English to Armenian Meaning of full - լի


Full :
լի

ամբողջական, լի, ամբողջը, բոլորը, կատարուի, կատարյալ, լցված, անպետք, պլենար, մեռած, հիմնավոր, շատ, առատ, մեծ, վիթխարի, հասունացած, հնացած, գորշ, հմուտ, անցյալ, ընդհանուր, սպառիչ, արտակարգ, հիմնական, բացարձակ, ամեն հնարավորը, մեկ, նույն, անփոփոխ, կենտրոնացված, իրական, տուգանք, ճշգրիտ, անբասիր, վառ, կրքոտ, խոր, ինտենսիվ, ուժեղ, գերադրական աստիճան, փքված, ճարպակալած, ուռուցիկ, այտուցված, հաստ, ուղղաձիգ, առույգ, մշտական, ուղղահայաց, շիտակ, աճել, ծնված, ինտեգրել, անբաժանելի, կոպիտ, կլոր, ամփոփում

լրիվfulledլիարժեքfullingլիութիւնըfullsլիովին
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of full in English
Noun(1) the time when the Moon is fully illuminated
Verb(1) beat for the purpose of cleaning and thickening(2) make (a garment(3) increase in phase
Adjective(1) containing as much or as many as is possible or normal(2) constituting the full quantity or extent; complete(3) complete in extent or degree and in every particular(4) filled to satisfaction with food or drink(5) (of sound(6) having the normally expected amount(7) being at a peak or culminating point(8) having ample fabric
Adverb(1) to the greatest degree or extent; completely or entirely; (`full' in this sense is used as a combining form
Examples of full in English
(1) Her hair was the richest, full est red, and it spread across her shoulders like a cresting wave.(2) Fantastic, pure, rich, full nose of fruit and caramel, with an almost minty overtone.(3) The length of the short should hit the shapeliest part of your leg and not be too full or too tight.(4) They will have to publish the full report, so that will put it all in perspective.(5) The engines continually operated at full speed to keep the ship in position.(6) she was full of questions(7) Tim Henman is confident of returning to full fitness after undergoing surgery on his injured shoulder.(8) She was the last to come out on stage and she was dressed in a very long, full cloak.(9) Ariadne looked back at the Minotaur, with interest, and laughed ÔÇÿ full in his faceÔÇÖ.(10) It seems to be a magical day full of hope and anticipation for the great future to come.(11) Hitler rewarded the two panzer groups with advancement to full army status.(12) By the time I swung through the door, the room was nearly full .(13) A full report of the winners, sponsors etc. will appear in this column next week.(14) the kids are full of excitement(15) Her gown had three full layers of delicate silk, all purple with pink on the middle layer.(16) People in Indonesia gain the status of full adults through marriage and parenthood.
Related Phrases of full
(1) full name ::
լրիվ անվանումը
(2) full moon ::
լիալուսին
(3) full-time ::
լրիվ դրույքով
(4) full of ::
լի
(5) full stop ::
վերջակետ
(6) full board ::
Ամբողջական պանսիոն
(7) full house ::
լրիվ տունը
(8) in full ::
լրիվ
(9) full circle ::
լրիվ շրջան
Synonyms
Adjective
2. crowded with ::
մարդաշատ
4. replete ::
լի
5. eventful ::
իրադարձություններով լի
6. comprehensive ::
բազմակողմանի
7. maximum ::
առավելագույնը
8. plump ::
հաստլիկ
9. loose-fitting ::
չամրացված կցամասեր
10. resonant ::
հնչող
11. rich ::
հարուստ
12. total ::
ընդհանուր
13. entire ::
ամբողջական
14. broad ::
լայն
15. wide-cut ::
լայն կտրել
16. good ::
լավ
Adverb
17. directly ::
անմիջապես
18. very ::
շատ
19. to the full ::
է լրիվ
Noun
20. full moon ::
լիալուսին
Verb
21. wax ::
մոմ
Antonyms
1. bare ::
մերկ
2. blank ::
դատարկ
3. devoid ::
զուրկ
4. empty ::
դատարկ
5. stark ::
կատարյալ
6. vacant ::
թափուր
7. void ::
անվավեր
Different Forms
full, fulled, fullest, fulling, fullness, fulls, fully
Word Example from TV Shows
He is full of good news.

He is FULL of good news.

Vikings Season 1, Episode 2

for the night is dark and full of terrors.

for the night is dark and FULL of terrors.

Game of Thrones Season 3, Episode 5

Oh, come on-- she could
have a freezer full of

Oh, come on-- she could have a freezer FULL of

The Big Bang Theory Season 7, Episode 21

full of our Lord's
forgiveness.

FULL of our Lord's forgiveness.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 6

They'll reach the Wall
before the next full moon.

They'll reach the Wall before the next FULL moon.

Game of Thrones Season 4, Episode 7

English to Armenian Dictionary: full

Meaning and definitions of full, translation in Armenian language for full with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of full in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'full'

What full means in Armenian, full meaning in Armenian, full definition, examples and pronunciation of full in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History