English to Armenian Meaning of rock - ժայռ


Rock :
ժայռ

ժայռ, կարկուտ, քար, ձյուն, լեռնային, բլուր, ավազաթումբ, լեռնոտ, ապառաժոտ գագաթ, լեռ, հանածո, քարացում, շարժում, պայծառության, իրարանցում, քայլ

նետում, ժայռ, ալիք, կախվել, ճոճվել, հուզել, Waggle, թափահարում, քայլ, կոճ, թրթռալ, ռիթմ, տատանվել

ժայռrockedճոճաթոռrockersճոճվողժայռերի
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of rock in English
Noun(1) a lump or mass of hard consolidated mineral matter(2) material consisting of the aggregate of minerals like those making up the Earth's crust(3) United States gynecologist and devout Catholic who conducted the first clinical trials of the oral contraceptive pill (1890-1984(4) (figurative(5) hard bright-colored stick candy (typically flavored with peppermint(6) a genre of popular music originating in the 1950s; a blend of black rhythm-and-blues with white country-and-western(7) pitching dangerously to one side
Verb(1) move back and forth or sideways(2) cause to move back and forth
Examples of rock in English
(1) the building began to rock on its foundations(2) I get the feeling I couldn't throw a rock without hitting a Baldwin.(3) imagining himself as the last rock of civilization being swept over by a wave of barbarism(4) Fields curve around jumbled outcroppings, huge chunks of fragmented rock appearing in time to halt a tractor before it barely reaches working speed.(5) Alex kicked another rock in front of her and nodded.(6) The theater is a cavernous space, seemingly carved from a solid mass of desert rock , like Petra, in Jordan.(7) The film has one of cinema's most beautiful uses of an open exterior, when the husband throws a rock towards the nuclear plant just after dusk.(8) a rock star(9) This is about as close to the sensory overload of a rock concert without actually being at a rock concert.(10) she was my rock when I was ill(11) Dewey drinks hard, sleeps late, plays gigs in dingy clubs and, most importantly, loves to rock .(12) One reason I really like the '70s era of rock , besides the fact I was a young man then, was that it was an era where musicians really tried to reach for the pinnacle of their abilities in their music.(13) I was a fan of the band back in the '60s, before I got turned on to harder rock .(14) He kicked a small rock on the ground to the other side of the path.(15) He lies on a rock , a mountain looming above him and his naked body partially covered by a white dress.(16) He writes poetry and tries to emulate rock stars to win her over, but his voice is always breaking when he tries to sing.
Related Phrases of rock
(1) rock star ::
ռոք աստղ
(2) rock music ::
ռոք երաժշտություն
(3) rock band ::
ռոք խումբ
(4) rock out ::
ռոք դուրս
(5) rock salt ::
քարազ
(6) punk rock ::
պանկ ռոք
(7) sedimentary rock ::
sedimentary ռոք
(8) rock climber ::
լեռնագնացը
Synonyms
Noun
1. boulder ::
քարի կտոր
2. crag ::
ժայռ
3. foundation ::
հիմք
4. diamond ::
ադամանդ
5. rock music ::
ռոք երաժշտություն
6. stone ::
քար
7. tilt ::
թեքել
8. rock candy ::
ռոք Քենդի
Verb
9. move to and fro ::
տեղափոխվել դեսուդեն
10. shake ::
թափահարում
11. stun ::
խլացնել
12. be impressive ::
պետք է տպավորիչ
13. sway ::
ճոճվել
Different Forms
rock, rocked, rocker, rockers, rocking, rocks
Word Example from TV Shows

"I am a ROCK.

The Big Bang Theory Season 7, Episode 1

Rock show!
Rock show!

Rock show! Rock show!

The Big Bang Theory Season 7, Episode 13

Don't they lay eggs on a rock?

Don't they lay eggs on a ROCK?

The Big Bang Theory Season 8, Episode 6

- What happened to you?
- Rock, rock, water fountain.

- What happened to you? - Rock, ROCK, water fountain.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 9

You don't know? How dare you call
yourselves a Rock and Roll Hall of Fame?

You don't know? How dare you call yourselves a Rock and Roll Hall of Fame?

The Big Bang Theory Season 9, Episode 10

English to Armenian Dictionary: rock

Meaning and definitions of rock, translation in Armenian language for rock with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of rock in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'rock'

What rock means in Armenian, rock meaning in Armenian, rock definition, examples and pronunciation of rock in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History