English to Armenian Meaning of pluck - արիություն


Pluck :
արիություն

քաջություն, ավյուն, սիրտ, արիություն, եռանդ, առույգություն, գունեղություն, քաշել, լարում, նկարել, ավար, գիծ, կալանք, ցատկում, չքանալ, ինքնավստահություն

արիություն, կողոպուտ, շրջվել, քաշել, իջացնել, փրկել, առաքել, վերականգնել, թեթեւացնել, մահապատժի հետաձգում, ընտրել, ընտրել դուրս, հավաքել, ավլում, հասկ հավաքել, հրավիրել միասին, հատված, հանել, վաճառահավաք, քաշեք, նկարել, կրել, ճակատներն անցնում են, կառուցել, վերացնել, փակել, բարձրացնել, արմատով պոկել, արտասուք, ճղվել, բաժանել, լեռ, քամի, հափշտակել ներքեւ, ցատկում, կալանք, լարվածություն

արիությունpluckedpluckilypluckingplucksանվախ
Facebook Twitter Linkedin Share More
Definitions of pluck in English
Noun(1) the trait of showing courage and determination in spite of possible loss or injury(2) the act of pulling and releasing a taut cord
Verb(1) pull or pull out sharply(2) sell something to or obtain something from by energetic and especially underhanded activity(3) rip off; ask an unreasonable price(4) pull lightly but sharply with a plucking motion(5) strip of feathers(6) look for and gather
Examples of pluck in English
(1) And when I was here a few weeks ago, I met with a number of those families, and I was impressed by their pluck , their spirit.(2) Really need to pluck or get her eyebrows waxed or something.(3) At 73 June sings those lyrics with the same determined pluck as she did at 9, revealing an artist whose hopefulness proved as solid and indefatigable as her voice.(4) Bob used plenty of pluck and hard work to get started, and then he offered other businesses the chance to get started too.(5) With the help of a trusty pair of tweezers (the sharper, the better), pluck away at the hairs you want to eliminate.(6) President Reagan is showing an awful lot of pluck given this tragedy.(7) Put the pluck into cold salted water, boil, then skim and simmer for 1 hour.(8) What the Borders team lacked in class it made up for in pluck .(9) The son returns to be by his father's bedside, and finds that the old man has still a lot of pluck that he displays when his old friend turn up.(10) I watched her fingers pluck the strings gracefully, feeling her courage getting greater with the song.(11) Peter doubted the absolute truth of these statements, but he did not doubt the General's heart and his pluck .(12) While fast food restaurants require their workers to have a high school diploma, street vendors only need some cash and a bit of pluck to start up their business.(13) Wash the pluck and put in a pan of boiling water and boil for 1 hour.(14) Admiring her pluck and determination Clint reluctantly takes her on and a fascinating relationship of substitute father and daughter emerges.(15) it must have taken a lot of pluck to walk along a path marked ÔÇÿDangerÔÇÖ(16) For example, this time last year you highlighted the sheer day-to-day pluck and dedication of young carers in the borough.
Related Phrases of pluck
(1) pluck up ::
արմատախիլ
(2) pluck out ::
արիություն դուրս
(3) to pluck ::
արիություն
(4) pluck off ::
արիություն դուրս
(5) pluck up courage ::
արիություն մինչեւ քաջություն
Synonyms
Noun
1. courage ::
քաջություն
Verb
3. remove ::
հեռացնել
5. deplume ::
deplume
6. strum ::
ծնգծնգոց ճնկճնկոց
7. soak ::
ներծծում
8. cull ::
վաճառահավաք
9. roll ::
գլորում
10. plunk ::
հնչյուն
11. pick off ::
ընտրել դուրս
Different Forms
pluck, plucked, pluckily, plucking, plucks, plucky
Word Example from TV Shows
You would cut off our legs,
pluck out our eyes,

You would cut off our legs, PLUCK out our eyes,

Game of Thrones Season 4, Episode 7

- Did I pluck a nerve there?
- Oh, yeah.

- Did I PLUCK a nerve there? - Oh, yeah.

The Big Bang Theory Season 1, Episode 4

English to Armenian Dictionary: pluck

Meaning and definitions of pluck, translation in Armenian language for pluck with similar and opposite words. Also find spoken pronunciation of pluck in Armenian and in English language.

Tags for the entry 'pluck'

What pluck means in Armenian, pluck meaning in Armenian, pluck definition, examples and pronunciation of pluck in Armenian language.

Learn Prepositions by Photos
Commonly confused words
form of verbs
Learn 300+ TOEFL words
Fill in the blanks
Topic Wise Words
Learn 3000+ common words
Words Everyday
Most Searched Words
GRE words
Android App
iPhone App
Chrome Extension

Blog List

Topic Wise Words

Learn 3000+ Common Words

Learn Common GRE Words

Learn Words Everyday

Your Favorite Words
Currently you do not have any favorite word. To make a word favorite you have to click on the heart button.
Your Search History