English to Armenian Meaning of benefit - օգուտ


Benefit :
օգուտ

օգուտ, հարմարություն, առավելություն, շնորհ, լավ, շահույթ, Stead, շահ, հասնել, օգտագործում, տոկոս, բարեկեցություն, բարգավաճում, օրհնություն, բարություն, բարիք, mars, երեքշաբթի, Բարօրության, առաքինություն, կրոն, առիթ, հնարավորություն

բարին անել, օգուտ, շահույթ, կատարել հիթ, շնորհ, ժպիտ, ժպտա, օգնել, պարտավորեցնել

օգուտշահելօգուտօգուտները
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of benefit in English
Noun(1) financial assistance in time of need(2) something that aids or promotes well-being(3) a performance to raise money for a charitable cause
Verb(1) derive a benefit from(2) be beneficial for
Examples of benefit in English
(1) Churches in Bradford are set to benefit from a cash boost from the region's landfill sites.(2) Finalists benefit from the publicity they receive and from the networking opportunities that arise in the course of the year long programme.(3) Refugee mothers don't even get the milk tokens that mothers on benefit are entitled to.(4) She says it is going to take executives of color to bring about changes to benefit the parity of newsroom diversity.(5) The service can only exist on the subscriptions received from households who benefit from the service.(6) Increased economic and trade promotion and cooperation along the border will benefit both nations.(7) It said the referee had done his best and it was easy with the benefit of sophisticated video technology and hindsight to criticise him.(8) Here is the chance to enjoy ancient geology with the benefit of modern organisation.(9) But the report also recognises that its recommendations were made ÔÇÿwith the benefit of hindsightÔÇÖ.(10) And the cricket world, with its benefit years, charity quizzes and galas, is quite good at rattling buckets.(11) Even the governor admitted in his state of the state address that there was no evidence that the new bill would benefit the economy.(12) With the benefit of clear thinking the men on the field and the mentors on the line conjured, then executed, an unlikely escape plan.(13) Another approach is to examine the area thoroughly, with the benefit of informative and informed opinion.(14) Emily Barr wrote a dark, funny novel called Backpack that, with the benefit of Chick Lit packaging, gained huge sales.(15) They already raise funds through benefit gigs in the town and sponsors but are now inviting people to become Friends of the Festival.(16) A national cultural policy should therefore be put in place without undue delay to benefit the nation.
Related Phrases of benefit
(1) fringe benefit ::
ծոպեր օգուտ
(2) benefit from ::
օգուտ քաղել
(3) unemployment benefit ::
գործազրկության նպաստը
(4) mutual benefit ::
փոխշահավետության
(5) child benefit ::
երեխան օգուտ
(6) employee benefit ::
աշխատակից օգուտ
(7) for the benefit of ::
համար շահ
(8) benefit of the doubt ::
օգուտ է կասկածի
(9) cost benefit analysis ::
ծախսերի եւ արդյունքների վերլուծության
(10) marginal benefit ::
մարգինալ օգուտ
Synonyms
Noun
1. good ::
լավ
2. advantage ::
առավելություն
3. social security ::
սոցիալական անվտանգություն
5. welfare ::
բարեկեցություն
Verb
6. be advantageous to ::
պետք է ձեռնտու
7. profit from ::
շահույթ
8. do good ::
բարին անել
9. profit ::
շահույթ
Antonyms
1. disadvantage ::
վնաս
2. drawback ::
թերություն
3. encumbrance ::
խոչ
4. hindrance ::
արգելք
5. impediment ::
խոչընդոտ
6. minus ::
մինուս
Different Forms
benefit, benefited, benefiting, benefits
Word Example from TV Shows
for your benefit.

for your BENEFIT.

The Big Bang Theory Season 9, Episode 24

...would necessarily benefit
from a prolonged...

...would necessarily BENEFIT from a prolonged...

Breaking Bad Season 3, Episode 8

but solely for the benefit of the family?

but solely for the BENEFIT of the family?

Game of Thrones Season 3, Episode 10

So, what, am I not tying up loose
ends for our mutual benefit?

So, what, am I not tying up loose ends for our mutual BENEFIT?

Breaking Bad Season 5, Episode 8


English to Armenian Dictionary: benefit

Meaning and definitions of benefit, translation in Armenian language for benefit with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of benefit in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'benefit'

What benefit means in Armenian, benefit meaning in Armenian, benefit definition, examples and pronunciation of benefit in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History