English to Armenian Meaning of general - ընդհանուր


General :
ընդհանուր

պարետ, ընդհանուր, կապիտան

ընդհանուր, հասարակ, սովորական, պարզ, բազմակողմանի, ընդարձակ, լայն, լայնատարած, զանգված, հիմնական, սկզբունքային, բանալի, համընդհանուր, հասարակական, քիչ բան, փոքր, միջակ, թեթեւ, ամենօրյա եւ պատահական, կանոնավոր եւ պատահական, կոսմոպոլիտ, կաթոլիկ, ազգային, համազգային, ամբողջական, ամբողջը, սպառիչ, լի, պլենար, սովորական երեւույթ, գռեհիկ, բնական, ֆիզիկական

ընդհանուրgeneralistgeneralistsգեներալներըգեներալական կոչում
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of general in English
Noun(1) a general officer of the highest rank(2) the head of a religious order or congregation(3) a fact about the whole (as opposed to particular
Verb(1) command as a general
Adjective(1) applying to all or most members of a category or group(2) not specialized or limited to one class of things(3) prevailing among and common to the general public(4) affecting the entire body(5) somewhat indefinite(6) of worldwide scope or applicability
Examples of general in English
(1) As a general principle, the true owner of the cheque is the last person to whom the instrument has been validly transferred.(2) Like sonata form it is not a rigid formula, and therefore the scheme illustrated can be taken as only a rough guide to its general features.(3) The evidence suggests that such interventions have limited utility in the general population.(4) That is a matter for the general manager and the chief executive of the Department of Labour.(5) Chapter 2 deals with Federal regulation of medications in broad and general terms.(6) However, we shall consider a few general questions, and then we shall set up the scientific goal which vivisection has in view.(7) There are advice-based features on finding jobs as well as more general features on work-related ethics, law and issues.(8) general headquarters(9) it's not clear but you get the general idea(10) as a general rule, that's what happens(11) Re-reading what I wrote it seems to be that it all boils down to a general lack of concern for the comfort of second-class passengers.(12) These deal with how EU policies should be implemented, and with a range of general provisions for treaties.(13) Rather than answer it, we should look at some of the general features of this revolution.(14) By comparison, half of the teams in the majors have changed general managers in the past three years.(15) The major work of the general managers is pretty much done by this point in the spring.(16) In contrast, general rules treat two individuals in like circumstances in the same fashion.
Related Phrases of general
(1) in general ::
ընդհանուր առմամբ
(2) general manager ::
Գլխավոր տնօրեն
(3) general ledger ::
Ընդհանուր գրանցամատյան
(4) general information ::
ընդհանուր տեղեկություն
(5) general purpose ::
հիմնական նպատակ, գլխավոր նպատակ
(6) general practitioner ::
Ընդհանուր առմամբ Գործնական
(7) general public ::
Ընդհանուր հասարակական
(8) general knowledge ::
ընդհանուր գիտելիքներ
(9) attorney general ::
դատախազը
(10) general management ::
ընդհանուր կառավարում
Synonyms
Adjective
1. widespread ::
լայնատարած
2. comprehensive ::
բազմակողմանի
3. miscellaneous ::
Տարբեր
4. usual ::
սովորական
5. broad ::
լայն
6. cosmopolitan ::
կոսմոպոլիտ
Antonyms
1. individual ::
անհատ
2. particular ::
հատուկ
Different Forms
general, generalist, generalists, generals, generalship
Word Example from TV Shows
In general, yes.

In GENERAL, yes.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 4

General rule,
you don't wanna cross-draw.

General rule, you don't wanna cross-draw.

Breaking Bad Season 4, Episode 2

- So?
- Yes, General Tso.

- So? - Yes, General Tso.

The Big Bang Theory Season 3, Episode 13

General, we can't do that. They'll riddle\Nthem with bullets through the same hole.

General, we can't do that. They'll riddle
them with bullets through the same hole.

Money Heist Season 3, Episode 6

...die from general anesthesia.

...die from GENERAL anesthesia.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 9

English to Armenian Dictionary: general

Meaning and definitions of general, translation in Armenian language for general with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of general in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'general'

What general means in Armenian, general meaning in Armenian, general definition, examples and pronunciation of general in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History