English to Armenian Meaning of deliver - առաքել


Deliver :
առաքել

առաքել, տալ, առաջարկ, շնորհել, վճարել, պատճառել, փրկել, վերականգնել, թեթեւացնել, մահապատժի հետաձգում, հատուցել, բաժանել, տարածել, պաշտպանել, պահպանել, խորհրդակցել, տեղադրել, պատգամավոր, հանձնել, հրաժարվել, դնում հեռու, թողնել, շպրտել, հանձնվել, վերցնել ամբողջ, օրով ամբողջ, հարվածել, վնասել, գործադուլ, Zap, անվճար, ազատագրել, ազատ է արձակվել, ազատել, ազատվել, ազատում, արտահոսել, ազատված, վերստանալ, պահեստային

առաքելՍտացվելիքառաքվելազատարարբերողներըհանձնելովմատուցում
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of deliver in English
Verb(1) deliver (a speech, oration, or idea(2) bring to a destination, make a delivery(3) to surrender someone or something to another(4) free from harm or evil(5) hand over to the authorities of another country(6) pass down(7) utter (an exclamation, noise, etc.(8) save from sins(9) carry out or perform(10) relinquish possession or control over(11) throw or hurl from the mound to the batter, as in baseball(12) cause to be born
Examples of deliver in English
(1) I want you to deliver this letter for me and bring a response back.(2) If he can deliver the British people to the Euro leaders, the Presidency of Europe awaits him.(3) But when, as they surely will, the firefighters deliver a thumping vote for strike action, they will become the focus for public sector pay.(4) He said the achievements of the past five years were an effective guarantee that he would deliver his promises.(5) deliver us from misery(6) we'll deliver direct to your door(7) They will deliver their vote and walk away, and those of us who give a damn will be left to clean up after them.(8) The trial judge is likely to deliver a verdict in September to the three men at the prison where they are detained.(9) I was about to enter and deliver a stiff lecture on the evils of strong drink when I thought the better of it and turned on my heels.(10) The ballot is on, and now we have to deliver an overwhelming vote for action.(11) He sent a messenger to deliver the letter to the edge of the barrier and throw it to one of the prisoners within the dome.(12) Last week's climbdown came in the face of mounting evidence that union members were to deliver a resounding vote this week for fresh strikes.(13) Come the general elections, it will be mobilising its membership to turn out at the polls to deliver a majority vote.(14) Maybe they will give him a campaign contribution, but how many votes will they deliver to the member in 12 months' time?(15) Suddenly, regular citizens could go to town when they wanted, get supplies when they needed them, deliver goods directly to sellers.(16) he had been able to deliver votes in huge numbers
Related Phrases of deliver
(1) deliver to ::
հանդես է
(2) deliver a speech ::
ելույթով հանդես
(3) deliver the goods ::
մատուցել ապրանքները
(4) deliver on ::
մատուցել
(5) deliver up ::
մատնէ
(6) deliver goods ::
առաքել ապրանքներ
(7) deliver baby ::
առաքել երեխային
(8) deliver a child ::
մատուցել երեխային
Synonyms
Verb
1. bring ::
բերել
2. hand over ::
հանձնել
3. save ::
փրկել
4. utter ::
բացարձակ
5. administer ::
կառավարել
6. throw ::
նետում
7. provide ::
ապահովել
8. fulfill ::
կատարել
9. give birth to ::
ծննդաբերել է
10. pitch ::
սկիպիդար
11. give birth ::
ծնել
12. cede ::
հրաժարվել
13. drive home ::
քշել տուն
14. deport ::
արտաքսել
15. fork over ::
FORK է
16. present ::
ներկա
17. rescue ::
փրկել
18. return ::
վերադարձ
Antonyms
1. adventure ::
արկած
2. compromise ::
փոխզիջում
3. endanger ::
վտանգել
4. hazard ::
վտանգ
5. imperil ::
վտանգի ենթարկել
6. jeopardize ::
վտանգի ենթարկել
7. peril ::
վտանգ
8. risk ::
ռիսկ
9. venture ::
վենչուրային
Different Forms
deliver, deliverable, delivered, deliverer, deliverers, delivering, delivers
Word Example from TV Shows
If you deliver a message from me...

If you DELIVER a message from me...

Game of Thrones Season 1, Episode 6

Who's going to deliver a baby, you?

Who's going to DELIVER a baby, you?

Game of Thrones Season 2, Episode 2

Animals do deliver messages through scent.

Animals do DELIVER messages through scent.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 21

Okay, so what it sounds like is what we want
is a device that can deliver a message...

Okay, so what it sounds like is what we want is a device that can DELIVER a message...

The Big Bang Theory Season 8, Episode 21

Although I do often deliver
alarming biopsy results to my patients.

Although I do often DELIVER alarming biopsy results to my patients.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 7

English to Armenian Dictionary: deliver

Meaning and definitions of deliver, translation in Armenian language for deliver with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of deliver in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'deliver'

What deliver means in Armenian, deliver meaning in Armenian, deliver definition, examples and pronunciation of deliver in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History