English to Armenian Meaning of thin - բարակ


Thin :
բարակ

բարակ, տուգանք, նոսրացնել, նվազեցնել, նոսրանալ, կակղել, կատարել հեղուկ, ջուր ներքեւ, հալվել, հալեցնել

բարակ, նոսրացնել, նուրբ, բարեկազմ, նոսր, խախուտ, նեղ, սոպրանո, տուգանք, տենոր, նիհար, նոսրանալ, հյուծված, թերսնվում, թերզարգացած, չհասած, երկարահասակ ու նիհար, թույլ, վատ, հիվանդոտ, անուժ, խորաթափանց, քիչ բան, փոքր, միջակ, թեթեւ, սովորական, thinly բնակեցված, հեղուկ, հոսուն, մեղմ, քաղցր, փափուկ, Petit, անհիմն, մանր, աննշան, էժանագին, փշոտ, նիհար աշխատունակ, ջրիկ, հազվադեպ, բաց, արտասովոր, հեռու միջեւ, չնչին, աղքատ, թուլամորթ, փխրուն, տկար, աղքատիկ, իր առողջությամբ մտահոգված մարդ

բարակthinlythinnessthins
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of thin in English
Verb(1) lose thickness; become thin or thinner(2) make thin or thinner(3) lessen the strength or flavor of a solution or mixture(4) take off weight
Adjective(1) of relatively small extent from one surface to the opposite or in cross section(2) lacking excess flesh(3) very narrow(4) not dense(5) relatively thin in consistency or low in density; not viscous(6) (of sound(7) lacking spirit or sincere effort(8) lacking substance or significance
Adverb(1) without viscosity
Examples of thin in English
(1) A hole has been torn in the thin veil of ozone just above the Antarctic.(2) The air is so thin it is incapable of supporting life.(3) Baron stifled his angry response and forced a thin smile instead.(4) The string tone is thin , but the sound has an attractive warmth overall.(5) She began to feel her thin shoes break under her, and the muscles in her thighs started to burn with fury from the intense climb.(6) The weather was fairly warm for Spring, so the boys were fine in their thin clothing.(7) I found the explanation for the campaign material disappointing and a bit thin .(8) He gave me a brief, thin smile that seemed more for my benefit than his.(9) There seems to have been at most a thin trickle of men directly from northern France into Scotland, and there is little evidence of migration directly from the Continent to Ireland.(10) Once you have bunched four or five sprigs together, wind thin wire around the cluster, leaving a one-inch spike at the bottom.(11) Behind that sound, hidden in it, was the thin , faint sound of a woman's distant scream, coming from inside the building.(12) She is skeletally thin , with hollow, cadaverous eyes and cheeks.(13) If no frank perforation is seen, thin barium liquid should be used to identify lacerations that may otherwise be missed.(14) The whiting have started to thin out although the blackfish have picked up a bit.(15) The invitation, offered with a thin smile, comes out of the blue.(16) If you are one of those frailer and more malnourished types, you should eat light nourishing soups or thin rice porridge.
Related Phrases of thin
(1) tall and thin ::
բարձրահասակ եւ բարակ
(2) very thin ::
շատ բարակ
(3) through thick and thin ::
միջոցով հաստ ու բարակ
(4) thin layer ::
բարակ շերտ
(5) thin film ::
բարակ ֆիլմը
(6) thin air ::
Նիհար օդային
(7) thin client ::
բարակ հաճախորդ
(8) thick and thin ::
հաստ եւ բարակ
(9) thin out ::
բարակ դուրս
(10) thin ice ::
բարակ սառույց
Synonyms
Adjective
1. narrow ::
նեղ
2. lightweight ::
թեթեւ
3. slim ::
բարակ
4. sparse ::
նոսր
5. watery ::
ջրիկ
6. weak ::
թույլ
7. insubstantial ::
անհիմն
8. lean ::
նիհար
9. slender ::
բարեկազմ
10. slight ::
աննշան
Verb
11. dilute ::
նոսրացնել
12. disperse ::
ցրել
13. reduce ::
նվազեցնել
Adverb
Antonyms
1. chubby ::
թմփլիկ
2. corpulent ::
գեր
3. fat ::
ճարպ
4. gross ::
կոպիտ
5. obese ::
գեր
6. overweight ::
ավելաքաշ
7. plump ::
հաստլիկ
8. portly ::
պարթեւ
9. rotund ::
թմբլիկ
10. tubby ::
tubby
Different Forms
thin, thinly, thinness, thins
Word Example from TV Shows
No, those shitty thin chocolate sticks:\Nneither a snack nor an appetizer.

No, those shitty THIN chocolate sticks:
neither a snack nor an appetizer.

Money Heist Season 3, Episode 2

Air's getting
a bit thin up here.

Air's getting a bit THIN up here.

The Big Bang Theory Season 5, Episode 12

I know I don't have any right\Nto appear out of thin air

I know I don't have any right
to appear out of THIN air

Money Heist Season 3, Episode 7

See, first we let the lawyers
and the jocks thin the herd...

See, first we let the lawyers and the jocks THIN the herd...

The Big Bang Theory Season 2, Episode 20

The thin man wasn't hungry today.

The THIN man wasn't hungry today.

Game of Thrones Season 5, Episode 9

English to Armenian Dictionary: thin

Meaning and definitions of thin, translation in Armenian language for thin with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of thin in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'thin'

What thin means in Armenian, thin meaning in Armenian, thin definition, examples and pronunciation of thin in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History