English to Armenian Meaning of sense - իմաստ


Sense :
իմաստ

գիտելիք, իմաստություն, իմաստ, գիտակցություն, ուսուցման, իմացող, Զգացմունք, զգացմունք, ինտուիցիա, հույզ, կապվածություն, մեկնաբանում, կարեւորություն, նպատակ, միտք, փող, գումար, ծանոթություն, սենսացիա, ճշգրտություն, կյանք, զանազանում, խելք, օրգան, միտքը, փոխըմբռնում, բանականություն, ըմբռնում

զգալ, փորձառություն, գիտակցել, շոշափել, ընկալել, իմաստ, ըմբռնել, կասկածել, տեսնել, կռահել, ենթադրություն, սպասել, վարկած, ենթադրել, եզրակացնել, հետեվեցնել, պատկերացնել, գրկելը, մուտք, տարբերել, գնահատել, հասկանալ, ստանալ, զգում, գտնել, ունենալ, պետք է տեղյակ

իմաստզգացզգայարաններիsensing
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of sense in English
Noun(1) a general conscious awareness(2) the meaning of a word or expression; the way in which a word or expression or situation can be interpreted(3) the faculty through which the external world is apprehended(4) sound practical judgment(5) a natural appreciation or ability
Verb(1) perceive by a physical sensation, e.g., coming from the skin or muscles(2) detect some circumstance or entity automatically(3) become aware of not through the senses but instinctively(4) comprehend
Examples of sense in English
(1) I can see the sense in their proposal(2) Animals do not have rights in the accepted sense of the word.(3) She had been able to sense these things, but never been able to place a finger on anything.(4) she has a sense of propriety(5) That is not hypocrisy or betrayal, but simply rationality and good sense .(6) She couldn't explain it but she felt a sense of urgency that she should keep running.(7) Appealing to one's rational sense in their moment of deep anguish and distress is indeed a difficult task.(8) he could sense that he wasn't liked(9) If we suffer for no reason, if we can find no sense , no reason to our suffering, it makes us crazy.(10) dogs have a keen sense of smell(11) he earned respect by the good sense he showed at meetings(12) But mention the impending transfer deadline and the banalities are overwhelmed by his sense of urgency.(13) Taking into account the needs of suppliers is again a combination of shrewd business sense and good ethical practice.(14) she had enough sense not to do it again(15) I think that they still have a tremendous sense of the importance of tradition and of duty.(16) I could sense his great urgency to unload what he had been through.
Related Phrases of sense
(1) make sense ::
իմաստալի
(2) common sense ::
ողջախոհությունը
(3) sense of humor ::
հումորի զգացում
(4) in this sense ::
Այս առումով
(5) that makes sense ::
որ իմաստ
(6) in a sense ::
մի իմաստով
(7) does not make sense ::
իմաստ չունի
(8) good sense ::
լավ իմաստով
(9) it makes no sense ::
դա իմաստ չունի
(10) sense of smell ::
հոտառությունը
Synonyms
Noun
1. sensory faculty ::
զգայական ֆակուլտետ
2. feeling ::
Զգացմունք
3. appreciation ::
արժեւորումը
4. wisdom ::
իմաստություն
5. purpose ::
նպատակ
6. meaning ::
իմաստ
7. good sense ::
լավ իմաստով
8. signified ::
կարեւորել
Verb
10. discern ::
տարբերել
11. smell ::
հոտ
12. feel ::
զգալ
Antonyms
1. indiscretion ::
անհամեստություն
Different Forms
sense, sensed, senses, sensing
Word Example from TV Shows
- But it doesn't make sense to have both.
- You're right.

- But it doesn't make SENSE to have both. - You're right.

The Big Bang Theory Season 8, Episode 6

That's because you have
no measurable sense of humor, Shelly.

That's because you have no measurable SENSE of humor, Shelly.

The Big Bang Theory Season 1, Episode 15

Easterners have a different sense of time.

Easterners have a different SENSE of time.

Game of Thrones Season 4, Episode 6

that makes sense.

that makes SENSE.

The Big Bang Theory Season 12, Episode 13

I suppose it makes sense.

I suppose it makes SENSE.

Game of Thrones Season 1, Episode 4

English to Armenian Dictionary: sense

Meaning and definitions of sense, translation in Armenian language for sense with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of sense in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'sense'

What sense means in Armenian, sense meaning in Armenian, sense definition, examples and pronunciation of sense in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History