English to Armenian Meaning of distress - հյուծում


Distress :
հյուծում

հյուծում, դժբախտությունն, ցավ, աշխատանքային, բաժին, տառապանք, Զգացմունք, խոշտանգումները, տանջանք, անհանգստություն, խեղճություն, եզր, աղետ, ճակատագրականություն, դժբախտություն, ընկճվածություն, բարկություն, գողություն, պակասություն, աղքատություն, շփոթություն, մուրացկանության, չքավորություն, վտանգ, դժվարություն, եռանդ, հուր, հիվանդություն, տկարություն, դժվարին կացություն, դժվարությունշփոթություն, խորքային ջրերը, սպառնալիք, վատթարացում, ծագում, կռանալ, ցրվածություն, հուզմունք, ճնշելը, վիշտ, վնաս, վիրավորանք, պատիժ, հանդիմանություն

վշտացնել, հյուծում, նեղել, դառնացնել, խռովել, զայրանալ, շեղել, հուզել, վիրավորել, որս, հիվանդանալ, կվատթարանան, խափանել, կատարել վատ, փչացնել, տարօրինակ, ցավ, վնաս, բռնում, խայթել, կտրել, խայտառակել, մեղք, գանգրենա, այրվածք, խանձել, այրվել, կալցինացնել, խանձվել, չորանալ, տապակել, ցավալի, ձախորդություն, երկուսնոց, զարգացող իրավիճակը, եզր

հյուծումհուսահատգորշություններըբազմաչարչարանհանգստացնող
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of distress in English
Noun(1) psychological suffering(2) a state of adversity (danger or affliction or need(3) extreme physical pain(4) the seizure and holding of property as security for payment of a debt or satisfaction of a claim
Verb(1) bring into difficulties or distress, especially financial hardship(2) cause mental pain to
Examples of distress in English
(1) Many of the suicides in the countryside were triggered by the financial distress caused by the low rubber prices.(2) Mediated pathways were especially salient for understanding variation in adolescents' self-reported distress .(3) He told planners he could get into financial distress if expansion proposals for the business weren't agreed soon.(4) The Federal Government was acting in contravention of maritime law by shunning a ship and crew in distress .(5) to his distress he saw that she was trembling(6) It might distress people considerably, but no moral judgment can be applied because you have a totally wild encounter.(7) No significant differences between the various groups were found when the incidence of acute fetal distress was analyzed.(8) The firm I worked for went through financial distress before lay-offs.(9) Nothing the bailiff did, in attempting lawfully to levy distress , could have begun to justify a resort to violence by another person present.(10) He had done every possible act to bother and distress her, including his attempt of a confession of love to her.(11) So, I hereby grant you permission to paint that table, to distress it, to weather it, to paint it pink and stencil flowers around the edge if that pleases you.(12) Unwaveringly these incredibly brave volunteers get in the chopper and answer the distress call.(13) We collected some money so that when we found instances of real distress over matters other than food we had a fund that we were able to divide up.(14) This financial distress is creating serious health problems too.(15) It also noted that another operational consequence of BWIA's financial distress was the long delay in regaining Category 1 status.(16) W. Toronto changed locks and posted bailiff notice of distress .
Related Phrases of distress
(1) distress call ::
հյուծում Զանգահարեք
(2) damsel in distress ::
օրիորդ աղետալի իրավիճակում
(3) in distress ::
նեղության մեջ
(4) respiratory distress ::
շնչառական հյուծում
(5) distress signal ::
կսկիծ ազդանշան
(6) mental distress ::
հոգեկան տագնապը
Synonyms
Noun
1. anguish ::
տառապանք
2. danger ::
վտանգ
3. hardship ::
դժվարություն
4. suffering ::
տառապանք
5. distraint ::
distraint
Verb
6. cause anguish to ::
առաջացնում ցավ է
7. straiten ::
նեղել
Antonyms
1. safety ::
անվտանգություն
2. security ::
անվտանգություն
Different Forms
distress, distressed, distresses, distressful, distressing
Word Example from TV Shows
his distress,

his DISTRESS,

Money Heist Season 1, Episode 7

some sort of
stomach distress.

some sort of stomach DISTRESS.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 23

She sent the distress call.

She sent the DISTRESS call.

Westworld Season 2, Episode 6

I will open her gift to me first and then
excuse myself, feigning digestive distress.

I will open her gift to me first and then excuse myself, feigning digestive DISTRESS.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 11

What about damsel in distress?

What about damsel in DISTRESS?

The Big Bang Theory Season 1, Episode 17

English to Armenian Dictionary: distress

Meaning and definitions of distress, translation in Armenian language for distress with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of distress in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'distress'

What distress means in Armenian, distress meaning in Armenian, distress definition, examples and pronunciation of distress in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History