English to Armenian Meaning of design - դիզայն


Design :
դիզայն

դիզայն, գծագիր, պլան, էսքիզ, դիագրամ, մոդել, սխեմա, գրաֆիկ, նախագիծ, մտադրություն, նպատակ, շարժառիթ, ցանկություն, կամք, հաճույք, սարք, կոտրվածք, փոս, մետաղի ձայնը, գաղտնիք է մտադրությունը, սկզբունք, կախարդանք, հմայախոսքից, խորհուրդ, որոշում

հնարել, մտածել, կարծում եմ, որ մինչեւ, հանել, դիզայն, պլան, Quarterback, սխեմա, գրաֆիկ, կամք, ցանկություն, մտադիր, հողամաս, նպատակ, քննարկել, խորհրդակցել, ինտրիգ, փաթեթ, պատել, պարտավորեցնել, փողկապը, կապանքներ, դիագրամ, էսքիզ, տեխնիկա

դիզայնմշակվածնախագծողDesigns
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of design in English
Noun(1) the act of working out the form of something (as by making a sketch or outline or plan(2) an arrangement scheme(3) something intended as a guide for making something else(4) a decorative or artistic work(5) an anticipated outcome that is intended or that guides your planned actions(6) a preliminary sketch indicating the plan for something(7) the creation of something in the mind
Verb(1) make or work out a plan for; devise(2) plan something for a specific role or purpose or effect(3) create the design for; create or execute in an artistic or highly skilled manner(4) make a design of; plan out in systematic, often graphic form(5) create designs(6) conceive or fashion in the mind; invent(7) intend or have as a purpose
Examples of design in English
(1) design office(2) inside, the design reverts to turn-of-the-century luxe(3) When looking at building plans in the design stage, program is usually what's on everyone's mind.(4) Neither its design nor its purpose has changed in that time.(5) A second argument draws from the appearance of design in the universe the conclusion that there must be a Designer.(6) good design can help the reader understand complicated information(7) the design for the bridge has been completed(8) she has a degree in design(9) that's his grand design(10) they improved the design of the site(11) the cloister is of late-twelfth-century design(12) He is best known for helping to design the House of Commons.(13) The three winners are different in scale, design and purpose, yet they are linked by their modernity.(14) When we complete the interviews next week we will have selected a firm to work with the staff, students and faculty to design the building.(15) he has just unveiled his design for the new museum(16) Planning officers said the design of the building was ÔÇÿbold and contemporaryÔÇÖ but did not detract from the area.
Related Phrases of design
(1) graphic design ::
Գրաֆիկական դիզայն
(2) interior design ::
ինտերիեր - դիզայն
(3) fashion design ::
նորաձեւության Դիզայն
(4) product design ::
արտադրանքի դիզայնի
(5) industrial design ::
արդյունաբերական դիզայն
(6) design pattern ::
դիզայն օրինակը
(7) architectural design ::
ճարտարապետական ​​նախագծում
(8) by design ::
ըստ դիզայնի
(9) design engineer ::
Դիզայն ինժեներ
(10) urban design ::
քաղաքային դիզայն
Synonyms
Noun
1. plan ::
պլան
2. pattern ::
օրինակ
3. intention ::
մտադրություն
4. intent ::
մտադրություն
6. designing ::
նախագծող
Verb
7. plan ::
պլան
8. invent ::
հնարել
9. intend ::
մտադիր
10. project ::
ծրագիր
Different Forms
design, designed, designs
Word Example from TV Shows
LUCY:
Web design.

LUCY: Web DESIGN.

The Big Bang Theory Season 6, Episode 18

design the floral arrangements,
it's going to be my man.

DESIGN the floral arrangements, it's going to be my man.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 12

Don't yell at me. I'm not manufacturing.
I'm just web design.

Don't yell at me. I'm not manufacturing. I'm just web DESIGN.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 18

How did you have time to
design an experiment?

How did you have time to DESIGN an experiment?

The Big Bang Theory Season 12, Episode 13

of an obstacle course
that we design?

of an obstacle course that we DESIGN?

The Big Bang Theory Season 12, Episode 17

English to Armenian Dictionary: design

Meaning and definitions of design, translation in Armenian language for design with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of design in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'design'

What design means in Armenian, design meaning in Armenian, design definition, examples and pronunciation of design in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History