English to Armenian Meaning of cutting - կտրում


Cutting :
կտրում

կտրում, արտածում, գրիչ, պատվաստել, Գնդիկավոր գրիչ, կարկատել, գործողություն, ուղղում, հակահարվածը, հերքելը, հերքում, արդարացում, ստորակետ, կրճատել, կրճատում, պակասեցում

կտրում, եռանդուն, դաժան, տաք, սուր, թթու, ճեղքում, ծանր, արտասովոր, կծու, բարկ, ճչալ, բռնի, խիստ, մոլեգին, կոպիտ, ծակող, խելոք

կտրումcuttinglyհատումներ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of cutting in English
Noun(1) the activity of selecting the scenes to be shown and putting them together to create a film(2) a part (sometimes a root or leaf or bud(3) the act of cutting something into parts(4) a piece cut off from the main part of something(5) an excerpt cut from a newspaper or magazine(6) removing parts from hard material to create a desired pattern or shape(7) the division of a deck of cards before dealing(8) the act of penetrating or opening open with a sharp edge(9) the act of diluting something(10) the act of shortening something by chopping off the ends
Verb(1) separate with or as if with an instrument(2) cut down on; make a reduction in(3) turn sharply; change direction abruptly(4) make an incision or separation(5) discharge from a group(6) form by probing, penetrating, or digging(7) style and tailor in a certain fashion(8) hit (a ball(9) make out and issue(10) cut and assemble the components of(11) intentionally fail to attend(12) be able to manage or manage successfully(13) give the appearance or impression of(14) move (one's fist(15) pass directly and often in haste(16) pass through or across
Adjective(1) (of speech(2) unpleasantly cold and damp(3) painful as if caused by a sharp instrument
Examples of cutting in English
(1) Elsewhere in the city last Saturday, a double blade cutting machine and small drill were nicked from a van parked in Ballytruckle.(2) The machining head further comprises a pinion feed driving assembly and a universal cutting blade.(3) Whilst the centre has been operational for a little while, with the blood service running for a few months now, the formal opening was celebrated with a cutting of the cake ceremony.(4) In the foreseeable future, brush cutting might find an ally in high technology.(5) Another strategic find is a pair of brand-new ice skates, someone's Christmas gift via FedEx; he uses the blades as his ax, cutting tool and mirror.(6) It will help the customer - and dealers - sharpen any type of cutting blade.(7) In any case, the Bajrang Dal does not oppose the selling of birthday cards, the cutting of birthday cakes, and birthday bashes, some as ostentatious as weddings.(8) As the dust on the rim cuts, diamond dust whirs away from the cutting blade and continually replenishes rim dust.(9) He is to appear as a modern-day Narad, armed with gizmos to spew cutting comments.(10) There is no cutting through the large crowd so you'll just have to sit there and wait until the police comes and breaks it up.(11) It's no longer the quiet voice of a caregiver, but the cutting reprimand of a jailer.(12) We don't see many cars in the graveyard, though, and in two years of cutting through on our way elsewhere we have yet to see a funeral in progress or a freshly dug grave.(13) It has a three-piece, reversible cutting blade to fill the 17-yd. bowl.(14) A special feature of the afternoon was the cutting of the party cake by two of the oldest people in the parish, Mary Mulligan from Ballinakill and Bernie Brennan from Knock.(15) I walked towards the mall through the cutting wind.(16) He's cantankerous, tough and ready with a cutting remark.
Related Phrases of cutting
(1) cut ::
կտրել
(2) cutting board ::
կտրում խորհուրդը
(3) cutting down ::
մեղմացնել
(4) cutting off ::
կտրում
(5) cutting out ::
կտրում դուրս
(6) cost cutting ::
արժեքը կտրում
(7) cutting machine ::
կտրում մեքենա
(8) cutting tool ::
կտրում գործիք
(9) cutting up ::
կտրում մինչեւ
(10) cutting grass ::
կտրում խոտ
Synonyms
Adjective
1. hurtful ::
վնասակար
2. icy ::
սառցե
3. raw ::
հում
5. lancinating ::
ծակող
Noun
6. scion ::
ժառանգ
7. piece ::
կտոր
9. cut ::
կտրել
10. press cutting ::
մամուլ կտրում
11. film editing ::
ֆիլմը խմբագրում
12. slip ::
սայթաքել
13. carving ::
փորագրություն
Verb
15. chop ::
ծնոտ
17. pick ::
ընտրել
18. carve ::
քանդակել
19. reduce ::
նվազեցնել
20. shorten ::
կրճատել
21. delete ::
ջնջել
22. discontinue ::
ընդհատել
23. cross ::
Խաչ
24. skip ::
ցատկել
25. geld ::
geld
27. ignore ::
անտեսել
28. burn ::
այրվել
29. prune ::
կոտրատել
30. hack ::
վերք
32. trend ::
թեքվել
33. tailor ::
դերձակ
35. make out ::
կատարել դուրս
Different Forms
cutting, cuttingly, cuttings
Word Example from TV Shows
Who here takes issue
with this person cutting the line?

Who here takes issue with this person CUTTING the line?

The Big Bang Theory Season 9, Episode 23

They're probably cutting
their stupid meteorite open

They're probably CUTTING their stupid meteorite open

The Big Bang Theory Season 12, Episode 14

( cutting flesh )

( CUTTING flesh )

Westworld Season 2, Episode 8

Cutting off visual communication.

Cutting off visual communication.

Money Heist Season 3, Episode 8

and started cutting people down,

and started CUTTING people down,

Game of Thrones Season 7, Episode 1

English to Armenian Dictionary: cutting

Meaning and definitions of cutting, translation in Armenian language for cutting with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of cutting in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'cutting'

What cutting means in Armenian, cutting meaning in Armenian, cutting definition, examples and pronunciation of cutting in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History