English to Armenian Meaning of rear - թիկունքային


Rear :
թիկունքային

թիկունքային, ետեւում, ետ, հետույք, ապագա, շարափակծ շարքը փակող զորամաս, մակերեւույթ, դեմք, երկրի խորքը, ետին պլան, պոչ, ետ մաս

վերելակ, վերցնել, թիկունքային, բարձրացնել, վերելք, նպաստել, փայփայել, սնուցել, օրրան, դաստիարակել, կեր, աջակցություն, կատարել, կառավարել, պահպանել, պահել, պրակտիկա, ենթարկվել, հաստատել, արդարացնել, հայտնաբերել, ուղղել, կառուցել, անել, կեղծել, դնել, հավաքածու, բորբոքել

խանգարել, թիկունքային, երբ, քամակ, ետ, ուշ, վերցվել

թիկունքայինմեծացրելդաստիարակությանզբաղվումշարափակծ շարքը փակող զորամասետ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of rear in English
Noun(1) the back of a military formation or procession(2) the side of an object that is opposite its front(3) the part of something that is furthest from the normal viewer(4) the fleshy part of the human body that you sit on(5) the side that goes last or is not normally seen
Verb(1) stand up on the hind legs, of quadrupeds(2) look after a child until it is an adult(3) rise up(4) cause to rise up(5) construct, build, or erect
Adjective(1) located in or toward the back or rear
Examples of rear in English
(1) There is a lawn and paved patio area to the rear of the conservatory.(2) To mitigate risk to the tank, the infantry would move to the tank's flank to prevent the enemy from mounting from the rear .(3) Another feature of the bus, with a maximum speed of 40 kmph, is that it has sensors that tell the driver of vehicles approaching from the rear .(4) There is off-street parking for residents in a private car parking area to the rear of the development.(5) Hundreds of trucks are aimlessly hanging around the army rear .(6) Do those parents try to rear their child to be as like them as possible, as indistinguishable as possible from its hearing peers?(7) They moved into the churchyard to get out of the light and he led her around to a paved area at the rear of the church.(8) Running away from the body and back to the battle, Henry takes up with the procession of wounded men trudging to the army's rear for care.(9) What made you decide to move from the front part of the building to the rear ?(10) The missile has four rectangular fins for aerodynamic control at the rear , and four wings at just over halfway from nose to tail on the length of the body.(11) Number 137 is held on a 235-year lease dating from 1934 and there are four car parking spaces to the rear .(12) He stood there for a while and watched me pour what remained of my bucket of water over the rear window, and jump to one side so it would not hit my feet.(13) For this reason, the last vehicle in the convoy should always be one with armed troops facing the rear .(14) A two-storey mews at the rear of the building fronts onto Laverty Court providing access to the car park.(15) The mountains now rear before us like terrestrial tsunamis - snow-peaked surf in five-thousand metre sets.(16) The impact caused a fire in the rear of the vehicle which then spread inside and raged through the entire bus, leaving nothing but a blackened skeleton.
Related Phrases of rear
(1) rear end ::
հետեւի վերջը
(2) rear axle ::
Հետեւի կամրջակի
(3) rear window ::
հետեւի պատուհանը
(4) rear wheel ::
Ետեւի
(5) rear door ::
Թիկունքում դուռը
(6) rear up ::
կանգնեցնես
(7) rear light ::
Թիկունքում թեթեւ
(8) rear cover ::
Թիկունքում կազմ
(9) at the rear ::
է թիկունքում
(10) rear seat ::
հետեւի նստատեղ
Synonyms
Adjective
1. back ::
ետ
2. rearward ::
շարափակծ շարքը փակող զորամաս
Noun
3. back ::
ետ
4. end ::
վերջ
5. stern ::
խիստ
6. back end ::
ուշ աշուն
Verb
7. bring up ::
դաստիարակել
8. breed ::
աճեցնել
9. grow ::
աճել
10. raise ::
բարձրացնել
11. rise ::
բարձրացում
12. nurture ::
դաստիարակել
13. erect ::
առույգ
14. rise up ::
վեր կաց
Antonyms
1. dismantle ::
քանդել
2. dismember ::
մասնատել
3. strike ::
գործադուլ
Different Forms
rear, reared, rearing, rears, rearward, rearwards
Word Example from TV Shows
You two will ride in the rear guard
and protect the livestock.

You two will ride in the REAR guard and protect the livestock.

Game of Thrones Season 4, Episode 1

English to Armenian Dictionary: rear

Meaning and definitions of rear, translation in Armenian language for rear with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of rear in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'rear'

What rear means in Armenian, rear meaning in Armenian, rear definition, examples and pronunciation of rear in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History