English to Armenian Meaning of gather - հավաքել


Gather :
հավաքել

ավելանալ, հավաքել, փրկուի, լուծել, է կուտակվել, հատված, հանել, վաճառահավաք, բարձրացնել, հավաքվել, են ձեռք բերել, պետք է հասանելի, հայտնվել, ավլում, հասկ հավաքել, հրավիրել միասին, զորակոչ, ժողովել, զանգված, հանրահավաքը, Մտնել, Կուտակեք, կույտ, միացնել, ամրացնել, միավորել, խումբը միասին, խումբ, է հավաքվել, ընտրել, ընտրել դուրս, քաշել, նվաճել, վաստակել, ձեռք բերել, հասնել, շահ, աճել, ավելացնել, զարգանալ, պետք է աճի, թարախակալում, թարախակալել, հասուն, պահել, պառկիր, բազմապատկել, փրկել, կուտակել, գանձ հարստություն կուտակել, խանութ, քերծվածք, թանձրացնել, սառեցնել, ուղղել, եփել, ստանալ

հավաքելհավաքվելGatherergatherersհավաքույթհավաքներըծալքեր
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of gather in English
Noun(1) sewing consisting of small folds or puckers made by pulling tight a thread in a line of stitching(2) the act of gathering something
Verb(1) assemble or get together(2) collect in one place(3) collect or gather(4) conclude from evidence(5) draw together into folds or puckers(6) get people together(7) draw and bring closer(8) look for (food(9) increase or develop
Examples of gather in English
(1) The result was the first in a series of ÔÇÿrestructuringsÔÇÖ which would gather pace in the 1980s.(2) Pull the basting bobbin threads to gather the skirt.(3) ÔÇÿFor the fifth task, you must gather both flags and bring them back here,ÔÇÖ said Bradley.(4) I tried to gather the suddenly scattered memories of court etiquette that had been drilled into me since I understood the concept of courtesy.(5) The former is deathmatch with the expected setting choices, while the latter is a competition to gather items scattered around the maps.(6) Instead, Maya's world continued to crumble as she bent down to gather the hay scattered around, refusing to look at the couple now.(7) The main sources used to gather information were as follows.(8) Pull up the threads to gather the fabric into pleats.(9) Still, after a certain number of blows, I managed to gather myself to the degree that I knew what to do, which was to run.(10) The growth of the internet has made it so easy for people both to gather information from diverse sources and to disseminate information to diverse recipients.(11) The summer months were the time when the villagers would collectively gather , grow and store firewood and food to help tide the long winter months.(12) she paused to gather her breath and leaned against the wall puffing(13) Botanical knowledge is (and would have been in prehistory) greatest among the women who gather , collect, harvest, and process plant resources.(14) Who will feed those kids if they go to school and their parents are working in the dingiest of atmospheres to gather barely enough food to feed themselves?(15) The two embrace and gather the child between them.(16) Sixteen Irish people would be brought to an uninhabited island in the South Pacific and left there to survive on the food they could gather or kill for themselves.
Related Phrases of gather
(1) to gather ::
հավաքել
(2) gather up ::
հավաքվեն մինչեւ
(3) gather information ::
տեղեկություններ հավաքել
(4) gather together ::
միասին հավաքվել
(5) gather around ::
հավաքվում շուրջը
(6) gather round ::
հավաքվում կլոր
(7) gather in ::
հավաքվում են
(8) gather dust ::
հավաքվում փոշին
(9) gather strength ::
ուժ հավաքենք
Synonyms
Verb
1. congregate ::
ժողովել
2. summon ::
հրավիրել
3. collect ::
հավաքել
4. harvest ::
բերք
5. attract ::
գրավել
6. understand ::
հասկանալ
7. clasp ::
կոճկել
8. pleat ::
ծալք
9. meet ::
հանդիպել
11. tuck ::
քաղցրեղեն
12. gain ::
շահ
13. assemble ::
հավաքվել
Noun
14. gathering ::
հավաքույթ
Antonyms
1. dispel ::
փարատել
2. disperse ::
ցրել
3. dissipate ::
փարատվել
4. scatter ::
թափել
Different Forms
gather, gathered, gatherer, gatherers, gathering, gatherings, gathers
Word Example from TV Shows
and have him gather
the best killers he knows.

and have him GATHER the best killers he knows.

Game of Thrones Season 6, Episode 6

They want to return home
and gather the harvest before the crops turn.

They want to return home and GATHER the harvest before the crops turn.

Game of Thrones Season 2, Episode 5

Fr-From what I gather,
brevity is your friend.

Fr-From what I GATHER, brevity is your friend.

The Big Bang Theory Season 7, Episode 5

Not so well, I gather.

Not so well, I GATHER.

Game of Thrones Season 6, Episode 9

From what I gather,
she considers herself

From what I GATHER, she considers herself

Game of Thrones Season 7, Episode 3

English to Armenian Dictionary: gather

Meaning and definitions of gather, translation in Armenian language for gather with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of gather in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'gather'

What gather means in Armenian, gather meaning in Armenian, gather definition, examples and pronunciation of gather in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History