English to Armenian Meaning of thought - կարծել


Thought :
կարծել

կարծել, գաղափար, մտածելով,, անհանգստություն, մտահոգությունը, միտքը, արտացոլում, կշռադատում, Կշռադատ, հասկացողություն, հասկացություն, կոնցեպցիա, կարծիք, ֆանտազիա, արտացոլման, ենթադրություն, սիրտ, ուշադրություն, հիշողություն, տեսարան, քվեարկել, խոհ, զննում, հետազոտություն, վերհուշ, գունավորում, անվճռականություն, մտահղացումը, քննարկում, հայեցողություն, դատողություն, փաստարկ, պատճառ, մրցակցություն, պատճառը, որոշում, դատական ​​որոշում կայացնելը, մտադրություն, իմաստ, շարժառիթ, նպատակ

համարվում, հաշվարկված, կարծել, ուսանել, աճեցված

կարծելխոհունչմտածվածմտքերը
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of thought in English
Noun(1) the content of cognition; the main thing you are thinking about(2) the process of using your mind to consider something carefully(3) the organized beliefs of a period or group or individual(4) a personal belief or judgment that is not founded on proof or certainty
Verb(1) judge or regard; look upon; judge(2) expect, believe, or suppose(3) use or exercise the mind or one's power of reason in order to make inferences, decisions, or arrive at a solution or judgments(4) recall knowledge from memory; have a recollection(5) imagine or visualize(6) focus one's attention on a certain state(7) have in mind as a purpose(8) decide by pondering, reasoning, or reflecting(9) ponder; reflect on, or reason about(10) dispose the mind in a certain way(11) have or formulate in the mind(12) be capable of conscious thought(13) bring into a given condition by mental preoccupation
Examples of thought in English
(1) Jake watched her slow, steady breathing, and sat deep in thought , elbows resting on his knees.(2) Good paths are vital to a garden and deserve a lot of thought and attention.(3) The bridge will not be an eyesore as suggested because careful thought has been given to its design and position.(4) She glanced over at Logan who was sitting on the bed staring out the window deep in thought .(5) After a lot of thought I have finally decided to hang up the pen so to speak.(6) I have no doubt that this thought occurs to every undergrad at some time in their academic career.(7) It's the sort of thing that needs much careful thought and contingency planning.(8) She was so deep in thought that she didn't notice the boy standing on the path before her.(9) Bilbao and Madrid were bombed with no thought for civilians or buildings.(10) He considered boiling an egg, and the thought made him check how much time he had to get to the airport.(11) Maggie had a sudden thought(12) This country appears to be pushing ahead with its own proposals with no thought for the rest of the world.(13) It is a very complicated system, has a lot of merit, but needs a lot of careful thought .(14) On one hand, freedom of speech and thought is one of the cornerstones of any democracy.(15) There they go, beetling back and forth without a thought for their spiritual enrichment.(16) A lot of thought and effort has gone into preparing my equipment too.
Related Phrases of thought
(1) think ::
մտածել
(2) food for thought ::
սննդի համար մտքի
(3) thought about ::
մտածել այդ մասին
(4) lost in thought ::
կորցրել է մտքի
(5) thought out ::
մտածել, թե
(6) a thought ::
միտք
(7) on second thought ::
երկրորդ մտքի
(8) school of thought ::
դպրոց մտքի
(9) deep in thought ::
խորը մտքի
(10) deep thought ::
խորը միտքը
Synonyms
Noun
1. idea ::
գաղափար
2. hope ::
հույս
3. thinking ::
մտածելով,
5. opinion ::
կարծիք
Different Forms
thought, thoughtful, thoughtless, thoughts
Word Example from TV Shows
It's weird that guy thought
you were a couple.

It's weird that guy THOUGHT you were a couple.

The Big Bang Theory Season 10, Episode 6

You thought the opposite of

You THOUGHT the opposite of "stupid loser" was "community-college graduate"?

The Big Bang Theory Season 2, Episode 1

I thought it would be less...

I THOUGHT it would be less...

Game of Thrones Season 2, Episode 7

I thought Rajesh was out
with his friends.

I THOUGHT Rajesh was out with his friends.

The Big Bang Theory Season 4, Episode 24

I thought Amy was gonna
drive you home.

I THOUGHT Amy was gonna drive you home.

The Big Bang Theory Season 7, Episode 5

English to Armenian Dictionary: thought

Meaning and definitions of thought, translation in Armenian language for thought with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of thought in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'thought'

What thought means in Armenian, thought meaning in Armenian, thought definition, examples and pronunciation of thought in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History