English to Armenian Meaning of develop - զարգանալ


Develop :
զարգանալ

զարգանալ, Ցուցադրել, բացահայտել, ցուցադրել, տարածություն, մեծացնել, մշակի, ընդարձակել, աշխատանքային, կառուցել, ստեղծել, անել, բորբոս, երկարացնել, ավելացնել, խորացնել, շարունակել, պետք է աճի, նպաստել, բարձրացնել, պատիվ, ծաղկել, քաղաքակրթել, բարգավաճել, բարելավել, առաջխաղացում, ավելի լավ, հարստացնել, վերելք, բարվոքել, է բացահայտվել, ծագել, ծիլ, ծաղկում, անցնել, գնալ հետ միասին, լեզու գտնել, առաջ ընթանալ, հետագա, արագություն, գլորում, աճել, թանկանալու, ուռուցք, ընդլայնել, սրել, ստամոքս, աճ, փրկվել, արտահայտել, հայտնի, կափույր, փռել, քանդել, ճանապարհորդություն, մերկացնել, փրկել, առաքել, վերականգնել, թեթեւացնել, մահապատժի հետաձգում, խթանել, հրահրել, հուզել, բորբոքել, չափազանցել, հայտնաբերվել, հայտնվել

զարգանալզարգացածմշակողիմշակողներըզարգացողզարգանում է
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of develop in English
Verb(1) make something new, such as a product or a mental or artistic creation(2) work out(3) gain through experience(4) come to have or undergo a change of (physical features and attributes(5) come into existence; take on form or shape(6) change the use of and make available or usable(7) elaborate, as of theories and hypotheses(8) create by training and teaching(9) be gradually disclosed or unfolded; become manifest(10) grow, progress, unfold, or evolve through a process of evolution, natural growth, differentiation, or a conducive environment(11) become technologically advanced(12) cause to grow and differentiate in ways conforming to its natural development(13) generate gradually(14) grow emotionally or mature(15) make visible by means of chemical solutions(16) superimpose a three-dimensional surface on a plane without stretching, in geometry
Examples of develop in English
(1) Any effort to help poor countries develop should start by making them aware of the importance of trade and integration.(2) If I could have my own darkroom, I'd develop my own film and print my work myself.(3) Dark harmonically and orchestrally, unfortunately it fails to develop a good musical idea into a more evolved work.(4) our views develop as we mature(5) There is no minimum age and there is also a novice class for all ages to keep the playing field level as skills develop .(6) AIDS patients often develop a rare type of cancer(7) It takes a long time to develop knowledge and experience.(8) The consortium headed by Mr Smyth would be looking to develop hotel facilities adjoining the stadium.(9) The public of Bradford need to know the true facts regarding plans to develop the land at West Bowling Golf Club.(10) enabling individuals to develop their personal skills(11) In cases when Cex tries to develop a melody, it remains somewhat buried in the mix underneath the bass heavy beats.(12) Kellegher said he is aware of some farmers in the greater Dublin area who are looking to develop their own land.(13) But what better way was there to have the country develop , open up and gradually change?(14) Richmond council's plans to develop land in and around Crane Valley has been left in shreds by the government inspector.(15) to develop the mind(16) Eventually as the tree matures, it will develop into a fine spreading type.
Related Phrases of develop
(1) develop into ::
վերաճել
(2) develop a film ::
զարգացնել ֆիլմը
(3) develop a friendship ::
զարգացնել բարեկամությունը
Synonyms
Verb
1. grow ::
աճել
2. initiate ::
նախաձեռնել
3. expand ::
ընդարձակել
4. start ::
սկիզբ
5. fall ill with ::
ընկնել վատ
6. formulate ::
ձեւակերպել
8. modernize ::
արդիականացնել
9. evolve ::
զարգանալ
10. get ::
ստանալ
12. make grow ::
աճեցնել
13. recrudesce ::
recrudesce
Antonyms
1. lose ::
կորցնել
Different Forms
develop, developed, developer, developers, developing, develops
Word Example from TV Shows
Sometimes, I've heard, even brothers
and sisters develop certain affections.

Sometimes, I've heard, even brothers and sisters DEVELOP certain affections.

Game of Thrones Season 2, Episode 1

Some boys
develop more slowly.

Some boys DEVELOP more slowly.

Game of Thrones Season 5, Episode 1

Yes, watching you develop,
tracking your progress.

Yes, watching you DEVELOP, tracking your progress.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 17

Unless they develop technology
to fuse my skeleton...

Unless they DEVELOP technology to fuse my skeleton...

The Big Bang Theory Season 2, Episode 14

...such as stars
with planets likely to develop life?

...such as stars with planets likely to DEVELOP life?

The Big Bang Theory Season 2, Episode 20

English to Armenian Dictionary: develop

Meaning and definitions of develop, translation in Armenian language for develop with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of develop in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'develop'

What develop means in Armenian, develop meaning in Armenian, develop definition, examples and pronunciation of develop in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History