English to Armenian Meaning of house - տուն


House :
տուն

տուն, սենյակ, տաճար, ակոս, շինություն, բնակատեղ, բնակարան, ծեծել, պալատ, բնակության վայր, կացարան, բնակավայր, տնակ, ընտանիք, կին, տոհմածառ, գիծ, ժառանգ, տեսակներ, կլանային, ցեղ, մրցավազք, օրդինատուրա, պրեֆեկտուրա, տեղ, հիմնարկ, կազմակերպություն, հաստատություն, առու, հունցել, ճաշ, հյուղակ, շրջան, խանութ, թափել, ընկեր, սրահ, շինարարություն, մարմին, նպատակ, գումար, քաղաք, ամառանոց, գործարան, բազա, ռեպերտուար, չափ, ծավալ, նավաբեռ, զոհասեղան, քանակ, Ժողովուրդ, գմբեթ, կմախք, մերկանտիլ ամուր, մտահոգությունը, գործ, օրենսդրական մարմին, խորհրդարանը, դիետա, ապրել, կենալ, բնակվել, մնալ, ապաստան, ապաստարան, կազմ, էկրան, հարմարեցնել, տեղավորել, աքսորել, պահեստ, դասավորել, Խանութ է պահեստում, նկարել

տունտեղավորվածլեփ-լեցուն տունhousefulsտներ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of house in English
Noun(1) a dwelling that serves as living quarters for one or more families(2) the members of a business organization that owns or operates one or more establishments(3) the members of a religious community living together(4) the audience gathered together in a theatre or cinema(5) an official assembly having legislative powers(6) aristocratic family line(7) play in which children take the roles of father or mother or children and pretend to interact like adults(8) (astrology(9) the management of a gambling house or casino(10) a social unit living together(11) a building where theatrical performances or motion-picture shows can be presented(12) a building in which something is sheltered or located
Verb(1) contain or cover(2) provide housing for
Examples of house in English
(1) house style(2) We tried to see if we could find a house cat for the family, that would not go out, but we couldn't guarantee it wouldn't escape.(3) I would have called you, but I didn't want to wake your entire house at seven on a weekend.(4) It is also good to have the ruler of the Ascendant and the 2nd house in mutual reception.(5) The study also showed that rather than living in hutches, four out of 10 pet rabbits were house rabbits.(6) She met no one along the way and only had one brief scare when she ran into a house cat, yet she made it to the library quietly unnoticed.(7) If that is true, then what a truly pitiful bunch of lazy, coffee house analysts we are.(8) Lounging around the family home, the Dane's good house manners make it a good house pet.(9) You can sip a cup of tea at the tea house and restaurant inside the garden.(10) It is conjunct Jupiter and opposite Mars at 15 degrees of Pisces in the third house .(11) This section looks firstly at factors concerned with the fund manager's organisational structure and secondly at matters relating to the implementation of the house policy.(12) I look further along and I see the Moon is at the top of the chart in the ninth house at 14 degrees of Virgo.(13) whiskey house(14) It was house policy to serve all-comers but equally to bar anyone who was abusive or aggressive.(15) It only takes one forgetful person to leave theirs in the bathroom and the whole house would be using it.(16) Next door, was a cafe run by a former ska musician with a love for house and techno.
Related Phrases of house
(1) detached house ::
առանձնատների
(2) at my house ::
իմ տունը
(3) clean the house ::
մաքրել տունը
(4) terraced house ::
Terraced տունը
(5) full house ::
լրիվ տունը
(6) in-house ::
ի տան
(7) your house ::
ձեր տունը
(8) country house ::
ամառանոց
(9) this is my house ::
սա է իմ տունը
(10) our house ::
մեր տունը
Synonyms
Noun
1. residence ::
բնակավայր
2. household ::
ընտանիք
3. family ::
ընտանիք
4. firm ::
ամուր
5. legislative assembly ::
օրենսդրական ժողովը
6. audience ::
հանդիսատեսը
7. theater ::
թատրոն
8. business firm ::
բիզնես ամուր
10. star sign ::
աստղ նշանը
Verb
11. accommodate ::
հարմարեցնել
12. contain ::
պարունակել
Different Forms
house, housed, houseful, housefuls, houses
Word Example from TV Shows
In the name of Robert
of the House Baratheon,

In the name of Robert of the House Baratheon,

Game of Thrones Season 1, Episode 1

Pledge your banners to House Bolton,
swear loyalty to me as Warden of the North,

Pledge your banners to House Bolton, swear loyalty to me as Warden of the North,

Game of Thrones Season 6, Episode 3

House Glover will stand behind House Stark

House Glover will stand behind House Stark

Game of Thrones Season 6, Episode 10

For House Frey!

For House Frey!

Game of Thrones Season 6, Episode 10

You've served this house faithfully, old man.

You've served this HOUSE faithfully, old man.

Game of Thrones Season 2, Episode 6

English to Armenian Dictionary: house

Meaning and definitions of house, translation in Armenian language for house with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of house in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'house'

What house means in Armenian, house meaning in Armenian, house definition, examples and pronunciation of house in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History