English to Armenian Meaning of stretch - ձգվել


Stretch :
ձգվել

տարածություն, ընդլայնում, տրակտատ, ընդարձակում տարածում, բազմացում, ձգվել, երկարացնելը, լարում, բռնկում, հասնել, շարունակում, չափազանց բարձր գին չափազանց բարձր գին դնել, զբաղեցնելը, ըմբռնում, Կապ, մոտիկություն, անընդհատություն

երկարացնել, հասնել, ձգվել, մեծացնել, տարածել, ընդարձակել, տարածություն, լայնացնել, տեղակայել, մեկնվել, քաշել, ուժ, լարվածություն, գույն, չափազանցել, նկարազարդել, չափազանցնել, է երկարաձգվել

ձգվելstretchableպարզվածսուտstretcheredstretcheringՊատգարակներձգվումձգվումառաձգական
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of stretch in English
Noun(1) a large and unbroken expanse or distance(2) the act of physically reaching or thrusting out(3) a straightaway section of a racetrack(4) exercise designed to extend the limbs and muscles to their full extent(5) extension to or beyond the ordinary limit(6) an unbroken period of time during which you do something(7) the capacity for being stretched
Verb(1) occupy a large, elongated area(2) extend one's limbs or muscles, or the entire body(3) extend or stretch out to a greater or the full length(4) become longer by being stretched and pulled(5) make long or longer by pulling and stretching(6) lie down comfortably(7) pull in opposite directions(8) extend the scope or meaning of; often unduly(9) corrupt, debase, or make impure by adding a foreign or inferior substance; often by replacing valuable ingredients with inferior ones(10) increase in quantity or bulk by adding a cheaper substance(11) extend one's body or limbs
Adjective(1) having an elongated seating area(2) easily stretched
Examples of stretch in English
(1) He did a long stretch , and his body ached but he felt fully restored, and all he needed now was breakfast.(2) Always take time to warm up before your primary activity and finish up with a long stretch while your body is still hot and elastic.(3) I think any role is a balance between a stretch and knowing that you can do it.(4) And he has quickened his delivery off the stretch to do a better job of holding runners.(5) ÔÇÿI always look for roles that are going to stretch me,ÔÇÖ he says.(6) In fact, women are being expected to stretch themselves until they become superwomen.(7) she could feel the stretch and pull of the muscles in her legs(8) Police believe she may have heard thieves trying to break into two high-value cars, including a stretch limousine belonging to her husband, outside their house in Wembley.(9) The new concept being to feel some good pain from the stretch then relaxing and letting go, softening the stretch and your general body tension.(10) Recently it has been suggested that several different regions of titin might play a role in the sensing of stretch in muscle by binding various ligands.(11) Ensuring that her children are fed properly is a stretch .(12) To enhance the stretch , push gently above the knee on the outside of the leg, with the non-stretch leg hand.(13) Keeping your back straight, allow your upper body to lean forward until you feel a stretch in your chest and shoulders.(14) a treacherous stretch of road(15) Softer metals tend to stretch more easily, which explains the different factors in the formulas for different metals.(16) Merrion expect this would stretch the team's operational capabilities.
Related Phrases of stretch
(1) stretch out ::
ճակատներն անցնում են
(2) to stretch ::
ձգվել
(3) stretch mark ::
ձգվող նշանի
(4) at a stretch ::
մի հատվածի
(5) stretch the truth ::
ձգվել ճշմարտությունը
(6) stretch up ::
ձգվել մինչեւ
(7) stretch limo ::
ձգվող Limo
(8) stretch one's legs ::
ձգվել մեկի ոտքերը
(9) stretch of water ::
ձգվող ջրի
Synonyms
Noun
1. expanse ::
ընդարձակում տարածում
2. period ::
ժամանակաշրջան
6. reach ::
հասնել
7. stint ::
չափավորել
Verb
8. be elastic ::
պետք է առաձգական
10. prolong ::
երկարացնել
11. be sufficient for ::
լինի բավարար
12. put a strain on ::
դնում լարվածություն
13. bend ::
ծունկ
14. reach out ::
դուրս գալ
15. extend ::
երկարացնել
17. elongate ::
երկարել
18. stretch out ::
ճակատներն անցնում են
19. debase ::
ստորացնել
Adjective
20. stretchy ::
առաձգական
Antonyms
1. abbreviate ::
հապավել
2. abridge ::
համառոտել
3. curtail ::
կրճատել
4. cut ::
կտրել
5. shorten ::
կրճատել
Different Forms
stretch, stretchable, stretched, stretcher, stretchered, stretchering, stretchers, stretches, stretching, stretchy
Word Example from TV Shows
Stretch it, like if it was chewing-gum,

Stretch it, like if it was chewing-gum,

Money Heist Season 1, Episode 10

Everybody has the right\Nto stretch their legs.

Everybody has the right
to STRETCH their legs.

Money Heist Season 1, Episode 4

It's difficult. You try and stretch
as an actor, do Strindberg, O'Neill...

It's difficult. You try and STRETCH as an actor, do Strindberg, O'Neill...

The Big Bang Theory Season 4, Episode 4

Gonna stretch out
before I hit the weights.

Gonna STRETCH out before I hit the weights.

The Big Bang Theory Season 6, Episode 20

That's kind of a stretch.

That's kind of a STRETCH.

The Big Bang Theory Season 7, Episode 7

English to Armenian Dictionary: stretch

Meaning and definitions of stretch, translation in Armenian language for stretch with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of stretch in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'stretch'

What stretch means in Armenian, stretch meaning in Armenian, stretch definition, examples and pronunciation of stretch in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History