English to Armenian Meaning of wish - ցանկություն


Wish :
ցանկություն

ցանկություն, կամք, հաճույք, մտադրություն, ընտրություն, հույս, կոչ, ձգտում, դիզայն, նպատակ, ցանկանալը, հետազոտություն

ցանկություն, ուզում, ցանկ, պետք է շահագրգիռ է, երազ, հույս, երկար, խնդրել, խնամք, առաջարկ, ցանկություն է, մտադիր, ցանկալ, կամք, դիզայն, վազում ապստամբություն, պատվեր, հրաման, հայտ, հրաման տալ, հրամայել, հարցում, հարցնել, աղերսել, կոչ, զգում

ցանկությունմաղթելwisherբարի կամեցողներիմաղթանքներըծարավիմաղթելով
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of wish in English
Noun(1) a specific feeling of desire(2) an expression of some desire or inclination(3) (usually plural(4) the particular preference that you have
Verb(1) hope for; have a wish(2) prefer or wish to do something(3) make or express a wish(4) feel or express a desire or hope concerning the future or fortune of(5) order politely; express a wish for(6) invoke upon
Examples of wish in English
(1) they wish her every success(2) We all shared a wish , a hope, and a dream to bring back justice, freedom and most of all fun.(3) if you wish(4) She shuts her eyes and makes a wish in her head then blows out the candles.(5) I guessed that my life was such a disaster that I didn't have the mind to have a dream, a wish of my own.(6) I wish that I hadn't done that(7) I wish it to be clearly understood(8) Let those involved decide if they'd wish to participate in the meting out of justice.(9) His attitude is that he does not wish to be involved in any argument whether this valuation is right or wrong.(10) We expect and hope that Australia and Indonesia have the same wish .(11) We both expressed our wish to continue these talks and to find sensible solutions.(12) I wish to be involved in deciding the treatment I receive as much as possible.(13) The idea of the lake stretching across the whole world was only a desire, a wish shared by everyone in Belryno.(14) But it must be more than a hope or a wish , more than knowing that it is good for you.(15) I would not wish it on the vilest soul(16) You however did, and as I'm twenty I no longer have to follow your every wish and whim.
Related Phrases of wish
(1) as you wish ::
ինչպես Դուք եք ցանկանում
(2) make a wish ::
ցանկություն պահել
(3) to wish ::
է մաղթում
(4) if you wish ::
եթե ցանկանում եք
(5) wish for ::
ցանկանում
(6) wish to ::
ցանկանում
(7) death wish ::
մահը ցանկությունն
(8) last wish ::
վերջին ցանկությունը
Synonyms
Noun
1. desire ::
ցանկություն
2. request ::
հարցում
3. indirect request ::
անուղղակի խնդրանքը
4. regard ::
ուշադրություն
5. wishing ::
մաղթելով
Verb
6. desire ::
ցանկություն
7. want ::
ուզում
8. bid ::
հայտ
9. like ::
նման
10. wish well ::
մաղթում նաեւ
Different Forms
wish, wished, wisher, wishers, wishes, wishful, wishing
Word Example from TV Shows
- I'd like to see him as well.
- As you wish, my lord.

- I'd like to see him as well. - As you WISH, my lord.

Game of Thrones Season 1, Episode 4

I wish there were more.

I WISH there were more.

The Big Bang Theory Season 6, Episode 2

- Wish me luck.
- Go get them.

- Wish me luck. - Go get them.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 3

I wish I had a god, truly.

I WISH I had a god, truly.

Game of Thrones Season 2, Episode 2

The ones who break up with you\Nand need to wish you the best.

The ones who break up with you
and need to WISH you the best.

Money Heist Season 3, Episode 8

English to Armenian Dictionary: wish

Meaning and definitions of wish, translation in Armenian language for wish with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of wish in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'wish'

What wish means in Armenian, wish meaning in Armenian, wish definition, examples and pronunciation of wish in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History