English to Armenian Meaning of truth - ճշմարտություն


Truth :
ճշմարտություն

ճշմարտություն, փաստ, իրականություն, ճիշտ, ազնվություն, բնություն, արդարություն, դիալեկտիկան, հավատ, իսկություն, վստահել, գիտելիք, իմաստություն, իմաստ, գիտակցություն, ուսուցման, ճշտապահություն, տեսություն, սկզբունք, սովորույթ, վարդապետություն, փիլիսոփայություն, համոզմունք, միջոցառում, ապացույց, բարձրագույն էակ, աստված, իրական, ճշգրտություն, պատշաճություն, խստություն, ֆիքսում, համառություն

ճշմարտությունճշմարտացիճշմարտությունները
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of truth in English
Noun(1) a fact that has been verified(2) conformity to reality or actuality(3) a true statement(4) the quality of being near to the true value(5) United States abolitionist and feminist who was freed from slavery and became a leading advocate of the abolition of slavery and for the rights of women (1797-1883
Examples of truth in English
(1) As Mark Twain once said, " Why shouldn't truth be stranger than fiction?(2) to hide the truth from sb(3) From it beginnings this government has had a tenuous relationship with truth .(4) We are not going to make any progress on this until we get some truth and transparency about what's going on.(5) "I can't tell you much for you must discover the whole truth for yourself.(6) You tell that lie to thousands and keep telling it, and soon enough it becomes accepted as truth .(7) It will say that truth and honesty were the basic disciplines of scientists such as Jones.(8) Even true stories do not display the whole truth - just a version or perception of it.(9) we don't know the whole truth(10) he had to accept the truth of her accusation(11) There is some truth in the old saying that there is a small child in each of us only waiting to get out to play.(12) she found out the truth about him(13) truth is stranger than fiction(14) If facts are checked by many more sources then the truth is likelier to be told.(15) I can't demand that people speak the absolute truth about the dear departed.(16) The news is uncertain, the details clouded and vague, and the truth behind the fact is elusive.
Related Phrases of truth
(1) the truth ::
ճշմարտությունը
(2) tell the truth ::
Ճիշտն ասած
(3) nothing but the truth ::
ոչինչ բացի ճշմարտությունից
(4) in truth ::
ճշմարտութեամբ
(5) moment of truth ::
ճշմարտության պահը
(6) telling the truth ::
պատմում են ճշմարտությունը
(7) of truth ::
ճշմարտության
(8) face the truth ::
ճշմարտության աչքերին
(9) speak the truth ::
խոսում են ճշմարտությունը
(10) find out the truth ::
պարզել ճշմարտությունը
Synonyms
Noun
1. veracity ::
հավաստիություն
2. what actually happened ::
թե ինչ է իրականում տեղի ունեցել
4. fact ::
փաստ
5. accuracy ::
ճշգրտություն
6. the true ::
ճշմարիտ
Antonyms
1. falsity ::
կեղծություն
2. untruth ::
սուտը
Different Forms
truth, truthful, truths
Word Example from TV Shows
I'll tell you the truth.

I'll tell you the TRUTH.

Money Heist Season 3, Episode 8

An unpleasant truth to be sure,
but one of great significance to you.

An unpleasant TRUTH to be sure, but one of great significance to you.

Game of Thrones Season 5, Episode 8

Because that's the truth.

Because that's the TRUTH.

Game of Thrones Season 3, Episode 2

None of you knows the truth.

None of you knows the TRUTH.

Game of Thrones Season 7, Episode 7

- What was I supposed to say?
- You could have told her the truth.

- What was I supposed to say? - You could have told her the TRUTH.

The Big Bang Theory Season 1, Episode 10

English to Armenian Dictionary: truth

Meaning and definitions of truth, translation in Armenian language for truth with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of truth in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'truth'

What truth means in Armenian, truth meaning in Armenian, truth definition, examples and pronunciation of truth in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History