English to Armenian Meaning of exist - գոյություն ունենալ


Exist :
գոյություն ունենալ

գոյություն ունենալ, սնվել, մնալ, սուտ, լինել, կանգնել, ներկա եղիր, հաճախել, ցույց տալ իրեն, ապրել, շնչել, կենալ, բնակեցվել, հայտնվել, է գտնվում, կտեղադրվի, է նստած

գոյակցելգոյակցելՀամատեղգոյակցումգոյություն ունենալգոյություն էգոյությունհամակեցություններիգոյություն ունեցողառկագոյություն ունի
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of exist in English
Verb(1) have an existence, be extant(2) support oneself
Examples of exist in English
(1) So I'm going to put it all to the back of my mind for a few days, and carry on as though the situation doesn't exist .(2) I don't want you to get the idea that I exist on takeaways and ready meals, because I don't.(3) We exist on donations and all volunteers are drawn mainly from local churches.(4) What use is an instrument that keeps sending back images of objects that can't possibly exist ?(5) Yet a sense of fractured identity, of cultural confusion, continues to exist .(6) It was equivalent to saying that gravity did not exist on Earth and then proving it, right in front of her eyes.(7) Are we making it so easy for them to exist on begging that they feel no need to do any work?(8) How on earth did the Commission allow so undemocratic a situation to exist ?(9) two conflicting stereotypes of housework exist in popular thinking today(10) The discovery suggests that life could exist on planets very different from Earth.(11) These organizations still exist and try to function despite a general lack of funds.(12) Again, it is surprising that the most attractive faces do not even exist in reality.(13) Moreover, it seems that the objects exist independently of the mathematician.(14) two conflicting stereotypes of housework exist in popular thinking(15) a minority of people exist on unemployment benefit alone(16) remains of these baths still exist on the south side of the Pantheon
Related Phrases of exist
(1) to exist ::
գոյություն ունենալ
(2) cease to exist ::
դադարում է գոյություն ունենալ
(3) pre-exist ::
նախընտրական գոյություն
(4) not to exist ::
որ գոյություն չունեն
(5) continue to exist ::
շարունակում են գոյություն ունենալ
(6) co-exist ::
գոյակցում
Synonyms
Verb
1. live ::
ապրել
2. prevail ::
գերակշռել
3. survive ::
փրկվել
4. subsist ::
սնվել
5. be ::
լինել
Antonyms
1. depart ::
հեռանալ
2. die ::
մեռնել
3. expire ::
վերջանալ
4. perish ::
մեռնել
5. succumb ::
չդիմանալ
Different Forms
coexist, coexisted, coexisting, coexists, exist, existed, existence, existences, existent, existing, exists
Word Example from TV Shows
Where are the public toilets\Nwhere you rub your tits? They don't exist.

Where are the public toilets
where you rub your tits? They don't EXIST.

Money Heist Season 3, Episode 5

...life as we know it would not exist. Bam!

...life as we know it would not EXIST. Bam!

The Big Bang Theory Season 2, Episode 18

Heaven does exist.

Heaven does EXIST.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 7

who may or may not exist,
I'm supposed to just be alone?

who may or may not EXIST, I'm supposed to just be alone?

The Big Bang Theory Season 5, Episode 20

But now that Leonard
made it not exist,

But now that Leonard made it not EXIST,

The Big Bang Theory Season 7, Episode 10

English to Armenian Dictionary: exist

Meaning and definitions of exist, translation in Armenian language for exist with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of exist in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'exist'

What exist means in Armenian, exist meaning in Armenian, exist definition, examples and pronunciation of exist in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History