of address in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'address'

What address means in Armenian, address meaning in Armenian, address definition, examples and pronunciation of address in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History