English to Armenian Meaning of fight - կռիվ


Fight :
կռիվ

պատերազմ, պայքար, կռիվ, մարտական, արշավ, հանդիպում, տարաձայնություն, կոնֆլիկտ, մենամարտ, մրցակցություն, վեճ, ծաղկել, սատանայական տարիքը, ծեծկռտոց, ջանք, ջանալ, ակնարկ, լարում, կրակոց

կռիվ, պատերազմ, մարտական, ձգտում, վերցնել զենք, կեռ, Ճաշարան, վեճ, կոխ, մրցակից, ջանքերը, երկտող, մրցակցել, վիճել

կռիվկործանիչզինյալներըմարտականմարտեր
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of fight in English
Noun(1) a hostile meeting of opposing military forces in the course of a war(2) the act of fighting; any contest or struggle(3) an aggressive willingness to compete(4) an intense verbal dispute(5) a boxing or wrestling match
Verb(1) be engaged in a fight; carry on a fight(2) fight against or resist strongly(3) make a strenuous or labored effort(4) exert oneself continuously, vigorously, or obtrusively to gain an end or engage in a crusade for a certain cause or person; be an advocate for
Examples of fight in English
(1) I will fight for more equitable laws(2) they had a fist fight(3) there was another war to fight(4) to win the fight(5) The organization says that the government have done precious little to fight poverty.(6) Following four comeback fights, he was in position to fight new champion Evander Holyfield.(7) we must fight corruption(8) It then occurred to her that she was running away just like she used to do whenever she got into a fight with her parents.(9) the fight for workers' rights(10) I'm gonna take everything I know and fight to preserve the black community.(11) Somewhere between Colorado and New Mexico he got into a fight with an irate florist.(12) If he is really serious about this fight and wants public support then this is the place to start.(13) she didn't want to fight with her mother all the time(14) But Mr Aldred said he will never give up in his fight for justice.(15) two fire trucks raced to the scene to fight the blaze(16) This week he lost his fight for an early release from jail.
Related Phrases of fight
(1) to fight ::
կռիվ անել
(2) fight back ::
պատասխան հարվածել
(3) fight against ::
դեմ պայքարելու
(4) fight off ::
պայքարել դուրս
(5) fight for ::
պայքարել
(6) snowball fight ::
ձնագնդի պայքարը
(7) pillow fight ::
բարձերով կռիվ
(8) good fight ::
Լավ պայքարը
(9) fight or flight ::
պայքարը կամ թռիչքային
(10) ready to fight ::
պատրաստ է պայքարել
Synonyms
Noun
1. brawl ::
վայրահաչություն
2. boxing match ::
բռնցքամարտի խաղը
3. battle ::
պայքար
4. argument ::
փաստարկ
5. struggle ::
պայքար
6. will to resist ::
կլինի է դիմակայել
8. fighting ::
մարտական
Verb
9. brawl ::
վայրահաչություն
11. engage in ::
զբաղվել
12. quarrel ::
վեճ
13. campaign ::
արշավ
14. oppose ::
ընդդիմանալ
15. repress ::
զսպել
16. fight back ::
պատասխան հարվածել
17. push ::
հրում
18. contend ::
վիճել
19. struggle ::
պայքար
Antonyms
1. advance ::
առաջխաղացում
2. cultivate ::
մշակել
3. encourage ::
խրախուսել
4. forward ::
առաջ
5. foster ::
նպաստել
6. further ::
հետագա
7. nourish ::
սնուցել
8. nurture ::
դաստիարակել
9. promote ::
նպաստել
Different Forms
fight, fighter, fighters, fighting, fights
Word Example from TV Shows
That's no way to fight.

That's no way to FIGHT.

Game of Thrones Season 4, Episode 5

Will you fight for your own salvation,

Will you FIGHT for your own salvation,

Game of Thrones Season 6, Episode 1

Don't fight for honor. Don't fight for glory.

Don't FIGHT for honor. Don't FIGHT for glory.

Game of Thrones Season 2, Episode 9

Look, Leonard and I are in a relationship
and occasionally we're gonna fight.

Look, Leonard and I are in a relationship and occasionally we're gonna FIGHT.

The Big Bang Theory Season 3, Episode 7

So I'd eat the eel, fight the shrimp,
and befriend the puffer fish

So I'd eat the eel, FIGHT the shrimp, and befriend the puffer fish

The Big Bang Theory Season 9, Episode 9

English to Armenian Dictionary: fight

Meaning and definitions of fight, translation in Armenian language for fight with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of fight in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'fight'

What fight means in Armenian, fight meaning in Armenian, fight definition, examples and pronunciation of fight in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History