English to Armenian Meaning of warm - ջերմ


Warm :
ջերմ

ջերմ, տաք, տոթ, ջերմային, ջերմեռանդ, թեժ, հուզված, ամբարտավան, ուժեղ, սիրելի, քնքուշ, սիրող, փափուկ, տաք-hearted, պաթոլոգիական, էմոցիոնալ, կրքոտ, հուզական, դժվար, պինդ, համառ, աշխույժ, վառ, առաձգական, գաղջ, գոլ, թոքախտավոր, զայրացած, եռանդուն, ջանասեր, մահացած ջանադրաբար, մտադրություն, վտանգավոր, թարմ, ապրել, նոր, կանաչ, երիտասարդ, մակարդ, խանգարել, սրելը, Buck մինչեւ, հուզել, կենդանացնել, հրահրել, բորբոքել, թեթեւ մինչեւ, կենդանանալ, լուսավորել, կատարել ուրախ, հստակեցնել, կազդուրել, զվարթացնել, արագանալ, սպանել, ծեծել, խշշոց, խարազանել, կրակ, կրակոտ

տաքwarmedավելի տաքwarmersամենատաքտաքացումwarmishջերմորենջերմություննwarmsտաքություն
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of warm in English
Verb(1) get warm or warmer(2) make warm or warmer
Adjective(1) having or producing a comfortable and agreeable degree of heat or imparting or maintaining heat(2) psychologically warm; friendly and responsive(3) inducing the impression of warmth; used especially of reds and oranges and yellows when referring to color(4) freshly made or left(5) easily aroused or excited(6) characterized by strong enthusiasm(7) characterized by liveliness or excitement or disagreement(8) uncomfortable because of possible danger or trouble(9) of a seeker; near to the object sought
Adverb(1) in a warm manner
Examples of warm in English
(1) she's a very warm person(2) clean the wound with warm water(3) Jorenae slipped out of bed and padded across the floor to the fireplace, examining the warm clothes.(4) But it sure was a far cry from the civility and warm kindness he showed me during that other party.(5) The narrow entrance hall leads to a larger reception hall decorated in warm colours, with light coming from a glass and pine door.(6) Try orange or clove to get a rich, warm scent and lavender for a light, fresh, spring-like aroma.(7) My clothes are laid out before me as I contemplate the warm coat, my constant companion for the winter.(8) In Indian summers, when the weather is still good enough to sit out, it's great to have some pots on your patio full of plants with rich, warm colours.(9) You could always go back a few hours or the night afterwards and be welcomed back with warm smiles.(10) Successful tourism for this country should begin there with smiles and warm welcomes.(11) Lucas like the ocean, pear scented ocean, warm and strong to take him away.(12) People are very friendly over here and they honour their guests with a warm welcome.(13) This is a great time to sow hardy annuals from seed while the soil is still warm .(14) On behalf of himself and his family who received such a warm welcome, your kindness and generosity will be gratefully remembered.(15) There are also a range of hybrids in warm yellow and orange tones.(16) We thank sincerely the organisers and helpers for their very warm welcome and hospitality.
Related Phrases of warm
(1) warm-up ::
ջերմ- up
(2) keep warm ::
ջերմացնում
(3) warm-hearted ::
տաք-hearted
(4) warm water ::
տաք ջուր
(5) warm weather ::
տաք եղանակ
(6) very warm ::
շատ ջերմ
(7) warm welcome ::
ջերմ ողջույն
(8) warm-blooded ::
տաքարյուն
(9) warm heart ::
ջերմ սիրտ
Synonyms
Adjective
1. hot ::
տաք
2. balmy ::
բուրավետ
3. heated ::
թեժ
4. thick ::
հաստ
5. friendly ::
բարեկամական
6. quick ::
արագ
7. strong ::
ուժեղ
8. affectionate ::
քնքուշ
9. ardent ::
եռանդուն
Verb
Adverb
12. warmly ::
ջերմորեն
Antonyms
Different Forms
warm, warmed, warmer, warmers, warmest, warming, warmish, warmly, warmness, warms, warmth
Word Example from TV Shows
And keep you warm.

And keep you WARM.

Game of Thrones Season 2, Episode 6

Now we have to stay safe and warm.

Now we have to stay safe and WARM.

The Big Bang Theory Season 9, Episode 20

Warm kitty

Warm kitty

The Big Bang Theory Season 2, Episode 21

I'm getting a warm feeling
spreading through my heart.

I'm getting a WARM feeling spreading through my heart.

The Big Bang Theory Season 3, Episode 11

It is warm in here.

It is WARM in here.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 15

English to Armenian Dictionary: warm

Meaning and definitions of warm, translation in Armenian language for warm with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of warm in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'warm'

What warm means in Armenian, warm meaning in Armenian, warm definition, examples and pronunciation of warm in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History