English to Armenian Meaning of talk - խոսել


Talk :
խոսել

զրույց, խոսել, քննարկում, ճառ, ելույթ, բանակցություններ, բամբասանք, հաշվետվություն, շշունջ, պարապ gossip, լուր, արտասանություն, կափույր, ձայն, առոգանություն, ենթադրություն, շատախոսություն, դատարկաբանություն, թեմա, կոնտեքստ, հաստատում, խոսելու ձեւ, եղբայրություն, զրուցել, շաղակրատություն

խոսել, ասել, խողովակ, պատմել, նշել, հարցնել, շատախոսել, ծնոտ, սպասել, մտածել, քննարկել, շատախոսություն, դատարկաբանություն, դասախոսություն, ոտանավորներ արտասանել, բամբասել, փնթփնթալ, արտասանել, ընդգծել, շամփուր, կափույր, խորհրդակցել, խոսում են

խոսելշատախոսխոսեցշաղակրատդատարկախոսներհնչուն կինոխոսումբանակցություններըtalky
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of talk in English
Noun(1) an exchange of ideas via conversation(2) discussion; (`talk about' is a less formal alternative for `discussion of'(3) the act of giving a talk to an audience(4) a speech that is open to the public(5) idle gossip or rumor
Verb(1) exchange thoughts; talk with(2) express in speech(3) use language(4) reveal information(5) divulge confidential information or secrets(6) deliver a lecture or talk
Examples of talk in English
(1) I can't talk at the moment(2) women's talk(3) Discourse is defined as talk and texts which are studied as social practice.(4) we need to talk, Maggie(5) He was having a serious talk with his mother as soon as all this was over.(6) When I get home I speak to my wife and we don't talk about football.(7) The new editor has instead upped news content and there is talk of launching a News Review section.(8) he can talk as well as you or I can(9) It could have become a little new-age preachy, with talk of enzymes and vitamins enhancing your well-being.(10) there's talk that ...(11) There has been a lot of talk regarding low fan attendance at the convention.(12) Guild members found the talk very informative and extend thanks to Ann for her time and interest.(13) we need more than just talk(14) he's all talk(15) But the Government says talk of collisions and delays is simply scaremongering.(16) In movies like this, a picture is worth a thousand words, and less talk would have been welcome.
Related Phrases of talk
(1) talk about ::
խոսալ ինչ - որ բանի մասին
(2) to talk ::
խոսել
(3) talk show ::
թոք շոու
(4) talk to ::
խոսել
(5) small talk ::
կարճ խոսակցություն
(6) talk over ::
խոսում են
(7) talk back ::
ընկնող վերադառնալ
(8) talk dirty ::
ընկնող կեղտոտ
(9) talk with ::
հետ խոսեք
(10) talk into ::
ընկնող մեջ
Synonyms
Noun
1. chatter ::
շաղակրատել
2. conversation ::
զրույց
4. lecture ::
դասախոսություն
5. gossip ::
բամբասանք
7. speech ::
ելույթ
8. public lecture ::
հանրային դասախոսություն
9. talk of the town ::
քննարկում է քաղաքի
Verb
11. speak ::
խոսել
12. utter ::
բացարձակ
13. converse ::
խոսել
14. mention ::
նշել
16. confess ::
խոստովանել
17. gossip ::
բամբասանք
18. lecture ::
դասախոսություն
19. spill ::
թափել
Different Forms
talk, talkative, talked, talker, talkers, talkies, talking, talks, talky
Word Example from TV Shows
Well, I doubt they'd want to
talk about that, so we're fine.

Well, I doubt they'd want to TALK about that, so we're fine.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 13

where she goes, who she sees,
what they talk of, everything.

where she goes, who she sees, what they TALK of, everything.

Game of Thrones Season 2, Episode 4

Good talk.

Good TALK.

The Big Bang Theory Season 9, Episode 18

My uncle will talk to you
and you'll know how to talk to him.

My uncle will TALK to you and you'll know how to TALK to him.

Game of Thrones Season 6, Episode 5

I've been waiting for someone
to have the talk with me.

I've been waiting for someone to have the TALK with me.

The Big Bang Theory Season 2, Episode 9

English to Armenian Dictionary: talk

Meaning and definitions of talk, translation in Armenian language for talk with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of talk in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'talk'

What talk means in Armenian, talk meaning in Armenian, talk definition, examples and pronunciation of talk in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History