English to Armenian Meaning :: infuriate

Infuriate :
կատաղեցնել
գազազեցնել, կատաղեցնել - կատաղեցնելկատաղեցնելզայրացրելզայրացնումգազազեցնելով
 
Facebook Twitter Linkedin Gmail Share More

Show English Meaning
(+)

Verb(1) Make furious(2) Make angry

Show Examples
(+)

(1) And on the days when I say something that angers and infuriates you, tell me!(2) It infuriates me that people cause so much mindless damage, which costs the car owners a small fortune.(3) A buddy back in those days, who loved to sound off about rock music in an infuriatingly cerebral way, was fond of peddling the theory that the genre could be cleaved into two distinct halves.(4) The notion of a service culture remains infuriatingly alien to many Scots.(5) U251cu00f6u251cu00e7u251cu2510Hallo, I'm on the train,u251cu00f6u251cu00e7u251cu00fb is not an infuriatingly redundant communication but a genuine expression of how well mobiles mesh with our lifestyles.(6) The whole thing infuriates me because whoever was in charge of the creative copy for this ad series was taking the easy way out, and didn't bother thinking it through completely.(7) Having immersed myself in his life, it infuriates me that the man behind some of the greatest films ever made should have been reduced to this awkward, exiled and in some ways grotesque figure.(8) I am obviously not a football fan, but it infuriates me to see all these people who think that just because a man has money he should give it willingly to anyone who asks for it.(9) He annoys me and infuriates me but he also kind of intrigues me.(10) If anything infuriates me it's this fake morale-boosting stuff.(11) No, it is as if these arguments have never been uttered before and have the full force of moral righteousness even though it is, to our eyes, infuriatingly absurd.(12) The suggestion that rural communities in Scotland will lose out in the broadband revolution infuriates him.(13) Don't make yourself look at what infuriates you.(14) What infuriates me most and makes me wish for a second TV at my place is the choice of u251cu00f6u251cu00e7u251cu2510celebritiesu251cu00f6u251cu00e7u251cu00fb to take part in this jumble sale of food.(15) I have always found this upsetting as an environmentalist, just as the current scandal infuriates me as a typographer.(16) What infuriates me is the undervaluing of the sort of help which keeps older women reasonably fit - physiotherapy, chiropody, check-ups and so on.
Synonyms
Verb
1. enrage ::
կատաղեցնել
2. incense ::
խունկ
3. anger ::
զայրույթ
4. inflame ::
բորբոքել
5. exasperate ::
զայրացնել
6. antagonize ::
հակադրվել
7. provoke ::
գրգռել
8. rile ::
վրդովել
9. annoy ::
ձանձրացնել
10. irritate ::
զայրացնել
11. aggravate ::
խորացնել
12. madden ::
խենթացնել
13. nettle ::
եղինջ
14. gall ::
լեղի
15. irk ::
ձանձրացնել
16. vex ::
վրդովել
17. get on someone's nerves ::
ստանում է ինչ-որ մեկի նյարդերի
18. try someone's patience ::
փորձեք մեկի համբերությունը
19. rankle ::
չարչարել
20. make someone see red ::
որեւէ մեկը տեսնում, կարմիր
21. get someone's back up ::
ստանալ մեկի մեջքը մինչեւ
23. needle ::
ասեղ
24. ride ::
զբոսանք
25. tick off ::
Նշեք Ձեզ հետաքրքրող
26. tee off ::
Tee դուրս
27. piss off ::
piss դուրս
30. get to ::
հասնել
31. bug ::
փայտոջիլ
Antonyms
1. delight ::
հաճույք
2. gratify ::
գոհացնել
3. please ::
Խնդրում եմ
4. Please
  
Different Forms
infuriate, infuriated, infuriates, infuriating
English to Armenian Dictionary: infuriate

Meaning and definitions of infuriate, translation in Armenian language for infuriate with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of infuriate in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'infuriate'

What infuriate means in Armenian, infuriate meaning in Armenian, infuriate definition, examples and pronunciation of infuriate in Armenian language.

Armenian.English-Dictionary.Help | English to Armenian Dictionary

This is not just an ordinary English to Armenian dictionary & Armenian to English dictionary. This dictionary has the largest database for word meaning. It does not only give you English toArmenian and Armenian to English word meaning, it provides English to English word meaning along with Antonyms, Synonyms, Examples, Related words and Examples from your favorite TV Shows. This dictionary helps you to search quickly for Armenian to English translation, English to Armenian translation. It has more than 500,000 word meaning and is still growing. This English to Armenian dictionary also provides you an Android application for your offline use. The dictionary has mainly three features : translate English words to Armenian translate Armenian words to English, copy & paste any paragraph in the Read Text box then tap on any word to get instant word meaning. This website also provides you English Grammar, TOEFL and most common words.
Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History
All Dictionary Links