English to Armenian Meaning of stress - շեշտ


Stress :
շեշտ

տանջանք, շեշտ, լարում, ընկճվածություն, հալածանք, ճնշում, ձգտում, հարված, լարվածություն, ազդեցություն, քամել, անհետաձգելի, ցնցում, դժբախտություն, ուժ, բռնադատում, հարկադրանք, ցուցադրում ուժի, ուժի կիրառումը, համառությունպնդում

ասպատակել, տանջանք, տանջվել, շեշտ, նեղել, մամուլ, գրկելը, ճամպրուկ, լարվածություն, կառավարել, եզ, կանոն, տիրապետել, պնդել, ուժ

շեշտընդգծել էշեշտում էսթրեսայինշեշտելով
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of stress in English
Noun(1) the relative prominence of a syllable or musical note (especially with regard to stress or pitch(2) (psychology(3) special emphasis attached to something(4) difficulty that causes worry or emotional tension(5) (physics
Verb(1) to stress, single out as important(2) put stress on; utter with an accent(3) test the limits of
Examples of stress in English
(1) In words of three syllables or more, stress usually falls on the penultimate syllable.(2) This exemplifies his wider, justified stress , on the importance of Burgundian-Netherlands culture and protagonists for Italian culture.(3) The essays also stress how important were the dynamics of receiving cultures for the appropriation and interpretation of Christianity.(4) He cannot work under stress and tension due to his very high blood pressure.(5) It is such differences in pitch and stress that automated speech synthesis methods have difficulty capturing and reproducing.(6) she was anxious to stress that her daughter's safety was her only concern(7) normally, the stress falls on the first syllable(8) This would exert further mechanical stress on the pigments of the pastel increasing the likelihood of dislodgement.(9) He highlights intonationally the syllable of each word that is its normal main stress .(10) Measures of oxidative stress are correlated with the degree of impairment of LV function.(11) The normally-stressed vowel is deleted, with stress shifted back to the initial syllable.(12) Although stress makes blood pressure rise temporarily, there's doubt about whether it can contribute to a long-term increase.(13) Further examples of this style of stress and emphasis can be found in all these three initial verses of the text.(14) Free speech may well be in the minds of judges - and indeed, many judges in media cases stress how important free speech is.(15) The application of controlled subatmospheric pressure causes mechanical stress to tissues.(16) But Hahn thinks that ÔÇÿthe animal is the best sensor,ÔÇÖ and respiration rate is a way to measure heat stress .
Related Phrases of stress
(1) stress test ::
սթրես թեստ
(2) shear stress ::
ճղել սթրես
(3) tensile stress ::
առաձգական սթրեսը
(4) under stress ::
սթրեսի
(5) sentence stress ::
նախադասություն սթրես
(6) yield stress ::
եկամտաբերությունը սթրես
(7) oxidative stress ::
oxidative սթրեսը
(8) main stress ::
հիմնական շեշտը
(9) shearing stress ::
կտրտմամբ սթրես
(10) hoop stress ::
Հուպ սթրես
Synonyms
Noun
1. strain ::
լարվածություն
2. emphasis ::
շեշտ
3. pressure ::
ճնշում
5. accent ::
շեշտ
6. focus ::
ֆոկուս
Verb
7. emphasize ::
ընդգծել
8. place the emphasis on ::
տեղադրել շեշտը
9. overstretch ::
overstretch
10. strain ::
լարվածություն
11. accent ::
շեշտ
Different Forms
stress, stressed, stresses, stressful, stressing
Word Example from TV Shows
Don't stress about this party.

Don't STRESS about this party.

The Big Bang Theory Season 11, Episode 11

Ha. A cardiac stress test,
a full-body MRI, an electromyogram...

Ha. A cardiac STRESS test, a full-body MRI, an electromyogram...

The Big Bang Theory Season 2, Episode 10

Are you suggesting another bout
of stress release?

Are you suggesting another bout of STRESS release?

The Big Bang Theory Season 2, Episode 2

Anguish, stress, anxiety....

Anguish, STRESS, anxiety....

Money Heist Season 1, Episode 10

Post-traumatic stress.

Post-traumatic STRESS.

Money Heist Season 3, Episode 6

English to Armenian Dictionary: stress

Meaning and definitions of stress, translation in Armenian language for stress with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of stress in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'stress'

What stress means in Armenian, stress meaning in Armenian, stress definition, examples and pronunciation of stress in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History