English to Armenian Meaning of mate - զուգավորել


Mate :
զուգավորել

ուղեկից, զուգավորել, ուղեկցորդ, ընկեր, կավատ, հետեվող, թղթակից անդամ, երեւալ, սպասավոր, վերակացու, կոլեգա, եղբայրներ, գործընկեր, ամուսին, կին, ծեր կին, կողակից, ուղարկվում, գլխավոր, վարպետ, մարդ, հավասար, համընկնում, ոսկրածուծ, ծխատեր քահանայի օգնական, դպիր, Buddy, ծաղկել, դուպլետ, երկվորյակներ

գերել, զուգավորել, խորտակում, խենթացնել, հմայք, համընկնում, հավասար, հավասարեցնել, մոտեցում, մրցակցել, հետ մենամարտից, նախանձել, պնդում է, պաշտպանել, ամուսնանալ, ամուսնացնել, վերցնում է կնոջ, միավորել, ամուսին

ընկերmatedընկերներիmateyMATEYSզուգավորում
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of mate in English
Noun(1) the officer below the master on a commercial ship(2) a fellow member of a team(3) the partner of an animal (especially a sexual partner(4) a person's partner in marriage(5) an exact duplicate(6) one of a pair(7) South American holly; leaves used in making a drink like tea(8) informal term for a friend of the same sex(9) South American tea-like drink made from leaves of a South American holly called mate(10) a chess move constituting an inescapable and indefensible attack on the opponent's king
Verb(1) engage in sexual intercourse(2) bring two objects, ideas, or people together(3) place an opponent's king under an attack from which it cannot escape and thus ending the game
Examples of mate in English
(1) It seems likely that there was a minimum crew comprising master, mate , boatswain, at least two seamen and possibly one apprentice.(2) The male partner will provision his mate with food but does not go into the maternity den.(3) None of that euphemistic glowing or perspiring here, mate .(4) It is always terrifying to give birth; how much more so without one's mate there to share the moment?(5) Image is everything in Hollywood, and one's mate is among one's most important accessories.(6) Crouching, with wings outstretched, the huge birds mate , then fly away together to a nearby glade.(7) a sock without its mate(8) Both admitted intentionally killing a wild bird, injuring its mate and having a loaded air rifle without lawful authority.(9) So, I asked my daughter, do the teachers talk of love - for mate and child - in terms of respect?(10) More and more anglers are either going solo, or going in partnership with a mate or several mates and buying their own boat.(11) Girls should have the confidence to play hard to get, to wait until they find a mate who matches their demands rather than giving in so easily.(12) I mean, that's terrible to lose a life partner and a mate at any age, but certainly at a young age like that.(13) A randy tortoise is on the run after scaling a two-foot wall in search of a new partner after his mate of 38 years died.(14) In late winter they migrate to selected shallow bays, forming congregations to pair and eventually mate .(15) Members of the same species can mate and breed to produce fertile offspring.(16) I just had the perfect run, mate , it was like I was in the zone, you know, it was just all happening for me, and I just got the best run through.
Related Phrases of mate
(1) soul mate ::
հոգին mate
(2) class mate ::
դաս mate
(3) first mate ::
առաջին mate
(4) chief mate ::
գլխավոր mate
(5) running mate ::
վազում mate
(6) team-mate ::
թիմակից
(7) second mate ::
երկրորդ mate
(8) drinking mate ::
խմելու mate
Synonyms
Noun
1. partner ::
գործընկեր
2. match ::
համընկնում
3. better half ::
ավելի լավ է կես
4. fellow ::
ընկեր
5. teammate ::
թիմակից
6. first mate ::
առաջին mate
7. checkmate ::
խորտակում
Verb
8. breed ::
աճեցնել
9. checkmate ::
խորտակում
10. copulate ::
զուգավորվել
11. twin ::
երկվորյակներ
Different Forms
mate, mated, mates, matey, mateys, mating
Word Example from TV Shows
...is your ideal mate.

...is your ideal MATE.

The Big Bang Theory Season 3, Episode 12

Rio, mate...

Rio, MATE...

Money Heist Season 1, Episode 9

Does the horse mate with the lamb?

Does the horse MATE with the lamb?

Game of Thrones Season 1, Episode 8

-Could I use the toilet?\N-Sure, mate.

-Could I use the toilet?
-Sure, MATE.

Money Heist Season 1, Episode 11

...to make sure
that Missy chooses a suitable mate.

...to make sure that Missy chooses a suitable MATE.

The Big Bang Theory Season 1, Episode 15

English to Armenian Dictionary: mate

Meaning and definitions of mate, translation in Armenian language for mate with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of mate in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'mate'

What mate means in Armenian, mate meaning in Armenian, mate definition, examples and pronunciation of mate in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History