English to Armenian Meaning of stamp - կնիք


Stamp :
կնիք

կնիք, տպավորվել, տպավորություն, նշագծել, տպել, տոմս, տոմսակ, կտրոն, պիտակ, արժույթ, մետաղադրամ, փող, կանխիկ, հնչուն դրամ, տպագրություն, մամուլ, ծամել, ընդմիջում, չփչփոց, ընկճվածություն, կառուցվածք, տեսակ, կազմում, կազմը, կառուցել, նշան, խորհրդանիշ, բնավորություն, վկայություն, փորագրություն, մակագրություն

կնիք, տպավորվել, տպել, մամուլ, շտամպ, գործադուլ, փոշի, ծամել, փոշիացնել, ալյուր, մանրացնել, քաշեք ներքեւ, պոկել ներքեւ, քանդել, ֆունտ, նամակ, նշագծել

կնիքկնքելstampededոտնատակstampedingStamperstampersդրոշմելուՆամականիշեր
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of stamp in English
Noun(1) the distinctive form in which a thing is made(2) a type or class(3) a symbol that is the result of printing or engraving(4) a small adhesive token stuck on a letter or package to indicate that that postal fees have been paid(5) something that can be used as an official medium of payment(6) a small piece of adhesive paper that is put on an object to show that a government tax has been paid(7) machine consisting of a heavy bar that moves vertically for pounding or crushing ores(8) a block or die used to imprint a mark or design(9) a device incised to make an impression; used to secure a closing or to authenticate documents
Verb(1) walk heavily(2) to mark, or produce an imprint in or on something(3) reveal clearly as having a certain character(4) affix a stamp to(5) treat or classify according to a mental stereotype(6) destroy or extinguish as if by stamping with the foot(7) form or cut out with a mold, form, or die(8) crush or grind with a heavy instrument(9) raise in a relief
Examples of stamp in English
(1) With no fitted kitchen installed and only basic interior decorating completed, prospective buyers can put their own distinctive stamp on the property.(2) empiricism of this stamp has been especially influential in British philosophy(3) Their truthfulness to immediate experience gave them the lasting stamp of authenticity.(4) Democracy confers a stamp of legitimacy that reforms must have to be effective.(5) the stamp of boots on the bare floor(6) Only royalty declaring economic deals required the stamp of official state sanction.(7) They are all instant communications that are far less bother than putting pen to paper, finding an envelope, licking the flap, sticking on a stamp and popping it in a post box.(8) empiricism of this stamp has been esp. influential in British philosophy(9) She flourished that statement with a stamp of her foot.(10) A wood-block stamp dipped in fabric paint leaves an ethnic-looking tattoo with turquoise bead accents.(11) After all, Stephen Malkmus's musicianship is distinct and his artistic stamp on his music is unequivocal.(12) Also, the threats have come from several different sources and some of these had an official stamp and were delivered to me directly.(13) Their Clyde, Gareloch and Lomond rental holiday homes have received the Scottish Tourist Board's Thistle Award, which is a guaranteed stamp of quality.(14) The stranger asked me to write my phone number on the card, then added an address and stuck on a stamp .(15) Stephen could place his own sardonic stamp on what were in some cases widely shared late Victorian literary tastes.(16) Post the envelope as soon as possible, there is no need for a stamp , the postage is already paid.
Related Phrases of stamp
(1) postage stamp ::
փոստային նամականիշ
(2) stamp out ::
կնքել
(3) stamp duty ::
դրոշմատուրք
(4) food stamp ::
սննդի նամականիշ
(5) date stamp ::
ամսաթիվը նամականիշ
(6) stamp pad ::
կնիքը պահոցում
(7) stamp tax ::
կնիքը հարկային
(8) stamp collection ::
նամականիշ հավաքածուն
Synonyms
Noun
1. mark ::
նշագծել
2. type ::
տիպ
3. pestle ::
մանրացնել
4. seal ::
կնիք
5. tender ::
քնքուշ
6. revenue stamp ::
եկամուտների նամականիշ
7. cast ::
ձգում
8. postage stamp ::
փոստային նամականիշ
9. impression ::
տպավորություն
Verb
11. stomp ::
stomp
12. imprint ::
շտամպ
13. fix ::
ուղղել
14. identify ::
ճանաչել
15. emboss ::
ուռեցնել
16. pigeonhole ::
աղավնաբույն
17. stump ::
արմ
Antonyms
1. breeze ::
Զեփյուռ
2. coast ::
Ափ
3. glide ::
սահում
4. slide ::
Սլայդ
5. waltz ::
վալս
6. whisk ::
հարել
Different Forms
stamp, stamped, stamper, stampers, stamping, stamps
Word Example from TV Shows

"Why don’t you tell them
you want to STAMP passports?

Money Heist Season 1, Episode 5

Why don't you start perusing
while I set up my notary stamp.

Why don't you start perusing while I set up my notary STAMP.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 10

And his efforts to stamp out dissent

And his efforts to STAMP out dissent

Game of Thrones Season 5, Episode 2

If I wanted to take up a fad,
I'd get a tramp stamp.

If I wanted to take up a fad, I'd get a tramp STAMP.

The Big Bang Theory Season 7, Episode 20

What paper is used, what stamp.

What paper is used, what STAMP.

Money Heist Season 3, Episode 6

English to Armenian Dictionary: stamp

Meaning and definitions of stamp, translation in Armenian language for stamp with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of stamp in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'stamp'

What stamp means in Armenian, stamp meaning in Armenian, stamp definition, examples and pronunciation of stamp in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History