English to Armenian Meaning of transfer - փոխանցել


Transfer :
փոխանցել

փոխանցել, վարձակալության տալ, հեռացում, չվերթ, մետասթազն, տեղափոխություն, թարգմանություն, փոփոխություն, հերթափոխություն, հեռացնել, խոտորում, հեռացնելը, հանելը, անցում, բորսա, զեղչել, գողություն, զինադադար, տեղափոխում, վաճառք, հաշիվն անվտանգ

տնօրինել, փոխանցել, հերթը, ընդմիջվող, փոխանակություն, հեռացնել, փարատել, քայլ, հերթափոխություն, բացառությամբ, բաժանվել, վերացնել, առաջ բերել, կրել, հեռացում, թարգմանություն, տրանսպորտային, արջ

փոխանցելփոխադրելիտեղափոխելուtransferalsտեղափոխությունփոխանցումների
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of transfer in English
Noun(1) the act of moving something from one location to another(2) someone who transfers or is transferred from one position to another(3) the act of transfering something from one form to another(4) a ticket that allows a passenger to change conveyances(5) application of a skill learned in one situation to a different but similar situation(6) transferring ownership
Verb(1) transfer somebody to a different position or location of work(2) move from one place to another(3) lift and reset in another soil or situation(4) move around(5) cause to change ownership(6) change from one vehicle or transportation line to another(7) send from one person or place to another(8) shift the position or location of, as for business, legal, educational, or military purposes(9) transfer from one place or period to another
Examples of transfer in English
(1) In addition, the trust must be constituted by the transfer of property to the trustee, which the Trustee maintains has not occurred.(2) On top of this are costs like transfer duties on property, annual administration fees, stamp duties etc.(3) This plan allows you to correctly transfer your design to your floor so you won't have your centered design off in the corner.(4) Nor was the purpose of the original grants of immunity to delegate power, but rather to transfer certain responsibilities to an intermediary.(5) What do you think of me, a pathetic little transfer student!(6) That, however, is regarded as a radical solution, since it would erode the value of savings and amount to a huge transfer of wealth to borrowers.(7) A few minutes later, the bus arrives at the location where I need to transfer to another route.(8) There is a mandatory 10-day waiting period to allow for the possibility of a transfer to another hospital, to allow for a trip to the court house.(9) you get a transfer, you have to get that train(10) This guy killed a bus driver over a bus transfer ticket.(11) the new product lets users transfer data from palmtop to desktop with a click of the mouse(12) Warwick station is a major park-and-ride, bus transfer and walk-on station.(13) This line would afford our group a convenient transfer to the Flushing end of the 7 line.(14) a patient had died after transfer from the County Hospital to St Peter's(15) However, reverse transfer students have impacted this educational door.(16) Local and state legislatures eagerly read the Court's decision as an invitation to transfer other people's property to private developers.
Related Phrases of transfer
(1) wire transfer ::
մետաղալար փոխանցում
(2) money transfer ::
դրամական փոխանցումների
(3) file transfer ::
ֆայլի փոխանցում
(4) heat transfer ::
ջերմահաղորդում
(5) data transfer ::
տվյալների փոխանցման
(6) transfer to ::
փոխանցել
(7) to transfer ::
Տեղափոխել
(8) transfer fee ::
տրանսֆերային արժեքը
(9) telegraphic transfer ::
հեռագրական արտագրում
(10) transfer money ::
գումար փոխանցել
Synonyms
Noun
1. move ::
քայլ
2. ticket ::
տոմս
3. transference ::
տեղափոխություն
4. transferee ::
փոխադրվող
5. carry-over ::
փոխադրումը
6. transport ::
տրանսպորտային
Verb
7. move ::
քայլ
8. hand over ::
հանձնել
9. transplant ::
փոխպատվաստել
10. remove ::
հեռացնել
11. shift ::
հերթափոխություն
12. transpose ::
տեղափոխել
13. change ::
փոփոխություն
14. transport ::
տրանսպորտային
Antonyms
1. accept ::
ընդունել
2. receive ::
ստանալ
Different Forms
transfer, transferable, transferal, transferals, transference, transfers
Word Example from TV Shows
Ooh. Be sure to keep an eye on which
credits transfer to a four-year college.

Ooh. Be sure to keep an eye on which credits TRANSFER to a four-year college.

The Big Bang Theory Season 6, Episode 6

Until such time as I am able
to transfer my consciousness...

Until such time as I am able to TRANSFER my consciousness...

The Big Bang Theory Season 4, Episode 2

When man will be able to transfer
his consciousness into machines...

When man will be able to TRANSFER his consciousness into machines...

The Big Bang Theory Season 4, Episode 2

Until I can transfer my intellect
to a more durable container...

Until I can TRANSFER my intellect to a more durable container...

The Big Bang Theory Season 4, Episode 2

an experiment that will
get you to transfer

an experiment that will get you to TRANSFER

The Big Bang Theory Season 5, Episode 23

English to Armenian Dictionary: transfer

Meaning and definitions of transfer, translation in Armenian language for transfer with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of transfer in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'transfer'

What transfer means in Armenian, transfer meaning in Armenian, transfer definition, examples and pronunciation of transfer in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History